'มัลลิกา' ชี้ พรก.เงินกู้ 1.9ล้านล้าน เป็นเรื่องจำเป็น ทั้งเยียวยาช่วยประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจ


เพิ่มเพื่อน    

27 พ.ค.63 - นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข   ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  กล่าวว่าความสำคัญของการพิจารณาพระราชกำหนด (พรก.) จำนวน 3 ฉบับในสภาฯช่วงนี้ คือ พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) วงเงิน 1 ล้านล้านบาท  พระราชกำหนดให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019  วงเงิน 5 แสนล้านบาท  และพระราชกำหนดรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ วงเงิน  4 แสนล้านบาท ทั้งหมดนั้นมีความสำคัญและจำเป็นต่อการเยียวยาประชาชนและฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยผ่านกลไกการบริหารจัดการทางการเงินการคลังของรัฐบาลอย่างยิ่ง 

นางมัลลิกา กล่าวว่า จะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมครอบคลุมชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างละเอียด  โครงการดูแลสนับสนุนเศรษฐกิจในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชน สนับสนุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในระดับพื้นที่ดูแลภาคธุรกิจโดยเฉพาะระดับเล็ก  SMEs และมีแผนกระจายการกู้เงินไม่ให้กระจุกตัวโดยมีการวางแผนทยอยการกู้เงินตามความต้องการใช้เงินอย่างมีวินัย นอกจากนั้นยังมีโครงการที่อนุมัติให้ใช้เงินกู้ไปแล้วคือการเยียวยาประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ  และต้องยอมรับว่าสถานการณ์วิกฤติโรคระบาดนั้นเป็นกันทั่วโลก แล้วแต่ละประเทศต่างก็มีเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาตามสภาพปัญหาของประชากรและกำลังภายในประเทศที่แตกต่างกัน และสำหรับประเทศไทยเรานั้นสรรพกำลังทางภาคเศรษฐกิจ   ประชาชน ทรัพยากรภายในประเทศก็ไม่เหมือนประเทศอื่น

อย่างไรก็ตาม  สำหรับความห่วงใยจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่กำลังทำหน้าที่วันนี้ และความห่วงใยของฝ่ายต่างๆเกี่ยวกับหนี้สาธารณะนั้นขอให้ทุกท่าน เบาใจได้ เพราะเมื่อตรวจสอบจากความคิดเห็นของนักการเงินการคลังแล้วคาดว่าหนี้สาธารณะที่ประมาณการ ต่อ GDP ยังอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลัง ซึ่งเมื่อเทียบกับช่วงที่ประเทศไทยสมัยเจอวิกฤตต้มยำกุ้งก่อนหน้านี้นั้นอันนั้นเป็นช่วงที่มีหนี้สาธารณะประเทศสูงที่สุดแล้ว และเมื่อหลังจากเศรษฐกิจดีและการมีวินัยเกิดขึ้นในเวลาต่อมาก็ทำให้ปัจจุบันนี้หนี้สาธารณะลดลง ทั้งนี้ในภาวะวิกฤติรัฐบาลย่อมนึกถึงชีวิตของประชาชน เป็นหลักซึ่งเป็นความรับผิดชอบในฐานะผู้บริหารประเทศ  อย่างไรก็ตามจากการรับมือการแก้ไขปัญหาโรคระบาดโควิด-19ของรัฐบาลจนเป็นที่ชื่นชมจากผู้นำทั่วโลกนั้นก็เชื่อมั่นได้ว่ารัฐบาลโดยการนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  มีรองนายกนัฐมนตรีและรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลที่ประกอบกันมาการเลือกตั้งเป็นตัวแทนจากประชาชน เช่นกันจะสามารถรับมือเยียวยาแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องประชาชนต่อไปได้อย่างมีเสถียรภาพ


โรงเรียนเปิดเทอมเมื่อวาน (๑ ก.ค.๖๓) ท่านเห็นอะไร? ทุกคนจะบอก..... เห็นเด็กนักเรียนไปโรงเรียน เห็นรถติด เห็นเด็กอนุบาลร้องไห้ เห็นผู้ปกครองอุ้มลูก-จูงหลานไปส่งโรงเรียน

อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"
วิบากแห่งกรรม ๑๓ ปี
สำนึกรักจาก ผบ.และอดีต ผบ.ทบ.
มรดก ๘๘ ปีคณะราษฎร