'หมอระวี'ยื่นญัตติด่วน ตั้ง กมธ.วิสามัญ cptpp


เพิ่มเพื่อน    

 

เมื่อเวลา 08.00 น. นพ.ระวี  มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ เปิดเผยว่า วันที่ 27 พ.ค. ตนจะยื่นญัตติด่วน เพื่อขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา ผลกระทบจากการเข้าร่วมข้อตกลงที่ครอบคลุม และก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (cptpp) อย่างไรก็ตาม จากกรณีที่รัฐบาลเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ให้มีการพิจารณาอนุมัติ cptpp  ซึ่งต่อมาได้มีการถอนวาระออกไป เนื่องจากมีการคัดค้านจากหลายภาคส่วนที่มีความกังวลกับข้อตกลงฉบับนี้ เช่น ผลกระทบต่อระบบสาธารณสุขในการผลิตยาเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ ซึ่งจะกระทบต่อการรักษาพยาบาลประชาชนโดยตรง  

"นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันสินค้าเกษตรจากต่างประเทศที่จะเข้ามาตีตลาดหลังเปิดเสรีด้านการค้า  อีกทั้งยังมีข้อญัตติให้ประเทศสมาชิกต้องเข้าร่วมอนุสัญญาพันธุ์พืชใหม่ (upov)  อันเป็นการเปิดโอกาส ให้ต่างชาติสามารถนำพันธุ์พืชพื้นเมืองในประเทศออกไปทำการวิจัยสร้างพันธุ์พืชใหม่เพื่อนำไปจดสิทธิบัตร อาจจะส่งผลทำให้เกษตรกรจะไม่สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์พืช ไปเพาะปลูกต่อได้ ที่สำคัญ คือ เรื่องกลไกระงับข้อพิพาท ระหว่างนักลงทุนชาวต่างชาติกับรัฐบาลไทยเปิดช่องให้นักลงทุนที่ซื้อหุ้นสามารถฟ้องรัฐบาลไทย ผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ ทั้งๆที่ไม่ได้รับการคุ้มครองที่เป็นลายลักษณ์อักษร ที่อาจจะเกิดผลกระทบต่อนโยบายป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ" หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ กล่าว 

นพ.ระวี กล่าวอีกว่า เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องได้รับความคิดเห็นรอบด้านก่อนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติที่จะดำเนินการทางใดทางหนึ่ง ซึ่งถือเป็นประโยชน์สำคัญของแผ่นดิน หรือความมั่นคงของประเทศในทางเศรษฐกิจอันกระทบกระเทือนต่อเสรีภาพของประชาชนอย่างร้ายแรง  ดังนั้น จึงเห็นว่าคณะรัฐมนตรีต้องชะลอการตัดสินใจออกไปก่อน และรอให้สภาฯได้ตั้งกรรมาธิการเพื่อศึกษาเรื่องนี้อย่างครบถ้วน รอบด้าน จะเป็นผลดีต่อประเทศและประชาชนที่สุด


วานซืน....... ๑๒๐ คณาจารย์ โผลหัวจากง่ามตูดเพนกวิน ออกมาหนุน ๑๐ ข้อเสนอ "ล้มสถาบันกษัตริย์" ที่เวทีธรรมศาสตร์ ของฮองเฮาเกศินี ที่นายปริญญาเป็นโปรโมเตอร์ เมื่อ ๑๐ สิงหา.

'๒๕๖๓ คณาจารย์ร่านเมือง'
ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?