ทดสอบบล็อกเชนซื้อขายปาล์ม สนธิรัตน์ช่วยเกษตรอย่างยั่งยืน


เพิ่มเพื่อน    


    "สนธิรัตน์" เร่งทดสอบ Blockchain ปฏิรูปการซื้อขายน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ B100 ครั้งใหญ่  หวังช่วยเกษตรกรขายปาล์มได้ราคา ยุติวงจรลักลอบนำเข้าอย่างยั่งยืน
    เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  ประชุมร่วมกับสมาคมผู้ผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (B100) เพื่อหาแนวทางเข้าสู่การทดลองระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ หรือ Blockchain เพื่อจะนำมาดูแลการซื้อขายน้ำมันปาล์มทั้งระบบในอนาคต 
    โดยมอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานไปกำหนดรูปแบบการดำเนินงานดังกล่าว ร่วมกับสมาคมผู้ผลิตน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ (B100) ผู้ค้ามาตรา 7 และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีโครงการตัวอย่างหรือ Pilot Project  ให้ได้ภายใน 2 สัปดาห์ จากนั้นนำผลมาวิเคราะห์ความพร้อม แล้วประกาศใช้นโยบายอย่างเป็นทางการ  ซึ่งคาดหวังว่าการจัดทำ Blockchain จะแก้ปัญหาราคาปาล์มให้เกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ลดการลักลอบนำเข้า  
    ทั้งนี้ ยืนยันว่าจะไม่มีการออกกฎหมายใดๆ มาบังคับใช้ แต่จะใช้วิธีขอความร่วมมือให้ผู้ค้าน้ำมันมาตรา 7 ซื้อน้ำมัน B100 จากผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบ Blockchain เท่านั้น.