'ส.ส.ก้าวไกล'ปูดกลางสภามียักยอกงบฟื้นฟู 4 แสนล.แบ่งส.ส.คนละ 80 ล้านบาท


เพิ่มเพื่อน    

31 พ.ค.63-นายพิจารณ์ เชาวัฒนวงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายตอนหนึ่งระบุว่า พรก.กู้เงิน  1ล้านล้านบาทที่กำลังจะผ่านสภาโดยงบ  4 แสนล้านบาทเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจได้กันไว้ ส.ส. 80 ล้านบาท  ผ่านทางจังหวัด โดยส.ส.เข้าไปชี้กำหนด ที่80 ล้านนบาทจะนำไปใช้ในโครงการอะไร นำมาซึ่งเงินทอน หัวคิว และเอื้อผลประโยชน์ให้แก่พวกพ้อง และ เชื่อว่างบ 4 แสนล้านจะสร้างความยั่งยืน สร้างงานให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นจะไม่บรรลุวัฒถุประสงค์ จะไม่ใช่โครงการของประชาชน แต่จะสร้างความมั่นคงสร้างความยั่งยืนให้แก่นักการเมือง และส.ส.บางกลุ่ม 

"นายกฯจะปฏิเสธไม่รู้เห็นไม่ได้เพราะจะเป็นบ่อนทำลายประเทศ เพราะใช้งบประมาณของแผ่นดินไปใช่ทางการเมือง  ปิดปากส.ส.ให้ส.ส.อยู่ในแถว ตามที่ท่านต้องการและทำให้พรรคการเมืองอ่อนแอ"