"ณัฏฐพล"เผยจะส่งคกก.ลงพื้นที่ ประเมินความพร้อมรายโรงเรียน แห่งไหนพร้อมได้เปิดเรียน


เพิ่มเพื่อน    

 

29พ.ค.63-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า ในการบริหารการศึกษาในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 เราได้มีการทำงานกันมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะประเมินสถานการณ์ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ของรัฐบาล  โดยจะต้องคำนึงถึงสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่ง ศธ.ได้ทำเรื่องเสนอพิจารณาผ่อนปรนโรงเรียนให้เปิดภาคเรียนก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่ง ศบค.ได้พิจารณาถึงเหตุผลต่างๆ และความจำเป็นอย่างรอบด้านแล้ว จึงมีข้อสรุปว่าขอให้ศธ.นำมาตรการต่างๆ ของ สธ.และ ศบค. เช่น การจัดพื้นที่ห้องเรียนแบบ Social distancing เด็กนักเรียนทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย ภายในโรงเรียนต้องมีเจลแอกอฮอร์ล้างมือทุกจุด และการตรวจวัดไข้นักเรียนก่อนเข้าเรียนและหลังเลิกเรียน เป็นต้น ซึ่ง ศธ.จะดูว่าสถานศึกษาใดมีความพร้อมในการดำเนินการตามาตรการดังกล่าว โดยจะมีการประเมินตัวโรงเรียนเอง จากคณะกรรมการสถานศึกษา จากนั้น ศธ.จะจัดส่งคณะกรรมการลงไปประเมินหากพบมีสถานศึกษามีความพร้อมก็จะรวบรวมรายชื่อสถานศึกษาส่งให้ ศบค.เป็นผู้พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้ขอย้ำว่าการเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จะต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของ ศบค.เท่านั้น
           
“นอกจากนี้ในวันที่ 6 มิถุนายน จะเป็นการสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พร้อมกันทั่วประเทศ โดยจะมีการจัดสอบแบบนิวนอร์มอล คือ การจัดสอบตามมาตรการของสธ.กำหนด ทั้งนี้ตนจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมการสอบคัดเลือกเข้าม.1 ครั้งนี้ด้วย”รมว.ศธ.กล่าว