ขอถอน'ไพรินทร์' จากบอร์ดฟื้นฟูฯ งดคืนตั๋วชั่วคราว


เพิ่มเพื่อน    


    การบินไทยยื่นศาลล้มละลายขอถอนชื่อ "ไพรินทร์" ออกจากบอร์ดฟื้นฟูกิจการแล้ว แจงงดคืนค่าตั๋วชั่วคราว เหตุติดข้อกฎหมายเข้าแผนฟื้นฟู ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย "C" หุ้น THAI เตือนนักลงทุน
    เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา ภายหลังจากศาลมีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตัวแทนเดินทางมายื่นคำร้องขอทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูบริษัท การบินไทยฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี และกำหนดนัดไต่สวนวันที่ 17 ส.ค.นี้ไปแล้วนั้น มีรายงานด้วยว่า บริษัท การบินไทยฯ ลูกหนี้ ยังได้ยื่นขอแก้ไขคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ทำแผนฟื้นฟู โดยขอตัดรายชื่อนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร จากผู้ทำแผน  เนื่องจากได้ลาออกจากกรรมการบริษัท
    ศาลพิจารณาแล้วมีคำสั่งอนุญาต และให้ส่งสำเนาคำร้องขอแก้ไขไปยังเจ้าหนี้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
    สำหรับรายชื่อผู้ทำแผนฟื้นฟูมีการเสนอบริษัท เอิร์นแอนด์ยัง (EY) บริษัทตรวจสอบบัญชีและที่ปรึกษาการลงทุน กับกรรมการลูกหนี้จึงเหลือเพียง 5 คน ประกอบด้วย 1.พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน  ประธานกรรมการการบินไทย 2.นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล รองประธานกรรมการการบินไทย และรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่การบินไทย 3.นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 4.นายบุญทักษ์ หวังเจริญ 5.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ โดยรายชื่อผู้ทำแผนในลำดับที่ 3-5 ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการบินไทยเมื่อวันที่ 25 พ.ค.ที่ผ่านมา
    ด้านฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทยฯ ขอชี้แจงว่า "ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้จำเป็นต้องหยุดทำการบินชั่วคราว และผู้โดยสารจำนวนมากไม่สามารถเดินทางได้ ทั้งนี้ได้อำนวยความสะดวกให้ผู้โดยสารสามารถเปลี่ยนแปลงการเดินทาง โดยขยายอายุบัตรโดยสาร เปลี่ยนบัตรโดยสารให้เป็น Travel Voucher ซึ่งมีมูลค่าเท่ากับราคาบัตรโดยสารเดิม การขอคืนเงินค่าบัตรโดยสารภายใน 180 วัน โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 
    อย่างไรก็ดี ขณะนี้บริษัทฯ ได้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการภายใต้การพิจารณาของศาลล้มละลายกลางแล้ว จึงถูกบังคับด้วยข้อกฎหมาย ทำให้ยังไม่สามารถชำระคืนเงินค่าบัตรโดยสารได้ในขณะนี้  บริษัทฯ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงที่ไม่อาจชำระเงินคืนให้ลูกค้ารายต่างๆ ได้ชั่วคราว อย่างไรก็ตาม ขอเรียนว่าบริษัทฯ มีความตั้งใจที่จะดูแลลูกค้าที่ขอคืนค่าบัตรโดยสารอย่างดีที่สุดภายใต้กระบวนการฟื้นฟูกิจการอย่างแน่นอน โดยจะแจ้งถึงสิทธิของท่าน และความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีฟื้นฟูกิจการทางช่องทางต่างๆ ต่อไป  
    ทั้งนี้ ในการดำเนินการตามกระบวนการฟื้นฟูกิจการ บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อหาทางแก้ไขวิกฤตการณ์ของบริษัทฯ ร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย และขอให้ผู้โดยสารมั่นใจว่า บริษัทฯ ยังคงดูแลผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารของการบินไทย รวมถึงสมาชิกรายการสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ทุกคน โดยเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถก้าวผ่านวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ และกลับมาเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการบินที่แข็งแกร่ง เพื่อความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทย และเพื่อผู้โดยสารทุกคนในฐานะลูกค้าคนสำคัญของบริษัทฯ เสมอมา
    อนึ่ง บริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ลูกค้ามีความเข้าใจและให้การสนับสนุนกิจการของบริษัทฯ มาโดยตลอด บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินการต่างๆ เพื่อก้าวผ่านอุปสรรคครั้งใหญ่ของบริษัทฯ ในครั้งนี้ จะทำให้บริษัทฯ สามารถกลับมาประกอบการอย่างแข็งแกร่งได้ต่อไป"
    ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เตรียมขึ้นเครื่องหมาย C สำหรับหลักทรัพย์บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.63 เนื่องจาก THAI ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ  โดยศาลล้มละลายกลางรับคำร้องแล้วเมื่อวันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ การที่ ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย C  หรือ Caution บนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน เพื่อเตือนผู้ลงทุน กรณีบริษัทดังกล่าวมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้ลงทุนจะต้องซื้อหลักทรัพย์ดังกล่าวด้วยบัญชีแคชบาลานซ์ หรือซื้อหุ้นดังกล่าวโดยต้องวางเงินสดไว้ล่วงหน้าเต็มจำนวนก่อนซื้อเท่านั้น จนกว่าบริษัทจะดำเนินการแก้ไขเหตุให้หมดไป หรือถูกประกาศเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน
    นอกจากนี้ เมื่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย C บนหลักทรัพย์ของบริษัทแล้ว บริษัทจะต้องดำเนินการ ดังนี้ 1.บริษัทต้องจัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุที่ถูกขึ้นเครื่องหมาย C  ต่อผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมาย C 2.บริษัทต้องแจ้งวันที่และสถานที่จัดประชุมผ่านระบบเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันประชุม  3.บริษัทต้องเปิดเผยผลการให้ข้อมูลและชี้แจงแนวทางแก้ไขเหตุผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในวันที่จัดประชุม หรืออย่างช้าภายใน 09.00 น.ของวันทำการถัดไป และ 4.บริษัทต้องจัด  Public Presentation เพื่อรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขเหตุทุกไตรมาส จนกว่าบริษัทจะสามารถพ้นเหตุได้ ทั้งนี้ แนวทางแก้ไขเหตุและรายงานความคืบหน้าจะต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ.