ลดรายจ่ายเต็มกำลัง บินไทยออกประกาศปรับลดเงินเดือนฉบับใหม่


เพิ่มเพื่อน    

31 พ.ค.63-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ออกประกาศเรื่องการจ่ายเงินเดือนรวมค่าตอบแทนรายเดือน ขยายเวลาปรับลดเงินเดือน ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 โดยเอกสารระบุว่า บริษัทประสบภาวะขาดทุนขาดสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางและศาลล้มละลายกลาง ได้มีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้วโดยขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ยังส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญ

นอกจากนี้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)ได้ประกาศห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราวในเดือนมิถุนายนบริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการบินได้ตามปกติทำให้จำเป็นต้องควบคุมค่าใช้จ่ายทุกรายการให้ใช้จ่ายได้เท่าที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการตามขั้นตอนการฟื้นฟูกิจการทำได้สำเร็จซึ่งการประชุมบอร์ดนัดพิเศษเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคมที่ผ่านมาที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนรายเดือนโดยให้พนักงานสมัครใจตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนถึง 31 สิงหาคม

อย่างไรก็ตามโดยหากเป็นพนักงานระดับ ผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้จัดการบริษัทจะจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนรายเดือนให้60 %ระดับรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนรายเดือนให้ 50% ส่วนหากเป็นพนักงานในส่วนอื่นๆบริษัทจะจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนรายเดือนในอัตราลดแบบขั้นบันไดตามประกาศของบริษัทฯ

นายนเรศ ผึ้งแย้ม อดีตประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจบริษัทการบินไทย เปิดเผยว่าการที่บอร์ดอนุมัติการขยายเวลาการลดเงินเดือนต่อไปอีก 1 เดือน หากพิจารณาในประเด็นข้อกฎหมายอาจมีปัญหาตามมาอย่างแน่นอน การตั้งข้อสังเกตว่าเมื่อการบินไทยเป็นบริษัทเอกชนแล้วในวันนี้อำนาจของบอร์ดการบินไทยตามมาตรา 13(2) ตาม พรบ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2543 จะยังคงมีอยู่ต่อไปหรือไม่ และผู้ที่ลงนามในคำสั่ง ขอขยายเวลาปรับลดเงินเดือน มีความทับซ้อนในการปฎิบัติหน้าที่อยู่หลายตำแหน่ง เพราะเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดตามโครงสร้างการบริหารงานตามระเบียบบริษัท และยังมีสถานะที่ถูกเสนอชื่อ ไปยังศาลล้มละลายกลาง ให้เป็นหนึ่งในผู้บริหารแผนฟิ้นฟู รวมถึงยังมีสถานะเป็นรองปลัดกระทรวงการคลังซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าหนี้ของบริษัทการบินไทย