9.1หมื่นรายแห้ว ปลัดกษ.เมินจ่าย เยียวยา5พันบาท


เพิ่มเพื่อน    


    "ปลัด ก.เกษตรฯ" เผยคณะกรรมการกลั่นกรองเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ฟันธง "ขรก." ทำอาชีพเสริมเกษตรกร 9.1 หมื่นราย ไม่ควรได้เงินเยียวยา 5 พันบาท เตรียมชง ครม.รับทราบ
    เมื่อวันที่ 22 พ.ค. นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (รมว.การคลัง) และประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมคณะ ลงพื้นที่ ธ.ก.ส.สาขานครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ตรวจเยี่ยมการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรตามมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 การพิทักษ์สิทธิ์และการรับเรื่องร้องทุกข์ตามมาตรการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งให้กำลังใจเกษตรกรและพบปะผู้ประกอบการ SMEs เกษตร 
    นายอุตตมกล่าวว่า รัฐบาลได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างเต็มที่ และหลังจากนี้ยังมีมาตรการเสริมอื่นๆ ที่จะเข้าไปสนับสนุนการสร้างงาน สร้างรายได้ที่มั่นคง เพื่อนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศต่อไป
    ถามถึงกรณีมีรายชื่อข้าราชการที่ทำอาชีพเกษตรจำนวน 9.1 หมื่นราย จะได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน นายอุตตมกล่าวว่า ตามความเข้าใจส่วนตัวเห็นว่าถ้าข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนตอบแทนอยู่แล้ว ถือว่าไม่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาท เพราะตามหลักการแนวทางให้ความช่วยเหลือของรัฐ ไม่อยากให้มีความซ้ำซ้อน รัฐบาลต้องการช่วยเหลือทุกกลุ่ม และต้องคำนึงถึงงบประมาณที่มีด้วย ยืนยันว่ารัฐบาลพยายามเต็มที่
    "ในรายละเอียดทั้งหมดคงต้องเช็กกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกครั้ง เพราะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นคนดูแลและส่งรายชื่อเกษตรกรที่จะได้รับเงินเยียวยาทั้งหมดให้กระทรวงการคลัง ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการจ่ายเงินเท่านั้น โดยส่วนตัวหากมีโอกาส ก็จะหารือกับ รมว.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่ามีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร อยากให้รอฟังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกที โดยยืนยันว่ากระทรวงการคลังพร้อมดำเนินการอยู่แล้ว” รมว.การคลังกล่าว 
    ขณะที่นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า หน่วยงานที่กำหนดเกณฑ์และทำหน้าที่คัดกรองไม่ให้สิทธิ์ซ้ำซ้อน คือกระทรวงการคลังและคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ ดังนั้นการจะจ่ายเงินเยียวยาให้ข้าราชการที่อยู่ในทะเบียนเกษตรกรหรือไม่นั้น การตัดสินใจเป็นหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และต้องเป็นมติของ ครม. หากคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เห็นสมควรให้ได้รับสิทธิ์เยียวยาและเสนอให้ ครม.ให้มีมติออกมา กระทรวงเกษตรฯ พร้อมดำเนินการทันที เพราะมีฐานข้อมูลรายชื่อทั้งหมดแล้ว สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและไม่มีตกหล่น
    "การที่นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) แถลงว่าการตัดสินใจจ่ายเยียวยาให้ข้าราชการเป็นอำนาจของกระทรวงเกษตรฯ สคศ.คงมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน เพราะข้อเท็จจริงกระทรวงเกษตรฯ เป็นผู้รวบรวมและส่งรายชื่อเกษตรกรให้กระทรวงการคลังและคณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองและตรวจความซ้ำซ้อน ดังนั้นการตัดสินใจว่าจะมีการจ่ายให้ข้าราชการและอื่นๆ หรือไม่นั้น ในทางปฏิบัติแล้วเป็นเรื่องของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ และที่สำคัญต้องมีการวางแนวปฏิบัติที่ชัดเจนออกมา กระทรวงเกษตรฯ รอเพียงการพิจารณาและการตัดสินใจของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร" รมว.เกษตรฯ กล่าว
    ด้านนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้มีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีสิทธิ์ในการรับเงินเยียวยา ถือเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ 1 จำนวน 8.33 ล้านราย ภายหลังจากการตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับทะเบียนฐานประกันสังคม ทะเบียนข้าราชการบำนาญ ทะเบียนข้าราชการ และโครงการเราไม่ทิ้งกัน ทำให้คงเหลือเกษตรกรที่มีคุณสมบัติได้รับเงินเยียวยา จำนวน 6.77 ล้านราย โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรในกลุ่มที่ 1 ในชุดแรกแล้ว จำนวน 3.3 ล้านราย ส่วนที่เหลืออีก 3.4 ล้านราย อยู่ระหว่างการคัดกรองความซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่นๆ ซึ่งคาดว่าจะสามารถรับเงินเยียวยาได้ภายในวันที่ 25 พ.ค.นี้
    นายอนันต์กล่าวว่า สำหรับกลุ่มที่ 1 จำนวน 3.3 ล้านราย ในจำนวนนี้กระทรวงการคลังตรวจพบความซ้ำซ้อนกับสิทธิประกันสังคมประมาณ 3 แสนราย, โครงการเราไม่ทิ้งกันประมาณ 1 แสนราย, ข้าราชการบำนาญประมาณ 8 หมื่นราย และข้าราชการ ประมาณ 9 หมื่นราย โดยกระทรวงการคลังได้ส่งข้อมูลกลับมาที่กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมีความเห็นว่าข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนตามปกติไม่เหมาะสมที่จะได้รับเงินเยียวยา 
    "หลังจากได้รับข้อมูล กระทรวงเกษตรฯ ได้ส่งเรื่องให้คณะกลั่นกรองฯ พิจารณาแล้ว เบื้องต้นคณะกลั่นกรองฯ เห็นด้วยว่าข้าราชการไม่เหมาะสมที่จะได้รับเงินเยียวยา และอาจจะมีการนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม ครม.เพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป แต่ยืนยันว่าก่อนหน้านี้ไม่ได้มีข้อกำหนดว่าข้าราชการที่ลงทะเบียนเกษตรกรเป็นอาชีพเสริมไม่สามารถรับการเยียวยาได้ จึงทำให้เกิดประเด็นดังกล่าวขึ้น” นายอนันต์กล่าว
    ถามกรณี ธ.ก.ส.ตรวจพบรายของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เยียวยาในรอบวันที่ 22-25 พ.ค. มีรายชื่อของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วกว่า 1 แสนราย จากจำนวนทั้งหมด 3.4 ล้านราย ปลัดกระทรวงเกษตรฯ กล่าวว่า เป็นไปไม่ได้ที่จะจ่ายเงินให้กับผู้เสียชีวิต หลังจากนี้จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เป็นผู้พิจารณาในเรื่องนี้ต่อไป. 


วันนี้........เป็นวันมหาประชายินดี "เพื่อมวลมนุษยชาติ" ของชาติไทย ในยุค ไวรัส "มหาวิบัติภัย" ล้างมนุษยชาติ ที่ทั้งโลกต้องคุกเข่า สยบยอม แต่ด้วยวิทยาการและการวิจัย "วงการแพทย์ไทย" ได้จุดประกายหวังที่ "สิ้นหวัง" ของมวลมนุษยชาติให้คุโชนในความหวังอีกครั้ง

'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'