'ตู้ปันสุข'ทัพเรือภาคที่2นำปลากะพงขาวสด100กก.แจกประชาชนคนละ1กก.


เพิ่มเพื่อน    29 พ.ค.63-ที่ ตู้ปันสุข ทัพเรือภาคที่ 2 บริเวณประตูทางเข้ากองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 พลเรือโทสำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ได้มีดำริให้มีการแจกปลากะพงชาว จำนวน 100 กิโลกรัม ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 คนละ 1 กิโลกรัมโดยได้ซื้อปลากะพงขาวมาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังนำมาแจกจ่ายให้กับประชาชน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงในกระชังจังหวัดสงขลาให้สามารถระบายผลผลิตได้รวดเร็ว เพื่อลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย

โดยมีนางภาวิณี จันทร์โส ประธานชมรมภริยาทหารเรือ ทัพเรือภาคที่ 2 ได้มาคอยกำกับดูแล และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมารับแจกปลากะพงขาว คนละ 1 กิโลกรัม รวมจำนวน 100 กิโลกรัม ให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 ในเย็นวันนี้

ตู้ปันสุข ทัพเรือภาคที่ 2 ได้เริ่มเปิดโครงการมาตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม 2563เป็นต้นมามีประชาชนเดินทางมาเพื่อหยิบสิ่งของจากตู้ปันสุขจำนวนมากทุกวันต่อแถวจัดคิว เว้นระยะห่าง ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ไม่มีการยื้อแย่งหรือว่าแซงคิวแต่อย่างใดทุกคนเข้าแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องจากมีการเติมสิ่งของอยู่ตลอดเวลาและหยิบสิ่งของกลับไปที่บ้านตามความจำเป็นเท่านั้น

พลเรือโท สำเริง จันทร์โส ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 กล่าวว่า วันนี้มีการแจกปลากะพงขาว ซึ่งเป็นปลากะพงที่เราจัดหามา โดยได้รับการประสานจากทางจังหวัดสงขลาให้ช่วยซื้อปลาเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงปลากะพงในกระชังจังหวัดสงขลาโดยเราได้ช่วยซื้อปลาและแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ทั้งหมดประมาณ 100 กิโลกรัม ปลาที่ซื้อในครั้งนี้ เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร ผู้เลี้ยงปลากะพงขาว โดยเราซื้อส่วนหนึ่งให้กับกำลังพลในหน่วย ส่วนอีก 100 กิโลกรัม ก็นำมาแจกชาวบ้านที่ตู้ปันสุข ทัพเรือภาคที่ 2

สำหรับตู้ปันสุข ทัพเรือภาคที่ 2 ในขณะนี้ ยังคงมีคนมาร่วมบริจาค สิ่งของ อย่างต่อเนื่อง แต่ถ้าหมดภาระแล้ว ก็จะปิดตู้ปันสุขนี้ในเดือนหน้า