'ลดาวัลลิ์' จี้พาณิชย์-เกษตรจังหวัด เร่งหาตลาดช่วยเกษตรกรเดือดร้อนขายผลผลิตไม่ได้


เพิ่มเพื่อน    

14 พ.ค.63 - นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ได้ทราบข่าวความเดือดร้อนของเกษตรกรด้านการตลาดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปีนี้เป็นต้นมา เช่น มะม่วงพันธุ์มหาชนกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และในภาคเหนือ ที่มีทั้งปลูกเพื่อส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศและในประเทศ ไม่สามารถจำหน่ายได้เช่นทุกปีที่ผ่านมา เพราะมาตรการปิดประเทศป้องกันไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก สร้างความเสียหายต่อผลผลิตและทำให้ขาดรายได้เป็นจำนวนมาก

นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่าส่วนราชการต่างๆควรจะมีมาตรการช่วยเหลือหาตลาดให้ผลผลิตของเกษตรกรล่วงหน้าก่อนที่จะเก็บผลผลิตแต่ละชนิด โดยเฉพาะพาณิชย์จังหวัด และเกษตรจังหวัด ซึ่งจะรู้ข้อมูลต่างๆของเกษตรกรดีอยู่แล้ว และยังสามารถติดต่อประสานงานกับส่วนราชการด้วยกันเอง สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ รวมทั้งติดต่อโรงงานแปรรูปในพื้นที่และต่างจังหวัดให้ข่วยรับซื้อ ซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือมากกว่าปล่อยให้เกษตรกรติดต่อเอง

นางลดาวัลลิ์ กล่าวว่า เป็นห่วงความเครียดวิตกกังวลของเกษตรกรที่ไม่สามารถจำหน่ายผลผลิตได้เลย เพราะจะไม่มีเงินชำระหนี้ที่กู้มาลงทุน และค่าใช้จ่ายในครอบครัว ซึ่งนอกจากมะม่วงมหาชนกที่ปลูกเพื่อส่งออกในจังหวัดกาฬสินธุ์แล้ว ยังมีปัญหาที่จังหวัดในภาคเหนือที่ปลูกจำหน่ายในประเทศเช่น ที่เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนด้วย สำหรับที่จังหวัดพะเยาก็กำลังประสบปัญหาการตลาดกับมะม่วงพันธุ์โชคอนันต์ และพันธุ์น้ำดอกไม้สีทอง ที่ปลูกกันมากในอำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง แม้ได้ติดต่อโรงงานแปรรูปไปแล้วก็ยังไม่ได้รับคำตอบว่าจะช่วยรับซื้อหรือไม่ นอกจากนี้เกษตรกรที่ปลูกถั่วลิสง ก็ไม่มีคนมารับซื้อเลย

“การช่วยเหลือด้านการระบายผลผลิตของเกษตรกรทุกประเภทในหลายจังหวัดทั่วประเทศนั้น เป็นหน้าที่ของกรมการค้าภายใน และพาณิชย์จังหวัดเป็นหลัก ซึ่งจะต้องประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด และภาคเอกชน ซึ่งรัฐบาลต้องช่วยสนับสนุนเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่พาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัดด้วย เพื่อให้สามารถช่วยหาตลาดให้เกษตรกรได้อย่างรวดเร็ว”นางลดาวัลลิ์กล่าว


จบ..... นับจากวันนี้เป็นต้นไป จะเหลือแค่ยาสีฟัน "เทพไท" เท่านั้น ปรากฏชื่อในท้องตลาด ส่วนคนชื่อ "เทพไท เสนพงศ์" จะไม่ปรากฏชื่อทั้งในท้องตลาดการเมืองและการเลือกตั้ง ตลอดไป (กาลนาน...เทอญ)

'สามสัส' ในภาวะ 'ระส่ำสัส'
ภาษาไทยวันนี้ 'ภาษีกู'
กล้วยดิบ 'วัคซีน' พื้นบ้าน
"SCG ผู้ปิดทองหลังโควิด"
ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ