เครือข่ายประชาชน5ภูมิภาคยื่นหนังสือถึงนายกฯจี้เลิกต่ออายุพรก.ฉุกเฉิน เพราะโควิดไม่ฉุกเฉินแล้ว


เพิ่มเพื่อน    

26 พ.ค.63- ที่ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (ฝั่งก.พ.)กลุ่มเครือข่ายประชาชน 5 ภูมิภาค จำนวน 10 คน นำโดย น.ส. ส.รัตนมณี  พลกล้า และนายจำนงค์ หนูพันธ์ ตัวแทนเครือข่ายฯ  ยื่นหนังสือถึงพล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ผ่านนายสมพาศ นิลพันธ์  ที่ปรึกษาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขอให้รัฐบาลยกเลิกการเตรียมประกาศต่ออายุพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ออกไปอีก 1 เดือน เนื่องจากสถิติของผู้ติดเชื้อได้ลดลงตามลำดับ  จนแทบไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่  แสดงให้เห็นว่าการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ของประเทศไทยนั้นไม่ได้อยู่ในสภาวะฉุกเฉินในระดับที่จะไม่สามารถควบคุมโรคได้อีก 

และที่สำคัญรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบังคับใช้กฎหมายปกติที่มีอยู่ โดยเฉพาะ พ.ร.บโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ซึ่งหากมีการขยายเวลาประกาศใช้ พ.ร.ก ฉุกเฉินออกไปอีก จะเกิดผลกระทบกับการดำรงชีวิตของประชาชน และเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนจำนวนมากเกินความจำเป็น  

รวมถึงอาจมีการใช้อำนาจอย่างคลุมเครือไปในทางที่ไม่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคระบาดอันเป็นการใช้อำนาจที่ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชนหรือเป็นภาระแก่ประชาชน  โดยไม่จำเป็นหรือเกินสมควรแก่เหตุ  จึงเรียนมายังคณะรัฐมนตรี (ครม.)เพื่อให้พิจารณา. 


เดือดจริงๆ! สนามเลือกตั้งนายกฯ อบจ.เชียงใหม่เที่ยวนี้มันหยด ฟาดฟันกันซะยิ่งกว่าการเลือกตั้งระดับชาติทุกครั้งที่ผ่านมา อย่างนั้นเลย.... ก็...ถึงขั้นที่ ทักษิณ ชินวัตร ต้องลงมาเองก็แล้วกัน

หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"