'บิ๊กป้อม'ฟื้นฟูป่าภาคเหนือ แจก152ล้านกล้าทั่วประเทศ


เพิ่มเพื่อน    

    "บิ๊กป้อม" ไปเหนือ ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่าจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าดอยสุเทพ เตรียมกล้าไม้จำนวน 152 ล้านกล้า เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศนำไปปลูกในพื้นที่ของตัวเอง
    เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณป่าดอยสุเทพ บ้านศาลา (ห้วยตึงเฒ่า)  หมู่ที่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมฟื้นฟูสภาพป่าจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าดอยสุเทพ โดยมีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยกำหนดให้พื้นที่ห้วยตึงเฒ่าเป็นพื้นที่นำร่องในการปลูกป่าจำนวนกว่า 210 ไร่ ถือเป็นการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชน ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เตรียมกล้าไม้จำนวน 152 ล้านกล้า เพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนทั่วประเทศนำไปปลูกในพื้นที่ของตัวเองด้วย
    โอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงานว่า รัฐบาลได้มีนโยบายในการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าในประเทศไทย เพื่อให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 เพื่อให้มีต้นไม้ยืนต้นในประเทศเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการบุกรุกป่า และการปลูกต้นไม้ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียว พร้อมสนับสนุนให้ประชาชนได้ปลูกไม้ยืนต้นในพื้นที่ของตนเอง เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายปลูกต้นไม้มีค่า ซึ่งสามารถนำไปเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในอนาคตและเป็นสมบัติให้ครอบครัวได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีเจตนารมณ์สำคัญคือ เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ทุกคนมีความรักหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ และให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกคน และที่สำคัญอย่างยิ่งเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าที่เสียหายจากสถานการณ์ไฟป่าในปีนี้  
    ทั้งนี้ ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้ ในโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยการร่วมลงทะเบียนปลูกต้นไม้แห่งความจงรักภักดีภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ 100 ล้านต้น ผ่านเว็บไซต์กรมป่าไม้ www.forest.go.th อีกช่องทางหนึ่งด้วย
    ภายหลังกล่าวเสร็จ รองนายกรัฐมนตรีได้ปลูกต้นตะเคียนทองเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า จากนั้นรองนายกรัฐมนตรีเดินทางต่อไปยังหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปการประชุมถอดบทเรียนสถานการณ์ไฟป่า ภายใต้หัวข้อหลัก "การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างยั่งยืน".


๑๔ ตุลา ๑๖ ๖ ตุลา ๑๙ พฤษภาทมิฬ ๓๕ ผมเห็นมาทุกม็อบ เข้าไปอยู่ในม็อบก็มี

เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ