สวนดุสิตโพลเผยกว่า 67% ยังไม่รู้ว่าเลือกใครเป็นผู้แทนฯ


เพิ่มเพื่อน    


บรรยากาศการเมืองเริ่มคึกคัก พรรคการเมืองเริ่มออกมาแสดงความเคลื่อนไหว สวนดุสิตโพล ได้ทำการสำรวจประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ เกี่ยวกับความคิดเห็นต่อ “ผู้สมัคร ส.ส.” และ “พรรคการเมือง” 

สถานการณ์การเมืองไทยยังคงมีความร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะการเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีขึ้น    ในปี 2562 ส่งผลให้ผู้สมัคร ส.ส. ทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ต่างออกมาเคลื่อนไหวและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างเข้มข้น เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ“ผู้สมัคร ส.ส.” และ “พรรคการเมือง”  “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,187 คน ระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “ผู้สมัคร ส.ส. หน้าใหม่” ในการเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีในปีหน้า    
อันดับ 1    มีความหลากหลาย มีผู้สมัครที่น่าสนใจมากขึ้น  41.76%
อันดับ 2    เป็นทางเลือกใหม่ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประชาชน    39.35%
อันดับ 3    ยังมีเวลา ต้องพิจารณาให้ละเอียดรอบคอบ    31.89%
      
2. ประชาชนคิดอย่างไร? กับ “ผู้สมัคร ส.ส. ที่ย้ายพรรค” ในการเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีในปีหน้า
อันดับ 1    สามารถทำได้ เป็นสิทธิของผู้สมัคร 40.17%
อันดับ 2    การเมืองยังไม่นิ่ง ต้องรอติดตามสถานการณ์ต่อไป 38.50%
อันดับ 3    พรรคการเมืองต้องปรับตัว ปรับเปลี่ยนแนวทาง หาผู้สมัครที่เหมาะสม 25.62%

3. ประชาชนคิดจะเลือก “ผู้สมัคร ส.ส.หน้าเก่า หรือ ส.ส.หน้าใหม่”
อันดับ 1    ยังไม่แน่ใจ    67.40% เพราะ  ยังไม่ใกล้วันเลือกตั้ง ยังไม่เห็นนโยบาย ไม่รู้ว่าจะเลือกใคร ต้องรอดูก่อน ฯลฯ 
อันดับ 2    เลือก ส.ส. หน้าใหม่    22.91%เพราะ  อยากลองเลือกคนใหม่ ให้โอกาส ต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลง อยากให้บ้านเมืองพัฒนา ก้าวหน้า ฯลฯ 
อันดับ 3    เลือก ส.ส. หน้าเก่า    9.69%เพราะ  เป็นที่รู้จัก เป็นคนในพื้นที่ ใกล้ชิด เคยเห็นผลงาน มีประสบการณ์ ชื่นชอบมานาน ฯลฯ

4. ประชาชนคิดจะเลือก “พรรคการเมืองเดิม หรือ พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่”
อันดับ 1    ยังไม่แน่ใจ    72.28% เพราะ  อยากดูตัวบุคคลในพรรคก่อน อาจเป็นพรรคใหม่แต่คนเก่า อยากรู้รายละเอียด นโยบายและผู้สมัคร ฯลฯ 
อันดับ 2    พรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นใหม่ 17.44% เพราะ  เป็นตัวเลือกใหม่ น่าสนใจ เบื่อพรรคการเมืองเดิม หวังว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ฯลฯ 
อันดับ 3    พรรคการเมืองเดิม    10.28% เพราะ  เป็นพรรคที่ชื่นชอบ มีชื่อเสียงมานาน เป็นที่รู้จัก ชอบคนในพรรค คนในครอบครัวชอบ ฯลฯ 
 


อืมมมม.....บัตรสนเท่ห์ใบเดียว!กล่าวหา "นายแพทย์ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล" ผอ.โรงพยาบาลขอนแก่น รับเงินทอนบริษัทยา ๕%ปลัดฯ สาธารณสุข "นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย"

"ลุง" แห่งยุคนิวนอร์มอล 
"การเมืองพรรค-การเมืองหมอ"
"มายาประชาธิปไตยเลือกตั้ง"
พปชร.ที่ 'อยู่เป็น-อยู่ไม่เป็น'
"การเมืองวันที่ไม่มีประยุทธ์"
เมื่อ "ทัวร์ลง" เดือนพฤษภา.