'ในหลวง'โปรดเกล้าฯ ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์บำเพ็ญพระราชกุศลวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี


เพิ่มเพื่อน    

3 มิ.ย.2563 -   เมื่อวันที่ 3 มิ.ย.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ กราบ จากนั้นผู้แทนพระองค์เข้าพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ  แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคาร พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7  กับพระราชสรีรางคาร สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่7 และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรกราบถวายความเคารพพระราชอาสน์นั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ เจ้าพนักงานศุภรัตอาราธนาศีล ผู้แทนพระองค์ รับศีลสมเด็จพระวันรัตเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหารประธานสงฆ์ให้ศีลจบเจ้าพนักงานศุภรัตอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์ 43  รูป เจริญพระพุทธมนต์เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกกำน้ำพระพุทธมนต์ ผู้แทนพระองค์ไปจุดเทียนที่ครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์แล้วถวายที่ครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์แด่ประธานสงฆ์

เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ ผู้แทนพระองค์ไปถวายสำรับภัตตาหารแด่ประธานสงฆ์ถวายความเคารพพระราชอาสน์ กลับมานั่งเก้าอี้ ณ ที่เดิม สำรับภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับ เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว  เจ้าพนักงานถอนสำรับภัตตาหารแล้วตั้งเครื่องสังฆทานหน้าพระสงฆ์เรียบร้อยแล้วผู้แทนพระองค์กล่าวคำถวายสังฆทานจบ พระสงฆ์กล่าวคำ"สาธุ" ผู้แทนพระองค์ไปถวายเครื่องสังฆทานพระราชทานแด่สมเด็จพระสังฆราช ถวายความเคารพพระราชอาสน์ กลับมานั่งเก้าอี้ ณ ที่เดิม เครื่องสังฆทานนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับ  ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรกผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการและกราบลา สมเด็จพระสังฆราชถวายความเคารพพระราชอาสน์ ผู้แทนพระองค์เดินทางกลับ
 


วิบากกรรม...."หมอเหวง" เพิ่งฝ่าสายฝนออกจากคุก ได้ ๒ วัน วานนี้กระเตง "ป้าธิดา" ไปเป็นเพื่อน ขึ้นศาลสืบพยานคดีชุมนุมปี ๒๕๕๒ สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ ๑๑ ปีแล้วซินะ ยังวนเวียนอยู่กับคุก 

ใครจะพาประเทศลงเหว!
'ช่อ' ไม่เคยเปลี่ยน
โซเชียลมีเดีย 'อำนาจโลก'
'วาทะนายกฯ ที่ต้องบันทึก'
'มึงเขียน-กูล้ม' ไม่เชื่อลอง!
'ธนาธร-ปิยบุตร' ออกศึก