'หมอระวี'ยื่นญัตติด่วน ตั้ง กมธ.วิสามัญ cptpp


เพิ่มเพื่อน    

 

เมื่อเวลา 08.00 น. นพ.ระวี  มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ เปิดเผยว่า วันที่ 27 พ.ค. ตนจะยื่นญัตติด่วน เพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ผลกระทบจากการเข้าร่วมข้อตกลงที่ครอบคลุม และก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (cptpp) อย่างไรก็ตาม จากกรณีที่รัฐบาลเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้มีการพิจารณาอนุมัติ cptpp  ซึ่งต่อมาได้มีการถอนวาระออกไป เนื่องจากมีการคัดค้านจากหลายภาคส่วนที่มีความกังวลกับข้อตกลงฉบับนี้ เช่น ผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขในการผลิตยาเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ ซึ่งจะกระทบต่อการรักษาพยาบาลประชาชนโดยตรง  

"นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันสินค้าเกษตรจากต่างประเทศที่จะเข้ามาตีตลาดหลังเปิดเสรีด้านการค้า  อีกทั้งยังมีข้อญัตติให้ประเทศสมาชิกต้องเข้าร่วมอนุสัญญาพันธุ์พืชใหม่ (upov)  อันเป็นการเปิดโอกาส ให้ต่างชาติสามารถนำพันธุ์พืชพื้นเมืองในประเทศออกไปทำการวิจัยสร้างพันธุ์พืชใหม่เพื่อนำไปจดสิทธิบัตร อาจจะส่งผลทำให้เกษตรกรจะไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์พืช ไปเพาะปลูกต่อได้ ที่สำคัญ คือ เรื่องกลไกระงับข้อพิพาท ระหว่างนักลงทุนชาวต่างชาติกับรัฐบาลไทยเปิดช่องให้นักลงทุนที่ซื้อหุ้นสามารถฟ้องรัฐบาลไทย ผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ ทั้งๆที่ไม่ได้รับการคุ้มครองที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อนโยบายป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ" หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าว 

นพ.ระวี กล่าวอีกว่า เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องได้รับความคิดเห็นรอบด้านก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติที่จะดำเนินการทางใดทางหนึ่ง ซึ่งถือเป็นประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน หรือความมั่นคงของประเทศในทางเศรษฐกิจอันกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง  ดังนั้น จึงเห็นว่าคณะรัฐมนตรีต้องชะลอการตัดสินใจออกไปก่อน และรอให้สภาฯได้ตั้งกรรมาธิการเพื่อศึกษาเรื่องนี้อย่างครบถ้วน รอบด้าน จะเป็นผลดีต่อประเทศและประชาชนที่สุด


เห็น "นพ.บุญ วนาสิน" ประธาน "ธนบุรี  เฮลท์แคร์ กรุ๊ป" ออกโทรทัศน์ช่องเนชั่น เที่ยงวาน (๒๓ มิ.ย.) ฉอดๆ เรื่องจัดหาวัคซีนทางเลือกและเศรษฐกิจแบบเมามัน ใจร้องถามขึ้นมาเองว่า "อีกแล้วหรือ...คุณหมอ เห็นหลบหน้าไปตั้งนาน?"

เรตติงวันเกิด 'ตูดตุ๊กๆ'
เขา 'แก้กันอีกแล้ว' พี่ขา
กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก