เผย'เสรีรวมไทย'งดออกเสียงพ.ร.ก.กู้เงิน'5ส.ส.เศรษฐกิจใหม่เทคะแนนให้รบ.


เพิ่มเพื่อน    

31 พ.ค.63-ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับผลการออกเสียงใน พรก. 3 ฉบับมีความน่าสนใจตรงที่ พ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจพ.ศ. 2563 เนื่องจากปรากฎว่า มีส.ส.งดออกเสียงจำนวน 12 คน ประกอบด้วย 1.นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นไปตามบรรทัดฐานที่ผู้ทำหน้าที่ประธานการประชุมจะใช้สิทธิงดออกเสียง 2.นางสาวธนภร โสมทองแดง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย 3.นางสาวนภาพร เพ็ชร์จินดา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย 4.นายประสงค์  บูรณ์พงศ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย 5.นายเพชร  เอกกำลังกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย 6.นายเรวัต  วิศรุตเวช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย  7.นายวัชรา ณ วังขนาย ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย 8.นายวิรัตน์ วรศสิริน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย 9.พล.ต.ท.วิศณุ ม่วงแพรสี ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย  10.นายสมบติ ศรีสุรินทร์ ส.ส.สุรินทร์ พรรคเพื่อไทย 11.นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาฯคนที่ 1 ซึ่งเป็นไปตามบรรทัดฐานที่ผู้ทำหน้าที่ประธานการประชุมจะใช้สิทธิงดออกเสียง 12.นายอำไพ ก้องมณี

อย่างไรก็ตาม แม้นายชวนและนายสุชาติ จะลงมติงดออกเสียง แต่ปรากฎว่านายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาฯคนที่ 2 จากพรรคภูมิใจไทย ได้ลงมติเห็นด้วยกับพระราชกำหนด ซึ่งก่อนหน้านี้เคยลงมติไว้วางใจรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจมาแล้ว   

ขณะที่ ส.ส.ที่ลงมติเห็นด้วยกับพระราชกำหนดดังกล่าวนอกจากมีส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการแล้ว ยังมีส.ส.ของพรรคเศรษฐกิจใหม่และพรรคเพื่อไทยจำนวนหนึ่งลงมติเห็นด้วย ซึ่งเป็นส.ส.ที่เคยลงมติไว้วางใจรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจมาก่อนหน้านี้ ได้แก่ 1.นายนิยม  วิวรรธนดิฐกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ 2.นางสาวพรพิมล  ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย 3.นายพลภูมิ  วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย 4.นายภาสกร  เงินเจริญกุล  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ 5.นายมนูญ  สิวาภิรมย์รัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ 6.นางมารศรี  ขจรเรืองโรจน์  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ 7.นายสุภดิช อากาศฤกษ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ขณะที่ นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์  ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ ที่ลงมติไม่เห็นด้วยกับพระราชกำหนดตามแนวทางของฝ่ายค้าน 

ทั้งนี้ นายประทวน  สุทธิอำนวยเดช ส.ส.ลพบุรี พรรคพลังประชารัฐ ได้ใช้กดบัตรลงมติในช่องไม่ลงคะแนนเสียง  

สำหรับในส่วนพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ที่มีมติเห็นชอบ 274 คะแนน โดยไม่มีการลงมติไม่เห็นด้วย และมีส.ส.ใช้สิทธิงดออกเสียงจำนวน 207 คน ทั้งนี้ ในคะแนนที่ลงมติเห็นชอบมาจากส.ส.ฝ่ายรัฐบาลทั้งหมด รวมถึงนางสาวพรพิมล  ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย 3.นายพลภูมิ  วิภัติภูมิประเทศ ส.ส.กทม พรรคเพื่อไทยด้วย เช่นเดียวกับ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจใหม่ทั้ง 5 คนที่ลงมติให้ความเห็นชอบ ยกเว้นนายมิ่งขวัญ 

ส่วนพ.ร.ก.การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563 ที่สภาฯมีมติ 275 คะแนน ไม่เห็นด้วย 1 คะแนน งดออกเสียง 205 คะแนน ส่วนใหญ่ส.ส.ที่โหวตเห็นด้วยเป็นกลุ่มเดียวกับพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เว้นแต่นายเชิดพงศ์  ราชป้องขันธ์ ส.ส.บึงกาฬ พรรคเพื่อไทย ที่ลงมติไม่เห็นด้วย ต่างจากมติของพรรคร่วมฝ่ายค้านที่เห็นควรให้งดออกเสียง 


วันนี้่...คุยกันสบายๆ ตามประสา "โควิดรักโลก" ละกัน! เมื่อวาน (๒๒ ม.ค.๖๔) รัฐบาลออนไลน์ข่าว "ขึ้นทะเบียน อย.แล้ว วัคซีนแอสตราเซเนกา"

ช่องว่าง "ระหว่างคิด-คุก"
"วัคซีนสมอง"มาแล้วจ้ะ
'ประตูบานที่ ๒ ของธนาธร'
พงศาวสันดานเรื่อง 'อุ้ม'
ขาลง 'สามนิ้ว-สามสัส'
กาสิโนในมุม"ศีลธรรม"