สัญญาณดี!ภูเก็ตเตรียมพักการใช้โรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่งเป็นการชั่วคราว หลังผู้ป่วยโควิดใกล้หมด


เพิ่มเพื่อน    


12 พ.ค.63-  การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 28/2563 โดย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมฯ มี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต

ที่ประชุมรายงานสถานการณ์โรคโควิด-19 จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโรค การออกมาตรการต่างๆในการควบคุมโรค การผ่อนคลายในมาตรการต่างๆ ของการควบคุมโรค  จนถึงปัจจุบัน และ การวิเคราะห์สถานการณ์ของโรคคาดการณ์ตัวเลขจำนวนผู้ป่วย

ที่ประชุม พิจารณา ขอพักการดำเนินการโรงพยาบาลสนาม 1 และ โรงพยาบาลสนาม 2 เป็นการชั่วคราว เนื่องจากโรงพยาบาลสนาม 1 มีจำนวนผู้ป่วย ณ วันที่ 11 พ.ค.63 มีจำนวน 13 ราย จะครบกำหนดการเข้าอยู่สถานที่แห่งนี้ ในวันที่ 31 พ.ค.นี้  ส่วน โรงพยาบาลสนาม 2  มี จำนวนผู้ป่วย 6 ราย คาดการณ์ว่าทั้ง 6 รายจะมีผลตรวจเป็นลบก่อนวันที่ 15 พ.ค.นี้

จึงขอพักการดำเนินการของโรงพยาบาลสนามเป็นการชั่วคราว  โดย  โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 1 กำหนดปิดชั่วคราว ในวันที่ 31 พ.ค.นี้ ส่วน โรงพยาบาลสนามแห่งที่ 2 กำหนดปิดชั่วคราวในวันที่ 15 พ.ค.นี้

การขอยกเลิกการใช้โรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่ง เป็นการชั่วคราว เนื่องจากต้องเฝ้าดูสถานการณ์ของโรคและถ้าไม่มีจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นจะไม่ต้องใช้โรงพยาบาลสนาม แต่หากมีจำนวนตัวเลขผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอาจต้องกลับมาใช้โรงพยาบาลสนามอีกครั้ง โดยขอให้เก็บรักษาอุปกรณ์สิ่งของภายในโรงพยาบาลสนามทั้ง2แห่งไว้ก่อน จนกว่ามีความแน่ใจว่าภูเก็ตปลอดภัยจากโรคโควิด-19

ที่ประชุมรับทราบในเรื่องนี้และ ขอนำเรื่องนี้ เข้าสู่การพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป รวมทั้งให้ติดตามสรุปผลการดำเนินงาน ในด้านต่างๆ ของโรงพยาบาลสนามทั้ง 2 แห่ง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ภายในวันที่ 15 พ.ค.นี้

ที่ประชุม  พิจารณา การเปิด-ปิด ท่าอากาศยานภูเก็ต โดยมอบเรื่องนี้ให้คณะกรรมการที่ดูแลช่องทางเข้าออกจังหวัดภูเก็ตทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ  พิจารณาประเมินสถานการณ์ ตามที่รัฐบาลกำหนดและเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตเห็นชอบอีกครั้ง ในครั้งต่อไป

ที่ประชุมพิจารณา การเปิดห้างเซ็นทรัลภูเก็ต โดย ต้องรอทางรัฐบาลแจ้งมาในการเปิดห้างฯพร้อมกันทั่วประเทศ  รวมทั้ง การเปิดโรงเรียนนานาชาติ  ซึ่ง การเปิดห้างและเปิดโรงเรียนนานาชาติ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการตามที่ศูนย์โควิดส่วนกลางแจ้งมา

นอกจากนี้  ที่ประชุม รับทราบ ตัวเลขนักท่องเที่ยวที่ยังตกค้างในจังหวัดภูเก็ต จำนวนกว่า 4 พันคน  หลายสัญชาติ อาทิ   รัสเซีย  ฝรั่งเศส อังกฤษ ยูเครน และ อื่นๆ  หากมีเครืองบินมารับจะเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในการเดินทางกลับประเทศ.
 


ทอน....ขอจับมือที! นายเจ๋งอะ ที่ตัดสินใจออกมา "ชูธง" นำหน้าเด็ก "ชนเจ้า" แทนซุกหลังอย่างที่ผ่านมา อย่าแผ่วเป็นม้าตีนต้นล่ะ

กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'