ไทยพบผู้ติดเชื้อโควิด 11 รายอยู่ในพื้นที่กักกันโรค ไม่มีผู้เสียชีวิต


เพิ่มเพื่อน    

28 พ.ค.63 -  ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่ามีผู้ป่วยใหม่ 11 รายอยู่ในศูนย์กักกันที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) โดยกลับจากประเทศอินเดีย 1 ราย กลับจากประเทศการ์ตาร์ 6 ราย และกลับจากประเทศคูเวต 4 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม ตัวเลขยังคงที่ 57 ราย ยอดสะสมผู้ติดเชื้อรวมเป็น 3,065 ราย รักษาหายเพิ่มขึ้น 14 ราย รวม 2,945 ราย ผู้ป่วยรักษาอยู่ 63 ราย