แจก5พันธุ์ข้าวทรงปลูก3.66แสนซอง


เพิ่มเพื่อน    

  ในหลวงโปรดเกล้าฯ "สุรยุทธ์" เป็นประธานพิธีหว่านข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา แจก 5 พันธุ์ข้าวทรงปลูก พระราชทาน 366,000 ซองแก่เกษตรกร

    เมื่อวันที่ 11 พ.ค. เวลา 10.10 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานไปในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต และให้นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
    เมื่อ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เดินทางถึง บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต, นายอนันต์  สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง-เงิน รอรับประธานองคมนตรี จากนั้นออกไปประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิตฯ เพื่อใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2564 เมื่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวเสร็จแล้ว จากนั้นประธานองคมนตรีเดินทางกลับ
    ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นประจำทุกปี โดยตามปฏิทินหลวงประจำปี 2563 สำนักงานพระราชวังกำหนดให้มีพระราชพิธีพืชมงคลในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงนั้น
    เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ที่กำลังส่งผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยของประชาชนอยู่ในขณะนี้ ประกอบกับรัฐบาลได้ออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตทั่วราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยงดการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี 2563 และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา ฤดูนาปี 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1,458 กิโลกรัม ซึ่งเป็นผลผลิตข้าวเปลือกจากข้าวนาสวนพันธุ์หลัก จำนวน 5 พันธุ์ ได้แก่ พันธุ์ขาวดอกมะลิ 105, พันธุ์ปทุมธานี 1, พันธุ์ กข 43, พันธุ์ กข 79 และพันธุ์ กข 6 เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สำหรับเพาะปลูก สำหรับประกอบพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีต่อไป โดยนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานและพันธุ์พืชต่างๆ 40 ชนิด มาเข้าพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทั่วประเทศ
    การนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์สรุปผลการดำเนินงานโครงการนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์ สวนจิต?รลดา ผลการดำเนินงานปี 2562 การปลูกพืชหมุนเวียนในนาข้าวได้ผลผลิตถั่วเขียว ถั่วเหลือง และทานตะวัน รวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 156 กิโลกรัม 
    การปลูกข้าวนาสวนพันธุ์หลัก จำนวน 4 พันธุ์ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105, ปทุมธานี 1, กข 43, กข 79 และ กข 6 ได้ผลผลิตทั้งสิ้น 1,458 กิโลกรัม และได้ดำเนินการขอพระราชทานพระราชานุญาตนำเมล็ดพันธุ์ข้าว ทั้งหมด 5 พันธุ์ จำนวน 1,458 กิโลกรัม ขอพระราชานุญาตเป็น “พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” นำเข้าพิธีปลุกเสก ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ปี 2563 และบรรจุซองแจกจ่ายให้พสกนิกรผู้สนใจและชาวนาทั่วประเทศรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีนิยม เพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ จำนวนทั้งสิ้น 366,000 ซอง ประกอบด้วย ข้าวนาสวน จำนวน 5 พันธุ์ ซึ่งเป็นข้าวที่มีคุณลักษณะและความโดดเด่นในด้านต่างๆ ดังนี้ 
    1.) ขาวดอกมะลิ 105 เป็นข้าวเจ้าที่สามารถทนแล้งได้ดีพอสมควร คุณภาพข้าวสุกมีกลิ่นหอม นุ่ม ให้ผลผลิตประมาณ 363 กิโลกรัมต่อไร่ ลักษณะเมล็ดข้าวสารใส แกร่ง คุณภาพการสีดี และทนต่อสภาพดินเปรี้ยวและเค็ม 2.) ปทุมธานี 1 เป็นข้าวเจ้าที่นุ่มเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน ให้ผลผลิตสูง ประมาณ 650-774 กิโลกรัมต่อไร่ ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เพลี้ยกระโดดหลังขาวโรคไหม้และโรคขอบใบแห้ง 3.) กข 43 เป็นข้าวเจ้าที่มีกลิ่นหอมอ่อน นุ่ม ให้ผลผลิตประมาณ 561 กิโลกรัมต่อไร่ มีค่าดัชนีน้ำตาลปานกลางค่อนข้างต่ำ และค่อนข้างต้านทานต่อโรคไหม้และเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล 4.) กข 79 เป็นข้าวเจ้า ข้าวสุกนุ่มให้ผลผลิตสูงประมาณ 809 กิโลกรัมต่อไร่ ค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ และ 5.) กข 6 เป็นข้าวเหนียว ให้ผลผลิตสูงประมาณ 666 กิโลกรัมต่อไร่ ทนแล้งดีกว่าพันธุ์เหนียวสันป่าตองมีกลิ่นหอมคุณภาพการสีดี และต้านทานโรคใบจุดสีน้ำตาล.


การตั้งหัวข้อไลฟ์สด.... "วัคซีนพระราชทาน ใครได้-ใครเสีย" วันก่อนของ "ธนาธร" ถือว่า พบความสำเร็จ "๒ เด่นชัด" เด่นชัดแรก "ตัวนำ" ผู้ทรงอิทธิพลทางคิดชั่วของขบวนการล้มเจ้า ที่มะลำ-มะเลืองมาตลอด "โผล่หน้า" แล้ว

'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"
เมืองไทย"มีบ่อน"เอามั้่ย?
ยะลาที่ "อนาคตจะเปลี่ยน"