รองฯ ประวิตร สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำจัดผักตบชวาให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนนี้


เพิ่มเพื่อน    

 

ศาตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผย พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีรายงานต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีถึงผลการลงพื้นที่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาผักตบชวา และตรวจเยี่ยมการทำงาน เพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝนว่าได้มอบหมายให้ 4 หน่วยงานหลัก ได้แก่กรมชลประทาน กรมเจ้าท่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและกรมโยธาธิการ และผังเมือง กำจัดผักตบชวาที่ปรากฏตามภาพถ่ายดาวเทียมของ GISTDA จำนวน 25 จุด ปริมาณผักตบชวา 156,000 ตัน และในลุ่มน้ำภาคกลาง ภาคตะวันออกเพิ่มเติมอีก 19 จังหวัด 128 จุด ปริมาณผักตบชวา 285,920 ตัน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน นี้

โดยให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด เร่งรัดการกำจัดผักตบชวาในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อไม่ให้กีดขวางการไหลของน้ำ
และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผน
ซื้อเรือกำจัดผักตบชวาขนาดใหญ่ ปีละ 10 ลำ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 เพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ ในการกำจัดผักตบชวา ต่อไป


ไม่อยากให้เครียด...... และบีบรัดตัวเองจนแทบกระดิกตัวไปทางไหนไม่ได้กันอย่างนั้นเลยครับ! กรณี ประเทศเราให้เกียรติ "บุคคลคณะทูต" ด้วย "อภิสิทธิ์ทางการทูต" ในการเข้าประเทศ

ทดสอบสถานการณ์ 'รอบ ๒'
บันทึก 'มหาประชายินดี' ไทย
'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!