'ผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดตราด' ร้องขอให้เปิดด่าน-อนุญาตเดินทางข้ามจังหวัดได้


เพิ่มเพื่อน    

28 พ.ค.63 - ว่าที่ร้อยตรีพิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยถึงการที่ผู้ประกอบภาคเอกชนทั้งด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว และด้านการค้า เดินทางเข้าพบเพื่อขอให้ทางจังหวัดดำเนินมาตรการผ่อนคลายให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดตราดนั้น ทางจังหวัดเข้าใจในปัญหาของผู้ประกอบการที่ต้องขาดรายได้จากมาตรการห้ามนักท่องเที่ยวเข้าจ.ตราด ซึ่งขณะนี้รัฐบาชมีแนวโน้มที่จะผ่อนคลายมากขึ้น โดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นสีเขียว ซึ่งเรื่องนี้ทางจังหวัดต้องฟังแนวทางของทางรัฐบาลจึงจะสามารถดำเนินการได้ โดยเฉพาะการเปิดด่าน และการการอนุญาตให้มีการเดินทางข้ามจังหวัดได้ ซึ่งคาดว่าจะมีคำสั่งมาในเร็วนี้

นายสุขสันต์ ก่อสง่าลักษณ์ นายกสมาคมโรงแรม รีสอร์ทจ.ตราด เปิดเผยว่า กรณีที่ทางรัฐบาลผ่อนคลายมาตรการให้ประชาชนเดินทางท่องเที่ยวได้ ทางผู้ประกอบการโรงแรมมีความพร้อม แต่การดำเนินการต้องขอให้ทางจังหวัดได้ประกาศให้ทราบล่วงหน้า 15 วันเนื่องจากจะได้มีการเตรียมการเรื่องแรงงานและการอบรมพนักงานในเรื่องการป้องกันการเเพร่เชื้อไวรัสโควิด 19 อย่างถูกต้อง ซึ่งทางผู้ประกอบการมีความพร้อมในเรื่องนี้แล้ว โดยเกาะช้างที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนานาชาติ และนักท่องเที่ยวพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยเที่ยวไทย

ด้านนายวันรุ่ง ขนรกุล กล่าวว่า หากจังหวัดตราดจะมีการเปิดจริงตามที่ผู้ประกอบการต้องการเรามีความพร้อมในเรื่องนักท่องเที่ยวไทย ซึ่งวันนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังคงมาไม่ได้ และนักท่องเที่ยวยุคใหม่หลังโควิดน่าจะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีเงินพอสมควรเพราะคนที่มีเงินน้อยน่าจะไม่ท่องเที่ยวในระยะนี้ และการตั้งด่านที่ท่าจอดก็ควรจะยกเลิก และมาคัดกรองที่อ.เกาะกูด และที่เกาะช้าง ที่ปัจจุบันก็มีการดำเนินการอยู่แล้ว และต้องยอมรับว่า คนไทยรับรู้การป้องกันตัวไม่ให้เกิดติดเชื้อโรคแล้ว จึงไม่น่ากลัวมากนัก

ทั้งนี้ ทางผู้ประกอบการเอกชนจ.ตราดต้องการที่จะให้ทางจังหวัดเปิดด่านท่าจอดให้เป็นปกติ และทางผู้ประกอบการจะตั้งจุดคัดกรองที่อ.เกาะช้าง และที่อ.เกาะกูดเพื่อคัดกรองเอง รวมทั้งจะมีมาตรการดูแลนักท่องเที่ยวตามเงื่อนไขด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทั้งในเรื่องการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และการควบคุมไม่ให้มีนักท่องเที่ยวรวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆ


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'