ส.ส.เพื่อไทย แนะรัฐบาลพาไทยชิงการนำด้านท่องเที่ยวอาเซียน


เพิ่มเพื่อน    

1 มิ.ย.63 - นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่า ภายหลังการพิจารณาพระราชกำหนดกู้เงิน จำนวน 1.9 ล้านล้านบาท ผ่านความชอบจากสภาผู้แทนราษฎร อยากให้รัฐบาลเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยเร็ว โดยเฉพาะภาคการลงทุน การค้า และภาคการท่องเที่ยว เพราะในช่วงวิกฤติที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรง  เนื่องมาจากนักท่องเที่ยวหดหาย รายได้ที่มาจากนักท่องเที่ยวนั้นลดลงตามไปด้วย กระทบกับการค้าขายของผู้ประกอบการ ทั้งนี้สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  คาดการณ์ว่า รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติปี 2563 จะอยู่ที่  343,130 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 38.4  จากปี 2562  ทั้งนี้รัฐบาลควรเตรียมมาตรการ ด้านเศรษฐกิจไว้ล่วงหน้า และเร่งเยียวยาประชาชนและผู้ประกอบการด้านต่าง ๆ อย่างเร่งด่วนให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจสามารถฟื้นตัวได้เร็ว หลังสถานการณ์ระบาดผ่านพ้นไป 

นายจักรพลกล่าวว่า รัฐต้องเร่งสร้างความแข็งแรงจากภายใน พร้อมผลักดันให้ ประเทศไทย  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอัจฉริยะให้จงได้  นอกจากนี้ควรเร่งพัฒนาและสร้างมาตรฐาน การดูแลด้านสาธารณะสุข โดยการจับมือกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งประเทศในภูมิภาคอาเซียนเพื่อพัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว ทั้งการป้องกันระวังเรื่องโรคระบาด การร่วมกันคัดกรองนักท่องเที่ยว ทั้งจากประเทศต้นทาง และปลายทางเพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว 

“ที่ผ่านมาประเทศไทยสูญเสียโอกาสไปมากแล้ว พร้อมกันนั้นรัฐต้องช่วงชิง ความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค โดยสร้างเส้นทางการท่องเที่ยว  เชื่อมต่อไปทั้งภูมิภาคและทั่วโลก หากรัฐบาลเร่งสร้างความเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยว จะส่งผลให้การท่องเที่ยวไทยฟื้นตัวอย่างรวดเร็วพร้อมกับสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวหลายแสนล้านอย่างแน่นอน” นายจักรพล กล่าว