ผู้ชายคนหนึ่งชื่อ "ประยุทธ์"


เพิ่มเพื่อน    

    "การบินไทย".....
    ยื่นคำร้องขอทำ "แผนฟื้นฟูกิจการ" ต่อศาลล้มละลายกลางเรียบร้อยแล้ว เมื่อวาน (๒๖ พ.ค.๖๓)
    วันนี้ ๒๗ พ.ค.
    ศาลฯ นัดฟังคำสั่ง!
    การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการตามขั้นตอนกฎหมายล้มละลาย มีหลายขั้นตอน ขยุ้มๆ พูด จะสับสนกัน
    ฉะนั้น ค่อยๆ ทำความเข้าใจกันไปตามลำดับ ผมเองใช่ว่าจะรู้ เพียงหยิบฉวยจากท่านผู้รู้มาปะติด-ปะต่อเท่านั้น
    ฉะนั้น วันนี้ .......
    ที่นัดฟังคำสั่ง เป็นปฐมบทแห่งการสั่ง เพียงว่าศาลฯ จะ "รับหรือไม่รับ" คำร้องขอไว้พิจารณาหรือไม่ เท่านั้น
    คือ ต้องเข้าใจให้ชัด ขั้นตอนนี้ แค่ "คำร้องขอฟื้นฟู"
    จะไม่มี "แผนฟื้นฟู" อยู่ในคำร้องนั้น ซึ่งมันต้องไปอีกขั้นตอนหนึ่ง
    สรุป วันนี้ ศาลฯ เพียงจะบอกว่า "รับ-ไม่รับ" คำร้อง
    สมมุติ ศาลฯ มีคำสั่ง "รับคำร้องขอฟื้นฟู" ไว้พิจารณา     อานิสงส์ประเสริฐแรกที่การบินไทยจะได้รับ คือ....
    หนี้สิน "การบินไทย" ทั้งหมดสู่โหมด "พักชำระหนี้"
    มี-ไม่หนี แต่ไม่จ่าย เพราะกฎหมายคุ้มครอง เจ้าหนี้รายใดจะทวงถาม-ฟ้องร้องก็ไม่ได้ 
    ทั้งการบินไทย จะไปจ่ายหนี้-จ่ายสินให้ใคร ด้วยพิศวาสเสน่หา หรือด้วยเหตุผลกลใด ก็ไม่ได้ด้วย!
    เมื่อศาลฯ รับไว้พิจารณาแล้ว ........
    ศาลฯ ก็จะประกาศ "คําสั่งรับคําร้องขอ" นั้น ในหนังสือพิมพ์รายวัน ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 
    ลงติดกันก็ไม่ได้ แต่ละครั้ง ต้องให้ห่างกันไม่เกิน ๗ วัน ในแต่ละครั้ง ก็ใช้เวลาครึ่งเดือนแล้ว 
    ที่ทำเช่นนี้ เพื่ออะไร?
    เพื่อส่งสําเนาคําร้องแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายและนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเขาจะได้จดแจ้งคําสั่งศาลฯ ไว้ในทะเบียน 
    และให้ส่ง "ก่อนวันไต่สวน" ไม่น้อยกว่า ๗ วัน
    แล้วจะไต่สวนตอนไหน?
    เท่าที่ปรากฏ เมื่อศาลฯ รับคําร้องขอแล้ว ราวๆ ๑-๒ เดือน ศาลฯ จะนัดไต่สวน ทั้งนี้ เพื่อให้เวลากับบรรดาเจ้าหนี้ทั้งหลาย ในความหมายว่า ได้รับสำเนาคำร้องกันครบถ้วนแล้ว
    ศาลฯ จะนัดไต่สวนประมาณ ๑-๒ เดือน นับแต่วันรับคําร้องขอ 
    จากนั้นจึงจะไปถึงขั้นตอนศาลฯ จะมีคำสั่งว่าจะให้หรือไม่ให้ฟื้นฟูกิจการ?
    สมมุติว่า ศาลฯ สั่งให้ฟื้นฟูกิจการ 
    ศาลฯ สั่งวันไหน อำนาจหน้าที่บริหารจัดการกิจการและทรัพย์สินการบินไทย คือบอร์ดบริหาร ก็จะสิ้นสุดลงวันนั้น
    อำนาจทั้งหมดในการบินไทย......... 
    จะไปอยู่ที่ "คณะผู้ทำแผนฟื้นฟู" เพราะปกติ เมื่อศาลฯ มีคำสั่งให้ฟื้นฟู ก็จะมีคำสั่งตั้ง "คณะผู้ทำแผน" ไปด้วย
    แต่ถ้ายังไม่ตั้งผู้ทำแผนวันนั้น .......
    ศาลฯ หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ก็จะตั้งคณะผู้บริหารการบินไทยชั่วคราว
    นี่.......
    แค่ขั้นตอนศาลฯ มีคำสั่งให้ฟื้นฟูเท่านั้น ก็ใช้เวลาประมาณ ๒ เดือนแล้ว ยังไม่ถึงขั้นตอน ศาลฯ จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับแผนฟื้นฟูนั้นหรือไม่?
    นั่นคือ ต่อจากช่วง ๒ เดือนนั้น
    สู่ขั้นตอนทำแผนฟื้นฟูเพื่อส่งให้ศาลฯ พิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่ ก็ต้องใช้เวลาอีกประมาณ ๓ เดือน!    
    ดังนั้น ตอนนี้ ใครอย่าเพิ่งหยั่งรู้ยาวไปถึงรายละเอียดในเนื้อหาแผนเลยว่า เป็นอย่างนั้น-อย่างนี้ แล้ววิพากษ์-วิจารณ์
    เอาแค่ขั้นตอน "สู่ครรภ์ศาลฯ" ก่อนก็พอ!
    ตอนนี้ เห็นตั้ง ๔ เซียน เข้าไปเป็นบอร์ดการบินไทยบ้าง ตั้ง ๙ ซูเปอร์บอร์ด บ้าง 
    ก็เข้าใจสับสนปนเป ว่านี่คือ อรหันต์ทองคำ ที่รัฐบาลส่งเข้าไปฟื้นฟูการบินไทย
    ก็อยากบอกว่า อย่าเพิ่งทึกทักสรุปอะไร ทั้งหมดนี้เป็นขั้นตอนประแป้ง-แต่งหน้า เพื่อเตรียมออกฉากร้องรำตามบทของแต่ละคนเท่านั้น
    ๔ เซียน ที่ตั้งเข้าไปเป็นบอรด์การบินไทย
    -นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตรัฐมนตรียุติธรรม
    -บุญทักษ์ หวังเจริญ" อดีตประธานแบงก์ทหารไทย
    -นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อดีตผู้จัดการใหญ่ ปตท.
    -นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อดีตดีดีการบินไทย
    ใช่.........
    ตอนนี้เป็นบอร์ดบริการการบินไทย และพูดล่วงหน้าได้ ว่ามีความน่าจะเป็นสูง ที่จะร่วมอยู่ในคณะผู้ทำแผนจากการแต่งตั้งของศาลฯ ในอนาคต
    นั่นคือ ก็จะเป็นผู้มีอำนาจบริหารจัดการและกิจการทรัพย์สินการบินไทยในฐานะผู้จัดทำแผนและผู้บริหารแผน
    ถ้าโลกนี้ มีต้นไม้ที่ กิ่งเป็นทอง-ใบเป็นหยก จริง ตามนิยายปรัม-ปรา
    ก็ต้องบอกว่า ๔ เซียนนี่แหละ
    "กิ่งทอง-ใบหยก" ในโลกเป็นจริง เพื่อการผ่าตัด-ฟื้นฟู ชุบชีวิตใหม่ให้การบินไทยกลับมายิ่งใหญ่ลอยฟ้า
    ส่วนซูเปอร์บอร์ด ๙ ท่าน นายกฯ ตั้งเมื่อวาน ที่มีรองนายกฯ วิษณุ เป็นซูเปอร์แมน นัมเบอร์วัน นั้น
    แค่ "ท้องนอกมดลูก" น่ะ!
    ไม่เกี่ยวกับกระบวนการฟื้นฟูกิจการที่กำลังทำในศาลฯ เรียกกันไปเอง "ซูเปอร์บอร์ด" ในทำนอง นายกฯ ตั้งบอร์ดคุมบอร์ดอะไรทำนองนั้น
    ความจริงทางปฏิบัติ ก็แค่ "ลูกมือแม่ครัว" คอยดู-คอยประสานกับ ๔ แม่ครัว 
    ว่าขาดเหลืออะไร ต้องการอะไร ติดขัดตรงไหน งานเดินถึงไหน ซูเปอร์บอร์ดเป็นตัวเชื่อม-ตัวสื่อสาร ระหว่างคณะทำงานกับรัฐบาล คือนายกฯ
    คือช่วยเป็น "นกแล" ให้นายกฯ ก็เท่านั้น อย่าจับแพะชนแกะในด้านแบ่งเค้ก-แบ่งโควตาเข้าไปเอี่ยวให้วุ่นวายไป!
    "๙ นกแลทองคำ" ก็มี.....
    -วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธาน
    -อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ อดีต รมว.คลัง
    -ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง
    -ชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม
    -ชยธรรม์ พรหมศร ผอ.สนข.
    -วิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
    -ปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาฯ กฤษฎีกา
    -รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาฯ ก.ล.ต.
    -นายประภาศ คงเอียด ผอ.สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เลขานุการคณะนกแล
    ทั้ง ๙ นี้ เข้าไปยุ่มย่ามในการบินไทยในเขตแดนอำนาจศาลฯ ว่าด้วยกระบวนการ "ทำแผน-บริหารแผน" ไม่ได้!
    ในคำขอฟื้นฟูที่การบินไทยยื่นต่อศาลล้มละลายกลางนั้น ก็คงอยากรู้ว่า ในคำขอนั้นมีอะไรบ้าง?
    ตรงนี้ไม่ยาก เพราะเป็นไปตามรูปแบบที่ต้องแจกแจงไปในคำร้องขอนั้น
    เช่น หนี้สินที่ว่าล้นพ้นการบินไทยจนไม่สามารถชำระได้นั้น มันมีอะไรบ้าง 
    ใครบ้างเป็นเจ้าหนี้ ต้องบอกรายชื่อด้วย และต้องบอกถึงช่องทางที่จะฟื้นฟูด้วย
    รวมถึงรายชื่อ "ผู้ทำแผน" และต้องแจงคุณสมบัติด้วยว่า คนเหล่านั้นเอตทัคคะอย่างใด ด้านใด จึงเห็นเหมาะสมในการเป็นผู้ทำแผน
    ผู้ทำแผนจะเป็นเจ้าหนี้หรือผู้บริหารของลูกหนี้ก็ได้!
    นี่ ตรงนี้แหละ ที่ผมบอกว่า ๔ เซียน ที่นายกฯ ส่งเข้าไปเป็นบอร์ดวานซืน น่าจะอยู่ในรายชื่อ "ผู้ทำแผน" อยู่ในคำร้องขอฟื้นฟู
    เอาล่ะ........
    คุยนอกรอบนิด ให้เข้าใจตรงกันว่า ขณะนี้ การบินไทยคลังลดหุ้นเหลือต่ำกว่า ๕๑% แล้ว พ้นสภาพเป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว 
    นั่นจึงพ้นจากเป็นกิจการอยู่ในกำกับดูแลของกระทรวงคมนาคมตามกฎหมาย
    ในทางปฏิบัติ คือ รัฐมนตรีคมนาคมไม่มีอำนาจเข้ามาเกี่ยวข้องทางกำกับดูแล้ว!
    ที่อยากให้มองกันคือ งานฟื้นฟูกิจการการบินไทย ที่คืบหน้ารายชั่วโมง-รายวัน และการคัดสรรคน เช่น ๔ เซียน นั้น
    ขอบอกว่า "นายกฯ ล้วนๆ"!
    ตอนนี้ นายกฯ บริหารทั้งการเมืองในรัฐบาล การเมืองในพรรครัฐบาล และทั้งการเมือง "เพื่อการบ้าน" ในการบินไทย    บนการตัดสินใจ.......
    "เพื่อประโยชน์ส่วนรวมชาติ" ด้วยตัวท่านเอง!
    ต้องบอกว่า "เหนื่อยทั้งกาย-ทั้งใจ"
    ฉะนั้น ไม่มีอะไรที่เรา...ประชาชนจะช่วยท่านได้ดีไปกว่าการ
    "ให้กำลังใจ" ท่าน!.