ชี้เป้า'ตู้ปันสุข'ที่เชียงใหม่ของกินของใช้เพียบ!แต่...อยู่ในสนามบิน


เพิ่มเพื่อน    


12 พ.ค.63-  นายอมรรักษ์ ชุมสาย ณ อยุธยา ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดโครงการ “ตู้ปันสุข” ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยจัดตั้งตู้ไว้ที่บริเวณชานชาลาหน้าอาคารผู้โดยสารภายในประเทศ (ระหว่างประตู 3 และ ประตู 5) เพื่อแบ่งปันเครื่องอุปโภค บริโภค อาทิ ข้าวสาร ไข่ ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม สบู่ ยาสีฟัน และยารักษาโรคเบื้องต้น ให้แก่ผู้ที่ขาดแคลนสามารถมาหยิบไปได้ รวมถึงผู้ที่มีจิตศรัทธาก็สามารถนำสิ่งของต่างๆมาวางในตู้เพื่อแบ่งปันส่งต่อให้คนที่ยังขาดแคลน เป็นการแสดงน้ำใจให้แก่กัน ในสถาวะที่หลายๆ คนได้รับผลกระทบจากการสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้รับน้ำใจจากผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พนักงานสายการบิน ผู้ประกอบการ ส่วนราชการและผู้ที่ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมเติมเต็มและแบ่งปันสิ่งของต่างๆ จำนวนมาก​ 

ทั้งนี้ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า​ การแบ่งปันยามวิกฤตจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน​ซึ่งผู้ที่มารับก็ต้องมีจิตแบ่งปันกับคนอื่นๆด้วยไม่ใช่เอาเป็นของตนหมดเหมือนบางพื้นที่ที่เห็นในข่าวซึ่งส่วนตัวก็ไม่อยากเห็นภาพเช่นนั้น​ควรรักและแบ่งปันกันยามทุกข์​ยาก​ สำหรับตู้ปันสุขที่ทำขึ้นก็หวังช่วยแบ่งเบาปัญหาอีกจุดหนึ่งให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบขณะนี้.