ก.ตร.มอบอำนาจ'บิ๊กแป๊ะ'แต่งตั้ง'นายพัน'3หน่วยงานใหม่พร้อมตำแหน่งเกี่ยวพัน


เพิ่มเพื่อน    

6 พ.ค.63-พล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ผบช.สง.ก.ตร.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(ก.ตร.) มีบันทึกข้อความส่งถึงพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ(ผบ.ตร.) ผ่านผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล(ผบช.สกพ.) เรื่อง แจ้งมติ ก.ตร.ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 ระบุ ด้วยในการประชุม ก.ตร.ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 27 เม.ย.63 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้อง หรืออยู่ในความรับผิดชอบของ สกพ. วาระที่ 4 เรื่องที่เสนอเพื่อพิจารณา เรื่องที่ 4 การขออนุมัติให้การแต่งตั้งหน่วยงานที่กำหนดขึ้นใหม่เป็นเหตุพิเศษ ตามที่ ก.ตร.กำหนด

มติที่ประชุม กำหนดให้การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งระดับ รองผบก.ลงมาในส่วนราชการที่ได้มีการกำหนดขึ้นใหม่ ได้แก่ กองบังคับการกฎหมายและคดี สังกัด ภ.1-9 วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ รพ.ตร. และศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง สังกัด บช.ศ. และที่เกี่ยวพันกันเป็นเหตุพิเศษตามที่ ก.ตร.กำหนด โดยให้ ผบ.ตร.มีอำนาจสั่งแต่งตั้งได้ตามควรแก่กรณี ตามนัยมาตรา 56 แห่ง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547

ทั้งนี้ ที่ประชุมให้การรับรองมติในเรื่องนี้ และให้ดำเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม


มีคนถาม........ กับเรื่องเหลวไหลไร้สาระ, นินทาว่าร้ายต่อกัน ทำไมสื่อจึงชอบนำเสนอ? ไม่เสนอเฉยๆ บางที ทำตัวเป็นบ่างช่างยุ เอาความทางนี้ ไปบอกทางโน้น "เสี้ยมให้ชนกัน" แล้วเก็บกากอารมณ์แต่ละฝ่ายปั่นเป็นข่าวขายความมันทางสะใจ

ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด