'เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์'รับรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติปี63


เพิ่มเพื่อน    

22 พ.ค. 63 - ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563 แก่อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ประจำปีพุทธศักราช 2536

โดยนายจุติ กล่าวว่า ด้วยเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2525 คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันที่ 13 เมษายน ของทุกปีเป็น “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และให้มีการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ประจำปี 2563 ซึ่งอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) ประจำปีพุทธศักราช 2536 ได้รับรางวัลผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยคณะอนุกรรมการสรรหาผู้สูงอายุที่เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม ในคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ซึ่งมีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง พม. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการพิจารณาหลักเกณฑ์

"ผมขอแสดงความยินดีกับอาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศิลปินแห่งชาติ ที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติได้ลงมติเอกฉันท์ นับเป็นผู้ที่สมควรได้รับเกียรติเป็นผู้สูงวัยประจำปี 2563 ซึ่งวันนี้ ประเทศไทยดีขึ้นอีกวันหนึ่ง เพราะความงามและความดีที่ท่านได้บัญญัติไว้ในบทกลอน ทำให้ทุกคนได้เห็นถึงความสำคัญของมรดกและวัฒนธรรมไทย คือ ภาษาไทย ที่ยิ่งนับวันนักกวีภาษาไทยจะหายากและลดน้อยลงไปทุกที ซึ่งเราเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่ให้กำลังใจคนรุ่นต่อไปว่ามรดกและวัฒนธรรมไทยยังคงอยู่ และจิตวิญญาณของความเป็นไทยก็คือภาษาไทย ซึ่งประเทศเรามีภาษาเป็นของตนเอง จึงอยากให้ทุกคนคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้ไว้ว่าคนไทยเราโชคดีมาก" รมว.พม. ระบุ

ด้านอาจารย์เนาวรัตน์ กล่าวว่า ขอขอบคุณกระทรวง พม. และท่านรัฐมนตรี ที่ให้เกียรติตนในฐานะผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2563 ซึ่งไม่เคยได้คาดหมายมาก่อน เพราะตนมีความสนใจเรื่องภาษาไทยที่เป็นสื่อของความคิดและสื่ออักษร อีกทั้งไม่เคยทิ้งภาษาไทย ไม่ว่าจะไปทำอะไรก็ตาม เพราะเป็นสิ่งที่เราชอบและทำให้ชีวิตเรามีความสุขและมีคุณค่า ฉะนั้นจึงขอฝากไว้ว่าอย่ากำหนดกฎเกณฑ์ในการการพัฒนาชีวิตให้กับเด็ก ขอให้เด็กได้พัฒนาไปตามธรรมชาติ และได้เติบโต ด้วยการรู้จักว่าชีวิตคืออะไร หากเด็กได้พัฒนาสิ่งเหล่านี้ จะทำให้ชีวิตของพวกเขามีความสุข.

 


โรงเรียนเปิดเทอมเมื่อวาน (๑ ก.ค.๖๓) ท่านเห็นอะไร? ทุกคนจะบอก..... เห็นเด็กนักเรียนไปโรงเรียน เห็นรถติด เห็นเด็กอนุบาลร้องไห้ เห็นผู้ปกครองอุ้มลูก-จูงหลานไปส่งโรงเรียน

อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"
วิบากแห่งกรรม ๑๓ ปี
สำนึกรักจาก ผบ.และอดีต ผบ.ทบ.
มรดก ๘๘ ปีคณะราษฎร