ภูเก็ตไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีกวันแล้ว


เพิ่มเพื่อน    

20 พ.ค.2563 - คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต แจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต ข้อมูล  ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 19 พฤษภาคม 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 แล้วจำนวน 225 ราย (ไม่พบรายใหม่) โดยผู้ติดเชื้อได้รับอนุญาต     ให้กลับบ้าน 203 ราย (ไม่มีกลับบ้านเพิ่ม)  เสียชีวิต 3 ราย (ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม) จำหน่าย 1 ราย (ไม่มีจำหน่ายเพิ่ม) กำลังรักษาพยาบาลอยู่  18 ราย ทุกรายอาการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี 

ผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสมทั้งหมด 6,504 ราย (รายใหม่ 72 ราย) โดยยังคงรักษาพยาบาล 69 ราย  (เป็นผู้ติดเชื้อยืนยัน 18 ราย อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 51 ราย) กลับบ้านแล้ว 6,435 ราย จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด  10,539 ราย (พบเชื้อ 225 ราย) เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 6,504 ราย  (พบเชิ้อ 187 ราย) และ เป็นผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย  (พบเชิ้อ 38 ราย) สำหรับผู้ติดเชื้อยืนยันโรคโควิด-19 ทั้งหมดยังคงรับการรักษาที่โรงพยาบาล

ในระยะนี้จังหวัดภูเก็ต    ได้ผ่อนปรนระยะที่ 2 โดยให้เปิดกิจการเพิ่มเติมในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าคอมมูนิตี้มอลล์ โดยเปิดให้บริการเวลาในช่วงเวลา 10.00 - 20.00 น ของทุกวัน โดยผู้ใช้บริการจะต้องช็อปปิ้งแบบนิว นอร์มอล (New Normal) ในการนี้จังหวัดภูเก็ตพบว่าได้มีผู้มาใช้บริการในห้าง และศูนย์การค้าบางแห่งเป็นจำนวนมาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่ไปใช้บริการ ทุกคนก่อนที่จะออกเดินทางควรตรวจสอบความหนาแน่นของผู้ใช้บริการในสถานที่ที่ต้องการไปจาก http://www.xn--b3czh8ayeuf.com/ หากตรวจสอบพบว่ามีความหนาแน่นเกือบ 100 % ก็ควรที่จะเลื่อนวันเวลาเดินทางออกไป  เพื่อไม่ให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มคนตามข้อกำหนดอัตราส่วนของพื้นที่ 1 คน ต่อ 5 ตารางเมตร  ซึ่งทุกคนจะได้ปลอดภัยจากโรคโควิด19 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตัวตามข้อกำหนดต่างๆ ที่ทางราชการกำหนดอย่างจริงจัง  สำหรับประชาชนทั่วไป  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ยังคงเน้นย้ำให้ประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า กินร้อน ช้อนกลาง(ส่วนตัว) ล้างมือบ่อย ๆ และเว้นระยะห่าง 1 – 2 เมตร หากพบว่ามีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก  มีไข้หรือไม่มีไข้ก็ให้ รีบไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อโควิด 19 ได้ทันที
 


๑๔ ตุลา ๑๖ ๖ ตุลา ๑๙ พฤษภาทมิฬ ๓๕ ผมเห็นมาทุกม็อบ เข้าไปอยู่ในม็อบก็มี

เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ