'พาณิชย์'ลุยโคราชดูผลงาน ประกันรายได้ลดค่าครองชีพ


เพิ่มเพื่อน    


    2 รัฐมนตรีพาณิชย์ควงอธิบดีกรมการค้าภายใน  ลุยโคราช ติดตามผลงานชิ้นโบแดงที่ประชาชนถูกใจ ทั้งพาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน และประกันรายได้เกษตรกร  
    เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์, นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน ลงพื้น ณ จังหวัดนครราชสีมา ติดตามการดําเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพด ปาล์มน้ำมัน ยางพารา ซึ่งรัฐบาลได้จัดสรรวงเงิน 67,754 ล้านบาทดูแล และมีเกษตรกรที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการกว่า 7.3 ล้านครัวเรือน โดยปัจจุบันจ่ายเงินชดเชยพืชทั้ง 5 ชนิดไปแล้ว 51,687 ล้านบาทต่อจำนวนเกษตรกร 3.1 ล้านครัวเรือน ซึ่งตัวแทนเกษตรกรมีความพึงพอใจและเรียกร้องให้รัฐบาลประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรทั้ง 5 ชนิดต่อไป 
    สําหรับผู้ประกอบการได้ขอให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยเสริมสภาพคล่องและผลักดันการส่งออกเพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นในช่วงก่อนหน้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
    นอกจากนี้ นายจุรินทร์และนายวีรศักดิ์ยังมอบเครื่องสับมันสําปะหลังจํานวน 55 เครื่อง ให้กลุ่มเกษตรกร 24 กลุ่ม ซึ่งมีเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 3,800 ราย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแปรรูปมันสําปะหลังให้แก่เกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตของตนเองอีกด้วย 
    คณะของนายจุรินทร์ยังได้ตรวจเยี่ยมโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน ณ ห้าง BIG C และห้างวิชโก้ โฮลเซล ในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งพบว่าห้างให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และประชาชนมีความพึงพอใจกับโครงการดังกล่าว เนื่องจากช่วยลดภาระค่าครองชีพในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยโครงการพาณิชย์ลดราคา ช่วยประชาชน LOT 1 ที่ได้เริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบันเป็น LOT ที่ 3 โดยมีผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต ผู้แทนจําหน่าย ห้างค้าปลีกค้าส่งทั้งสิ้น 221 ราย และมีสินค้าที่เข้าร่วมโครงการแบ่งเป็น 6 กลุ่ม จํานวน 4,845 รายการ ซึ่งโครงการนี้จะลดราคาไปจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ ล่าสุดได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นจากการสำรวจของซูเปอร์โพล ตัวประชาชนถูกใจนโยบายลดราคาสินค้าช่วยประชาชนในภาวะวิกฤติอย่างมาก 
    สำหรับจังหวัดนครราชสีมา นอกจากห้างโมเดลเทรดระดับประเทศทุกรายที่เข้าร่วมโครงการแล้ว ยังมีห้างท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการอีก 5 ราย คือ สยามวิชโก้, วงศ์มังกร ซุปเปอร์สโตร์,  ฮกกี่ ซุปเปอร์มาร์ท, คลัง พลาซ่า และทวีกิจซุปเปอร์เซ็นเตอร์ ซึ่งคาดว่าโครงการพาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน จะสามารถลดค่าครองชีพให้กับประชาชนมากกว่า 1,000 ล้านบาท.


เห็นมั้ย...?ใครคิดร้าย-หมายชั่วกับบ้านเมืองไทย ลงท้าย จะค่อยๆ ฉิบหาย-วายวอดไปเอง อย่างที่กำลังเกิดกับแก๊งก้าวถลำ"คนดี-ผีคุ้ม" โบราณกล่าวไม่ผิดหรอก!

"โลกเปลี่ยนไป-ไทยเปลี่ยนรวย"
ไม่มีประยุทธ์ "พปชร.ขายอะไร?"
"การบินถึงการพรรคพปชร."
การบินไทย"ตายแล้วฟื้น"
เนี่ยนะ"สหภาพฯ การบินไทย"
"การเมืองถึงระดับโรงเรียน"