การเมืองกลับมาร้อน! 'ภูมิใจหนู' โวยลั่นได้ ส.ส.เพิ่มมาตั้ง 10 คน แต่ปรากฏว่าได้เก้าอี้ประธานกมธ.แค่ 3 คณะ


เพิ่มเพื่อน    

แฟ้มภาพ

23 พ.ค.63 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีความเคลื่อนไหวทางการเมืองภายในสภาผู้แทนราษฎรในเรื่องการจัดสรรตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญจำนวน 35 คณะ ซึ่งเป็นประเด็นมาจากการที่สภาฯเหลือส.ส.ที่สามารถทำหน้าที่ได้จำนวน 487 คน โดยส่วนหนึ่งที่หายไปนั้นสืบเนื่องมาจากการยุบพรรคอนาคตใหม่ที่ทำให้ส.ส.บัญชีรายชื่อ จำนวน 11 คน ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคต้องพ้นจากตำแหน่ง ประกอบกับเมื่อพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบไปแล้ว บัญชีผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ต้องเสียไปด้วย ส่งผลให้ท้ายที่สุดผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อในลำดับถัดไปไม่ได้รับการเลื่อนขึ้นมาดำรงตำแหน่งส.ส.

ทั้งนี้ มีรายงานว่าจากกรณีปัญหาดังกล่าวทำให้ตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยที่เข้าร่วมหารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ระหว่างการประชุมร่วมกันกับหัวหน้าพรรคการเมืองเมื่อวันที่ 22 พ.ค.ได้สอบถามว่าต้องมีการจัดสัดส่วนประธานคณะกรรมาธิการสามัญใหม่หรือไม่ โดยเฉพาะพรรคภูมิใจไทยได้ส.ส.เพิ่มขึ้นมาอีก 10 คน ย่อมทำให้พรรคภูมิใจไทยสมควรได้ตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญเพิ่มขึ้นอีก แต่ปรากฎว่าในเอกสารที่ระบุจำนวนส.ส.ของแต่ละพรรคและการคำนวณสัดส่วนตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการกลับกำหนดให้พรรคภูมิใจไทยมีส.ส.เพิ่ม 3 คนเท่านั้น ในทางกลับกันพรรคเศรษฐกิจใหม่กลับได้ตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการฯ ทั้งที่ไม่ได้มีจำนวนส.ส.เพิ่มแต่อย่างใด ทำให้ตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยไม่พอใจเป็นอย่างมาก

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นนี้ที่ประชุมร่วมกันของหัวหน้าพรรคการเมืองเสนอให้พรรคภูมิใจไทยนำเอกสารมายืนยันว่ามีจำนวนส.ส.เพิ่มขึ้นอีก 10 คนจริง ซึ่งการทำเอกสารของเจ้าหน้าที่สภาฯอาจยังไม่ได้เห็นเอกสารการเข้ามาสังกัดใหม่ของอดีตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ ภายหลังเกิดการยุบพรรค จากนั้นจะได้ดำเนินการกำหนดสัดส่วนตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการต่อไป

ขณะที่ตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการในสัดส่วนของพรรคร่วมฝ่ายค้านจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน เพราะจำนวนส.ส.อนาคตใหม่ที่ย้ายไปสังกัดพรรคก้าวไกลมีเพียง54 คน  ประกอบกับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน และ ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ กิจการชายแดนไทย ยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ว่างลง เนื่องจากนายปิยบุตร แสงกนกกุล และ พล.ท.พงศกร รอดชมภู พ้นจากตำแหน่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อ  ดังนั้น จึงทำให้เหลือสัดส่วนตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการจำนวน 4 คณะ 

ทั้งนี้ ในที่ประชุมร่วมกันของพรรคการเมืองได้เสนอให้พรรคก้าวไกลตัดสินใจว่าจะยังคงไว้ซึ่งตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการดังกล่าวทั้งสองคณะหรือไม่ หากพรรคก้าวไกลไม่ต้องการคงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการทั้งสองตำแหน่งไว้ ตำแหน่งนี้จะถูกนำไปกำหนดเป็นสัดส่วนในส่วนของพรรคร่วมรัฐบาลหรือพรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคอื่นต่อไป แต่ถ้ายังต้องการคงตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการทั้งสองตำแหน่งหรือตำแหน่งเดียว ส.ส.ของพรรคก้าวไกลที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการสามัญในสัดส่วนของพรรคก้าวไกลจะต้องลาออกจากประธานคณะกรรมาธิการ เพื่อให้พรรคก้าวไกลมีสัดส่วนเก้าอี้ประธานคณะกรรมาธิการไว้ที่ 4 คนตามจำนวนส.ส. อย่างไรก็ตาม พรรคก้าวไกลยังไม่แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะตัดสินใจอย่างไร เพราะต้องขอไปหารือกับที่ประชุมพรรคก้าวไกลเพื่อให้ได้มติที่ชัดเจนอีกครั้ง และจะนำมาแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯภายหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาพระราชกำหนดการกู้เงินและพระราชบัญญัติโอนงบประมาณต่อไป

สำหรับตำแหน่งประธานคณะกรรมาธิการสามัญในสัดส่วนของพรรคก้าวไกล มีดังนี้  1.นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกล ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  2. นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ส.ส.พิษณุโลก ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 3. นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประธานคณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ และ 4.นายสุเทพ อู่อ้น ส.ส.บัญชีรายชื่อ ประธานคณะกรรมาธิการการแรงงาน


ตอนนี้...... ต่างชาติแก๊ง "จักรวรรดินิยมอำนาจตะวันตก" โผล่หางบ่อยขึ้น หมายถึงอะไร? ก็หมายถึง "ม็อบ ๓ นิ้ว" กำลังถึงทางตัน ยิ่งถูกฝ่ายบ้านเมืองใช้แผน "น้ำร้อนปลาเป็น-น้ำเย็นปลาตาย"

ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'