ปปช.ไต่สวนแคร์เซตอบจ.ลำพูน ชี้มูล'บังอร วิลาวัลย์'ฮั้วเอกชน


เพิ่มเพื่อน    

    ป.ป.ช.สอบพบมีมูล "อบจ.ลำพูน" จัดซื้อแคร์เซตป้องกันผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงติดโควิด-19 แพงกว่าท้องตลาด สั่งตั้งองค์คณะไต่สวน พร้อมชี้มูล "บังอร วิลาวัลย์" อดีตนายก อบจ.ปราจีนบุรีฮั้วเอกชน 15 โครงการ วงเงิน 52,522,000 บาท เชือดวิศวกรโยธาเซ่นสะพานสมโภชฯ 200 ปี จ.พระนครศรีอยุธยาถล่ม
    ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) วันที่ 21 พ.ค. นายนิวัติไชย เกษมมงคล รองเลขาธิการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงถึงความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องการกล่าวหานายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ลำพูน  กับพวก รวม 18 คน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีดำเนินโครงการป้องกันผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) โดยจัดซื้อชุดของใช้ประจำวันหรือแคร์เซตในราคาสูงว่า ป.ป.ช.ได้พิจารณารายงานการตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว
    นายนิวัติไชยกล่าวว่า การตรวจสอบปรากฏข้อเท็จจริงว่าในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้ อบจ.ลำพูนดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์ชุดแคร์เซต เพื่อสนับสนุนกลุ่มเสี่ยงสูงต่อการติดโควิด-19 จำนวน 27,700 คน ซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่ใช้สิทธิหลักประกันถ้วนหน้า ไม่อยู่ในสิทธิหลักประกันของทางราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือประกันสังคม ซึ่งต่อมา อบจ.ลำพูนได้อนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2563 วงเงินจำนวน  17,174,000 บาท เพื่อดำเนินการโครงการโดยไม่มีการสืบหาราคาชุดแคร์เซตก่อน แต่ได้ใช้ราคาจากห้าง/ร้าน ในกลุ่มเดียวกันมากำหนดคุณลักษณะและราคากลาง ในราคาชุดละ 590 บาท 
    นอกจากนี้ ในขั้นตอนการจัดซื้อคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้มีหนังสือเชิญไปยังห้าง/ร้าน จำนวน 5 แห่ง เพื่อให้เข้ามายื่นเสนอราคา โดยมีห้าง/ร้าน จำนวน 3 รายมายื่นเสนอราคา  โดยเสนอราคาเท่ากันในราคารายละ 16,343,000 บาท หรือชุดละ 590 บาท ซึ่ง อบจ.ลำพูนได้เลือกให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ.เป็นคู่สัญญาในวงเงิน 16,343,000 บาท 
    "แต่ราคาชุดแคร์เซตจำนวน 13 รายการนั้น จากการสืบราคาจากห้าง/ร้านที่จำหน่ายสินค้าในจังหวัดลำพูน จำนวน 25 ร้านค้า พบว่ามีราคาเฉลี่ยเพียงชุดละ 315.55 บาท ดังนั้นการจัดซื้อของ อบจ.ลำพูนดังกล่าวจึงมีมูลฟังได้ว่าจัดซื้อในราคาที่สูงกว่าท้องตลาด และทำให้ อบจ.ลำพูนได้รับความเสียหาย คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วมีมติให้แต่งตั้งองค์คณะไต่สวนเบื้องต้น เพื่อดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงนายนิรันดร์กับพวกรวม 18 รายในเรื่องดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันรวบรวมข้อมูลและพยานหลักฐานครบถ้วนแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหา เพื่อให้สิทธิ์ผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อไป" โฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.กล่าว 
    ถามถึงมาตรการเตรียมป้องกันทุจริตในโครงการที่เกี่ยวกับโควิด-19 โครงการอื่นๆ โฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.กล่าวว่า ที่ผ่านมาสำนักงาน ป.ป.ช.ในทุกพื้นที่ก็มีการตรวจสอบข้อมูลและติดตามการดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับโควิด-19 มาโดยตลอด มีการขอเอกสารโครงการมาตรวจสอบ เพราะ ป.ป.ช.ให้ความสำคัญกับเรื่องการใช้งบประมาณที่เกี่ยวกับผลกระทบของประชาชน จะเห็นได้จากกรณี อบจ.ลำพูนที่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างรวดเร็ว
    นายนิวัติไชยยังแถลงกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาเรื่องกล่าวหานางบังอร วิลาวัลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ​(อบจ.) ปราจีนบุรี กับพวก กระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างของ อบจ.ปราจีนบุรี จำนวน 15 โครงการ  เมื่อปี พ.ศ.2555 วงเงิน 52,522,000 บาทว่า ป.ป.ช.พบมีการฮั้วประมูล โดยเรียกรับเงิน 8-9% ของโครงการ และมีการกีดกันขัดขวางบริษัทอื่นที่ไม่ได้ตกลงจะฮั้วประมูล ไม่ให้เข้าซื้อเอกสารประกวดราคา 
    โฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.กล่าวว่า ป.ป.ช.มีมติว่าการกระทำของนางบังอรมีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 149 มาตรา 151 และมาตรา 157 ประกอบมาตรา 83 และผิด พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542 มาตรา 12 ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83 และมีมูลความผิดฐานปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่หรือประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 79 ส่วนการกระทำของห้างหุ้นส่วนจำกัดและหุ้นส่วนผู้จัดการ ที่ตกลงร่วมกันในการเสนอราคา จำนวนรวม 19 ราย มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุน ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2542
    "ส่วนการกระทำของนายศิริศักดิ์ พลากุลมณฑล รองนายก อบจ.ปราจีนบุรี และนายสถิตย์ เนมียะ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี มีมูลความผิดทางอาญา และการกระทำของห้างหุ้นส่วนจำกัดและหุ้นส่วนผู้จัดการ ที่ตกลงร่วมกันในการเสนอราคา จำนวนรวม 19 ราย มีมูลความผิดทางอาญาฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานกระทำความผิด" โฆษกสำนักงาน ป.ป.ช.กล่าว
    นายนิวัติไชยกล่าวว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช.ยังได้พิจารณาเรื่องกล่าวหานายเชษฐา ปทุมรังสี เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มูลความผิดกระทำฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ  จากการดำเนินการก่อสร้างสะพานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อปี 2553 โดยนายวรพจน์ นุชิต  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบรับรองแบบแปลน แต่พบว่าในการก่อสร้างมีการใช้เชือกลวดเหล็กกล้าแทนลวดเหล็กตีเกลียว ตามรายการที่กำหนดแนบท้ายในสัญญา และมีการปลอมผลทดสอบแรงดึงชิ้นส่วนเหล็กของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งมาใช้รับรองวัสดุก่อสร้าง 
    "เมื่อก่อสร้างสะพานแล้วเสร็จผ่านไป 5 เดือน สะพานดังกล่าวได้พังถล่มลงมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้วมีมติว่า การกระทำของนายวรพจน์มีมูลความผิดทางอาญา ฐานเป็นเจ้าพนักงาน เข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และฐานสนับสนุนเจ้าพนักงานซึ่งเป็นผู้ควบคุมงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง  ส่วนนายอนุวัติ วิชัยโย และนายสันติธรรม สีนวนสกุลณี ในฐานะผู้ควบคุมงาน มีมูลความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 และ 162 และตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 123/1 และมีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง" นายนิวัติไชยกล่าว
    นอกจากนี้ คณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) และคณะกรรมการตรวจการจ้าง มีมูลความผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง ส่วนนายเชษฐามีมูลความผิดเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ละเลยไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ มีความประพฤติในทางจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่ง หรือแก่เทศบาล หรือแก่ราชการ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 73. 


วันนี้ "๒๔ กันยา ๖๓" มีเรื่องสนุกหลายเรื่อง!คดี "นายวัฒนา เมืองสุข" ก็ตัดสินวันนี้ประชุมรัฐสภา แก้รัฐธรรมนูญ ก็วันนี้พวกเทียมแอก-เทียมไถคณะสามสัส ก็จะมาชุมนุมโชว์เขาหน้ารัฐสภาวันนี้

'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'
ด้วย 'รู้เช่น-เห็นชาติ' ธนาธร
ม็อบจะฆ่าพรรคฝ่ายค้าน
ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน