ชวนไปชิมคั่วเนื้อ ชมเฮือน 100 ปี วิถีไทภูผาม่าน ชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดเฉลียงทอง ขอนแก่น


เพิ่มเพื่อน    

 

จากนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ในการขับเคลื่อน ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วย พลัง บวร ช่วงการระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ของหน่วยงานกลาง และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) ทั่วประเทศ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี เกิดเป็นภาพลักษณ์ส่งผลต่อระบบทางเศรษฐกิจ  และสังคม ไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาเครือข่ายวัฒนธรรม การมอบสิ่งของจำเป็นหรือถุงยังชีพ การช่วยเหลือวัดจัดตั้งโรงทาน  และการร่วมตั้งตู้ปันสุข รวมไปถึงการทำความเข้าใจข่าวสารรัฐบาล ศบค. กระทรวงสาธารณสุข ไปยังชุมชนคุณธรรมฯ 22,000 ชุมชน การสร้าง New Normal ชีวิตวิถีใหม่ การแบ่งปัน ช่วยเหลือเกื้อกูล

 

ล่าสุด กฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ได้ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมฯ นำร่องจังหวัดละ 1 แห่ง เพื่อเป็นต้นแบบในการต้อนรับนักท่องเที่ยววิถีวัฒนธรรม ช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 คลี่คลาย ยกตัวอย่างที่ชุมชนคุณธรรมฯต้นแบบ วัดเฉลียงทอง บ้านเซินเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลโนนคอม อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น

 

 

 

พรพิมล คงตระกูล วัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น ลงพื้นที่พร้อมข้าราชการ เจ้าหน้าที่เก็บเรื่องราวดีๆมาเล่าว่า อำเภอภูผาม่าน เป็นอำเภอชายแดนสุดเขตจังหวัดขอนแก่น ห่างจากตัวเมือง 109 กิโลเมตร ด้วยภูมิประเทศมีเทือกเขาหินปูนเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนทิ้งตัวลงมามองไกลๆ คล้ายผ้าม่าน จึงได้ชื่อว่า ภูผาม่านเป็นดินแดนอารยธรรมที่หลากหลาย ทรงคุณค่าและน่าสัมผัส   

 

 

เสน่ห์ของชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ วัดเฉลียงทอง เป็นพื้นที่ที่มีทัศนียภาพสวยงาม ขุนเขา มีถ้ำน้ำผุด น้ำตกมากมาย พูดภาษาไทภูผาม่าน (ภาษาลาวเถิง) แต่งกายชุดไทภู ผู้หญิงจะสวมใส่เสื้อสีดอกหมาก นุ่งผ้าซิ่นควบสีหมากสุก ผู้ชายนุ่งผ้าโสร่ง ซึ่งชาวบ้านทอใช้เอง และเป็นอาชีพเสริมในครัวเรือน อาหารพื้นถิ่นที่ขึ้นชื่อคือ คั่วเนื้อ คั่วปลา มีเฮือนไทภู อายุกว่าร้อยปี ทำเป็นโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวพักอาศัยที่นี่ยังมีต้นเฉลียงทอง มีอายุกว่า 300 ปี รุกข มรดกของแผ่นดินที่หาชมได้ยาก

 

จากการดำเนินงานชุมชนคุณธรรมฯ ที่ผ่านมา ส่งผลให้คนในชุมชนไม่มีการทะเลาะวิวาท ปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมลดลง รวมทั้งมีการตั้งกลุ่มจิตอาสาทำความดี รวมกลุ่มอาชีพ นำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดสร้างสรรค์เป็นสินค้าและบริการ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย Cultural Product of Thailand : CPOT ที่พัก โฮมสเตย์ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ปัจจุบันพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงาน ชาวชุมชนเป็นเจ้าบ้านที่ดีรอต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน ณ ภูผาม่าน


จัดหนักจัดเต็มทั่วหน้า ไม่มีคำว่าสองมาตรฐาน อ่านบทความอาจารย์แก้วสรร อติโพธิ ใน www.thaipost.net วานนี้ มองเห็นหลายๆ เรื่องในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต ได้ชัดเจนขึ้น

"ทักษิณ" ท้ารบ "จตุพร"
หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'