ภูเก็ตปลื้ม11วันติดไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่


เพิ่มเพื่อน    

3 มิ.ย.2563 -   คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตแจ้งสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดภูเก็ต ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2563  ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม โดยตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม – 3 มิถุนายน 2563 จังหวัดภูเก็ตมีผู้ติดเชื้อ ยืนยันโรคโควิด-19 จำนวน 227 ราย รักษาหายให้กลับ บ้าน 223 ราย เสียชีวิต 3 ราย จำหน่าย     1 ราย จำนวนผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการทั้งหมด 11,596 ราย พบเชื้อ 227 ราย   คิดเป็นร้อยละ 1.96  เป็นผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวังสะสม 7,396 ราย พบเชื้อ 189 รายคิดเป็น ร้อยละ 2.55 อยู่ระหว่างรอผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการจำนวน 17ราย การเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง 165 ราย (รอผล) และผู้ได้รับการตรวจหาเชื้อจากการคัดกรองเชิงรุก 4,035 ราย พบเชื้อ 38 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.9  

ถึงแม้ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ติดต่อกันมา 11 วัน แต่คงยังวางใจไม่ได้ จึงขอเน้นย้ำให้ ประชาชน ยังคงต้องระมัดระวังตนเอง หลีกเลี่ยงการเดินทางไปแหล่งชุมชน และสถานที่เสี่ยงซึ่งอาจ มีผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ  เพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดครั้งใหม่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อรัฐบาล ประกาศการผ่อนคลายมาตรการลง มีการปรับเวลาห้ามออกนอกเคหสถานเป็นตั้งแต่เวลา 23.00 – 03.00 น.

ส่วนมาตรการการใช้ชีวิตปกติด้วยวิถีแบบใหม่ (New normal) ก็ผ่อนคลายมากขึ้น ตั้งแต่ มาตรการในการดำเนินชีวิต เช่น การเปิดบริการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านอาหาร ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย กิจกรรมออกกำลังกาย  ฟิตเนส การดูแลสุขภาพ และสันทนาการต่างๆ เช่น การเปิด โรงภาพยนตร์ สวนสัตว์  นวด และสปา 

ทั้งนี้  ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตมีการผ่อนคลายมาตรการเข้า – ออกจังหวัดมากขึ้น และขอความร่วมมือผู้เดินทางลงทะเบียนในระบบ Phuket Smart Check-in และยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การรักษา ความสะอาด การจำกัดจำนวนคนเข้าใช้บริการ รวมทั้ง  ให้สถานประกอบการโหลด Application ไทยชนะ และให้ผู้ใช้บริการสแกน QR Code ก่อนและหลังเข้าใช้บริการทุกครั้ง เพื่อจำกัดจำนวน ผู้ใช้บริการ และสามารถติดตามได้หากเกิดการติดเชื้อ 

ประชาชนยังคงต้องใส่หน้ากากอนามัยหรือ หน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อออกจากบ้าน การเว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร และ การล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ก็ยังเป็นคำแนะนำให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติอย่าง สม่ำเสมอ   
 


มีคนถาม........ กับเรื่องเหลวไหลไร้สาระ, นินทาว่าร้ายต่อกัน ทำไมสื่อจึงชอบนำเสนอ? ไม่เสนอเฉยๆ บางที ทำตัวเป็นบ่างช่างยุ เอาความทางนี้ ไปบอกทางโน้น "เสี้ยมให้ชนกัน" แล้วเก็บกากอารมณ์แต่ละฝ่ายปั่นเป็นข่าวขายความมันทางสะใจ

ลับแล "เมืองไทย" ในดรามา
ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด