ประกันสังคม เสริมกำลังเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ช่วยเร่งจ่ายสิทธิผู้ประกันตนว่างงานในจังหวัดภูเก็ต


เพิ่มเพื่อน    

 

           นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึง การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต ว่า จากข้อมูลคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต รายงานสถานการณ์การแพร่เชื้อโควิด-19 ในจังหวัดภูเก็ต มีผู้ติดเชื้อสะสม ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 24 พฤษภาคม 2563 มีจำนวนถึง 228 ราย และเสียชีวิต 3 ราย และส่งผลไปยังสถานการณ์ของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต้องมีการปิดเกาะภูเก็ตทั้งหมด และกระทบไปยัง สถานประกอบการ โรงแรม ที่พัก รีสอร์ท หยุดกิจการชั่วคราว เป็นจำนวนมาก พร้อมเกิดการว่างงานไปยังลูกจ้างผู้ประกันตน
          เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า อย่างไรก็ดี สำนักงานประกันสังคมได้ให้ผู้ประกันตนสามารถยื่นเรื่องขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ซึ่งมีผู้ประกันตนมายื่นขอรับสิทธิที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต และที่สาขากระทู้เป็นจำนวนมาก โดยมีผู้มายื่นขอใช้สิทธิแล้ว ขณะนี้จำนวน กว่า 98,000 ราย เฉลี่ยมีผู้มาขอใช้สิทธิเพิ่มขึ้นวันละเฉลี่ย 700 ราย ทั้งนี้ ตนจึงได้สั่งการให้มีการสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจากส่วนกลาง สำนักงานกองทุนเงินทดแทน สำนักสิทธิประโยชน์ เป็นชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ณ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดภูเก็ต และที่สาขากระทู้ สำหรับเอกสารการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีดังกล่าว สำนักงานประกันสังคมยังได้มีการบริหารจัดการ แบบเพื่อช่วยเพื่อน จังหวัดเล็กช่วยจังหวัดใหญ่ เพื่อบันทึกข้อมูลวินิจฉัยสิทธิประโยชน์ โดยได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล ยะลา ปัตตานี นราธิวาส พัทลุง ระนอง ตรัง และจังหวัดตราด ช่วยดำเนินการ เพื่อให้การดำเนินงานจ่ายประโยชน์ทดแทนแล้วเสร็จโดยเร็ว


ไม่อยากให้เครียด...... และบีบรัดตัวเองจนแทบกระดิกตัวไปทางไหนไม่ได้กันอย่างนั้นเลยครับ! กรณี ประเทศเราให้เกียรติ "บุคคลคณะทูต" ด้วย "อภิสิทธิ์ทางการทูต" ในการเข้าประเทศ

ทดสอบสถานการณ์ 'รอบ ๒'
บันทึก 'มหาประชายินดี' ไทย
'ธนาธรกับการจารกรรม'
ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!