ศาลล้มละลายรับขอฟื้นฟูบินไทย


เพิ่มเพื่อน    

    "ศาลล้มละลายกลาง" รับคำร้องฟื้นฟูการบินไทยแล้ว นัดไต่สวน 17 ส.ค. "เจ้าจำปี" แจ้ง  ตลท.ทันทีให้บริษัทอีวายฯ และ 5 บอร์ดบริษัททำแผน "วิษณุ" ลำดับไทม์ไลน์การฟื้นชีพ อุบไต๋อนาคตจะกลับมาเป็นรัฐวิสาหกิจอีกรอบหรือไม่ "ไพรินทร์" หวั่นผิดกฎหมาย ป.ป.ช.ขอไขก๊อกพ้นบอร์ดมีผลทันที 
    เมื่อวันพุธที่ 27 พ.ค. ศาลล้มละลายกลางได้ออกประกาศว่า ศาลมีคำสั่งคดีดำ ฟฟ 10/2563 กรณีคำร้องขอฟื้นฟูที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ กบท.ซึ่งเดินทางมายื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 26 พ.ค. โดยศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และนัดไต่สวนวันที่ 17 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. โดยให้ประกาศคำสั่งรับคำร้องขอและวันเวลานัดไต่สวนในหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายอย่างน้อย 1 ฉบับ ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง  ห่างกันไม่เกิน 7 วัน กับให้ส่งสำเนาคำร้องขอแก่เจ้าหนี้ทั้งหลายตามบัญชีรายชื่อเจ้าหนี้ และแก่นายทะเบียนหุ้นส่วน บริษัท หรือนายทะเบียนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง กรมบังคับคดี และให้ส่งให้แก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตามมาตรา 90/9 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ให้ประกาศวันเวลานัดไต่สวนโดยวิธีลงโฆษณาทางสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอีกทางหนึ่ง หากเจ้าหนี้ประสงค์คัดค้าน ให้ยื่นคำคัดค้านก่อนวันนัดไต่สวนนัดแรกไม่น้อยกว่า 3 วัน มิฉะนั้นถือว่าไม่คัดค้าน
    นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการคนที่ 2 รักษาการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ การบินไทย ทำหนังสือที่ กบ 01/356 ชี้แจงกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  (ตลท.) ชี้แจงสรุปการยื่นฟื้นฟูกิจการว่า ได้เสนอให้บริษท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส  จำกัด ร่วมกับ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน, นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล, นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค,  นายบุญทักษ์ หวังเจริญ และนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการของบริษัทฯ เป็นผู้ทำแผน โดยหากศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งให้บริษัทฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผนแล้ว ผู้ทำแผนที่ได้รับการแต่งตั้งจากศาลจะมีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทต่อไป
    “การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการในครั้งนี้ จะช่วยให้บริษัทสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนต่างๆ ซึ่งมีกฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นธรรม ทั้งบริษัทยังสามารถประกอบธุรกิจต่อไปได้ในระหว่างที่อยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการขนส่งผู้โดยสารไปยังจุดหมายปลายทางของการบินไทยในประเทศต่างๆ หรือการขนส่งสินค้าไปรษณียภัณฑ์ ซึ่งจะดำเนินการควบคู่ไปกับการฟื้นฟูองค์กรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป" นายจักรกฤศฏิ์ทำหนังสือแจง ตลท.
    นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเรื่องนี้ว่า ตั้งแต่นาทีที่ศาลรับคำร้องแล้วเท่ากับว่าขณะนี้ได้ใช้พระราชบัญญัติล้มละลาย มาตรา 90/12 ตั้งแต่นาทีนี้ไปเจ้าหนี้จะไม่สามารถฟ้องล้มละลายหรือทวงหนี้ได้อีก ทำได้อย่างเดียวคือยื่นขอรับชำระหนี้ ทุกอย่างต้องหยุดชะงักโดยอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า Automatic Stay แต่การบินไทยยังทำการบินและทำธุรกิจได้ปกติ 
“ต่อจากนี้การบินไทยจะมีศึกสองด้าน คือ กระบวนการฟื้นฟูและการประกอบกิจการตามปกติ ซึ่งในส่วนนี้บอร์ดการบินไทยจะเป็นผู้ดำเนินการ ส่วนการฟื้นฟูนั้นเป็นเรื่องของผู้ทำแผน ซึ่งต่อไปผู้ทำแผนจะเปลี่ยนมาเป็นผู้บริหารแผน บอร์ดการบินไทยจะมีบทบาทน้อยมากในเรื่องการฟื้นฟู” นายวิษณุระบุ
รองนายกฯ กล่าวอีกว่า ตามขั้นตอนหลังจากที่ศาลล้มละลายกลางรับคำร้องแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือกระบวนการไต่สวน โดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน ต่อจากนั้นศาลจะมีคำสั่งว่าจะรับแผนนั้นไว้  และหลังศาลรับคำร้องไปจนถึงดำเนินการตามแผนฟื้นฟู คาดว่าจะใช้เวลา 6 เดือน การฟื้นฟูจะใช้เวลา  5 ปีตามกฎหมาย แต่สามารถขยายเวลาได้ โดยที่ผ่านมามีบริษัทเข้าสู่การฟื้นฟู 52 แห่ง ประสบความสำเร็จประมาณ 20 แห่ง ล้มละลาย 20 แห่ง อยู่ระหว่างฟื้นฟูกว่าสิบปี 7 แห่ง
    นายวิษณุอธิบายอีกว่า เมื่อศาลรับแผนแล้วต้องตั้งผู้บริหารแผนซึ่งจะเป็นอีกทีมหนึ่ง เหมือนกับเป็นซีอีโอและทุกอย่างจะอยู่ที่ผู้บริหารแผน โดยไม่ต้องมารับฟังคณะกรรมการชุดของตนเอง ​เพราะไม่ใช่บอร์ดใหญ่โตมโหฬารอะไร ไม่ใช่ซูเปอร์บอร์ด เป็นเพียงมินิบอร์ด เป็นไปรษณีย์​ ไม่สามารถไปแทรกแซงได้ เพราะตาม พ.ร.บ.ล้มละลายระบุว่า หากมีผู้ใดไปวิ่งเต้นหรือรู้เรื่องอะไรแล้วนำมาเปิดเผยถือว่ามีความผิด ดังนั้นเราจะไม่ไปยุ่งอะไรกับเขา ต้องทำเฉพาะในบทบาทที่เป็นของภาครัฐ ซึ่งกรณีของการบินไทยนั้นแม้หลุดจากการเป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว แต่มีรัฐวิสาหกิจหลายแห่งไปซื้อหุ้นกู้ของการบินไทย รัฐจึงต้องเข้าไปดูแล และการบินไทยต้องมาลงที่สนามบินสุวรรณภูมิที่เป็นของรัฐ ดังนั้นจึงต้องติดต่อประสานงานกัน อีกทั้งเวลาที่จะซ่อมเครื่องบินก็ต้องประสานกองทัพอากาศ ซึ่งมันยังมีอะไรเชื่อมกันอยู่
    เมื่อถามว่าหากแผนฟื้นฟูแล้วเสร็จ การบินไทยจะกลับสู่การเป็นรัฐวิสาหกิจอีกหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่เคยมีใครพูดถึง แต่ก็แล้วแต่ ปัจจุบันกระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ 48% และธนาคารออมสินถือหุ้นอยู่อีกรวมเป็น 49.99% ขาดอีกแค่จุดหนึ่งก็เป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว แต่ไม่ควรไปตอบอะไร เดี๋ยวคนจะหัวเราะเยาะเอา เพราะเพิ่งล้มไปเมื่อวานซืน แล้วยังจะมาอีก
    วันเดียวกัน นางลัศนันท์ ลีลามณี เลขานุการบริษัทการบินไทย ทำหนังสือที่ กบ 01-1/157 แจ้ง  ตลท.เช่นกันว่า นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 26  พ.ค.เป็นต้นไป
    นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ในฐานะกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการติดตามการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา บริษัท การบินไทย  จำกัด (มหาชน) กล่าวเรื่องนี้ว่า สาเหตุการลาออกของนายไพรินทร์ เนื่องจากติดข้อกฎหมายของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งนายไพรินทร์ยังพ้นจากตำแหน่ง รมช.คมนาคมไม่ถึง 2 ปี ซึ่งไม่สามารถไปนั่งเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนได้ นอกจากนี้สมัยที่นายไพรินทร์เป็น รมช.คมนาคมได้กำกับดูแลการบินไทย จึงเกรงว่าจะมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งได้ จึงได้ขอลาออก เพื่อไม่ให้การฟื้นฟูการบินไทยมีปัญหา
     นายประภาศกล่าวว่า ยังไม่มีความจำเป็นต้องตั้งกรรมการใหม่แทนนายไพรินทร์ เพราะระเบียบของ ก.ล.ต.กำหนดไว้ว่าบริษัทต้องมีกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน ซึ่งตอนนี้มีเกินกว่าที่ ก.ล.ต.กำหนด  และการลาออกของนายไพรินทร์ก็ไม่มีผลกระทบกับแผนฟื้นฟูการบินไทยที่อยู่ในกระบวนการของศาล 
มีรายงานข่าวแจ้งว่า หลังกระทรวงการคลังขายหุ้นออกไป 3% ทำให้การบินไทยสิ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว ทำให้สถานะปัจจุบันเป็นบริษัทเอกชนที่ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกบุคคลใดก็ได้เข้ารับตำแหน่งกรรมการบริษัทตามที่เห็นสมควร ซึ่งนายไพรินทร์ก็ไม่น่าเข้าข่ายแต่อย่างใด
    นายวิวัฒน์ ปิยะวิโรจน์ รองกรรมการผู้อํานวยการใหญ่สายการพาณิชย์ (DN) การบินไทย กล่าวถึงกรณีโซเชียลมีเดียมีการแชร์ข้อมูลว่าการบินไทยมีปัญหาเรื่องการขอคืนตั๋วของลูกค้าในช่วงหยุดการบินตั้งแต่เกิดสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า แม้ปัจจุบันการบินไทยจะไม่ได้ทำการบินและอยู่ในช่วงฟื้นฟูกิจการ แต่การดำเนินการคืนตั๋วให้ลูกค้าไม่ได้มีปัญหา เพียงแต่มีการกำหนดเวลาคืนตั๋วเพิ่มขึ้นจาก 60 วันเป็น 180 วัน.


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก