โหวตพ.ร.ก.ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฉลุยอีกฉบับ


เพิ่มเพื่อน    

31 พ.ค.63-เวลา 16.00 น.ในการประชุมพิจารณาพ.ร.ก.การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563  นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชี้แจงสาระสำคัญพ.ร.กดังกล่าวว่า เป็นการกำหนดให้การประชุมตามที่กฎหมายกำหนดสามารถดำเนินการได้ด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ยกเว้นไม่ให้ใช้กับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา การประชุมเพื่อจัดทำคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล การประชุมตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานรัฐ

ที่ประชุมได้แสดงความเห็นอย่างกว้างขวาง โดยส.ส.ฝ่ายรัฐบาลอภิปรายเห็นด้วย ขณะที่ส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายไม่เห็นด้วย เนื่องจากเห็นว่าไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ต้องออกเป็นพ.ร.ก. ควรตรากฎหมายออกเป็นพ.ร.บ.ตามขั้นตอนปกติ ที่ผ่านมาการประชุมของหน่วยราชการก็สามารถจัดประชุมทางออนไลน์ได้ โดยไม่ต้องใช้พ.ร.ก.ฉบับนี้ หลังจากส.ส.อภิปรายอย่างกว้างขวางครบทุกคนแล้ว ที่ประชุมลงมติเห็นชอบกับพ.ร.ก.ดังกล่าวด้วยคะแนน 270 ต่อ11 งดออกเสียง 176 จากนั้นจึงสั่งปิดประชุมในเวลา 18.30 น.
 


ในเรื่องร้ายๆ มันก็มีเรื่องดีๆ รวมอยู่ด้วยเสมอ! อย่าง ๘ แกนนำ กปปส.เข้าคุก

มีค่า"ต่อเมื่อ"ขื่อคาถึง
เมื่อ 'ความยุติธรรม' สถิต
วันชี้ชะตา 'กำนันสุเทพ'
'รหัส ๓ ตัวเลขไว้วางใจ'
แม่ๆ ของคน 'สู้แล้วรวย'
'นิพพานสังคมไทย'