'ในหลวง'โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์ปล่อยโค นก และปลาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา'พระราชินี'


เพิ่มเพื่อน    

3 มิ.ย.2563 -   เมื่อวันพุธที่ 3 มิถุนายน เวลา 8.00 น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการปล่อยโค  นก และปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ ท่าวาสุกรี 
 

ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ปล่อยโค จำนวน 1 คู่ จากนั้นผู้แทนพระองค์ ไปยังบริเวณที่ปล่อยนก ผู้แทนพระองค์ ปล่อยนกปรอดหัวโขน Pycnonotus jocosus  จำนวน 43  ตัว ผู้แทนพระองค์ ไปยังบริเวณโป๊ะท่าน้ำ ผู้แทนพระองค์ ปล่อยปลาดุก จำนวน 43 ตัว และหอยขมสวนพระองค์จำนวน 5 กิโลกรัม ลงในแม่น้ำเจ้าพระยา จากนั้น ผู้แทนพระองค์ ตัดริบบิ้นตู้ปลาปล่อยปลาในตู้ที่กรมประมงจัดถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วยปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียนทอง ,ปลายี่สกไทย, ปลาแก้มช้ำ,ปลาสร้อยขาว, ปลากระแห, ปลาชะโอน, ปลาโพง และปลาบึก จำนวน 1,000,000 ตัว