'ภูเก็ต'ยิ้มอีกวันไร้ผู้ติดเชื้อรายใหม่


เพิ่มเพื่อน    

13 พ.ค.2563 -  คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ขอแจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จังหวัดภูเก็ต  ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 5 ม.ค. – 12 พ.ค.2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 224 ราย (ไม่พบรายใหม่)  โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาตให้กลับบ้าน 196 ราย (กลับบ้านเพิ่ม 3 ราย)  เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (จำหน่ายเนื่องด้วยเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์) กำลังรักษาพยาบาลอยู่  24 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 5,918 ราย (รายใหม่ 129 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 97 ราย  (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 24 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 73 ราย) กลับบ้านแล้ว 5,821 ราย  จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด  9,953 ราย ( พบเชื้อ 224 ราย ) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 5,918 ราย  (พบเชื้อ 186 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย  (พบเชื้อ 38 ราย) สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดที่รายงานมาข้างต้นนั้น ยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล  

ในระยะนี้จังหวัดภูเก็ตได้ได้มีการผ่อนปรนเปิดกิจการและกิจกรรมต่าง ๆ และได้มีการกำหนดมาตรการ         เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19  เพื่อจะไม่ให้มีการระบาดของโรคโควิด 19 ระลอก 2  จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคนทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการให้มีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ (1) ตรวจวัดไข้ หากมีไข้ไม่ให้ใช้บริการ และหากพนักงานมีไข้ไม่ให้เข้าปฏิบัติงาน  (2) สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา                        
  (3) เว้นระยะนั่งหรือยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร  (4) จัดจุดล้างมือ/เจลแอลกอฮอล์ และ(5) งดกิจกรรมรวมตัวหมู่มาก  ซึ่งจะเป็นมาตรการหลัก ๆ สำหรับบางกิจการ/กิจกรรมจะมีมาตรการเสริมเพิ่มเติมอีก เพื่อให้มีการควบคุมและป้องโรคโควิด 19 รัดกุมมากยิ่งขึ้น ถึงแม้จะมีการกำหนดมาตรการออกมาแล้ว แต่สิ่งสำคัญที่จะหยุดยั้งโรคโควิด 19 ได้ ก็คือ การมีวินัย และความร่วมมือร่วมใจกันของประชาชนทุกคน 

สำหรับประชาชนทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) ล้างมือบ่อย ๆ  และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร  หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก  มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19ได้ทันที
 


เดือดจริงๆ! สนามเลือกตั้งนายกฯ อบจ.เชียงใหม่เที่ยวนี้มันหยด ฟาดฟันกันซะยิ่งกว่าการเลือกตั้งระดับชาติทุกครั้งที่ผ่านมา อย่างนั้นเลย.... ก็...ถึงขั้นที่ ทักษิณ ชินวัตร ต้องลงมาเองก็แล้วกัน

หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"