วธ.จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติ"พระราชินี" พร้อมเผยแพร่พระปรีชาสามารถผ่านนิทรรศการพิเศษ


เพิ่มเพื่อน    

 

 

     วันที่ 1 มิ.ย. เวลา 14.00  น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา 3 มิถุนายน 2563  พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม
ณ พระวิหารหลวง วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
     นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า พิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา  ในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  รวมถึงบำรุงขวัญและกำลังใจให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ในส่วนกลาง จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพฯ  ส่วนภูมิภาคจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระเจดีย์หรือพระพุทธรูปสำคัญประจำจังหวัด โดยเชื่อว่าสามารถช่วยป้องกันภัยอันตราย และทำให้เกิดความสุขสวัสดี เมื่อผู้สวดมนต์ สวดด้วยความเคารพศรัทธาพร้อมกับแผ่เมตตา และทำใจให้สงบเป็นสมาธิ จะทำให้พระปริตรนั้นมีพลังและอานุภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งประชาชนได้นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการสร้างสติ สมาธิ และปัญญา นำมาประพฤติปฏิบัติ โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงระหว่างสถาบันชาติ ศาสนา และประชาชน

      นอกจากนี้  กระทรวงวัฒนธรรมจัดนิทรรศการพิเศษ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ภายในอาคารวัฒนธรรมวิศิษฎ์ พร้อมโต๊ะลงนามในหนังสือถวายพระพรบริเวณทางเข้าอาคาร  เนื้อหานิทรรศการนำเสนอพระราชประวัติ การทรงงานทางราชการ ทหาร  พระปรีชาสามารถด้านการบิน  รวมถึงนำเสนอพระบรมฉายาลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาเฉลิมพระยศ"สมเด็จพระราชินีสุทิดา" ขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  เมื่อวันที่ 4 พ.ค. 2562  และวันที่ 5 พ.ค. 2562   สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค และวันที่ 6 พ.ค.2562  เสด็จออกสีหบัญชร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

 

 


"๘ กรกฎา" ไม่ใช่วัน "แดงเดือด"! แต่เป็น "วันส้มเดือด" หรือ "วันปลอกแตก" ก็ได้เหมือนกัน สุดแต่ใครพอใจเรียกแบบไหน

'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"
ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'