พสกนิกรทั่วหล้าถวายพระพร'พระราชินี'


เพิ่มเพื่อน    


    "ในหลวง" โปรดเกล้าฯ ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย. "นายกฯ" นำคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ ประชาชน ลงนามถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียง "เหล่าทัพ" ยิงสลุตหลวง 21 นัดเฉลิมพระเกียรติ
    เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. เวลา 08.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ท.ภักดี แสง-ชูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการปล่อยโค นก และปลา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ท่าวาสุกรี 
    ในการนี้ ผู้แทนพระองค์ปล่อยโค จำนวน 1 คู่ จากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังบริเวณที่ปล่อยนก ผู้แทนพระองค์ปล่อยนกปรอดหัวโขน Pycnonotus jocosus จำนวน 43 ตัว ผู้แทนพระองค์ไปยังบริเวณโป๊ะท่าน้ำ ผู้แทนพระองค์ปล่อยปลาดุก จำนวน 43 ตัว และหอยขมส่วนพระองค์ จำนวน 5 กิโลกรัมลงในแม่น้ำเจ้าพระยา จากนั้นผู้แทนพระองค์ตัดริบบิ้นตู้ปลาปล่อยปลาในตู้ที่กรมประมงจัดถวายลงในแม่น้ำเจ้าพระยา ประกอบด้วยปลาตะเพียนขาว, ปลาตะเพียนทอง, ปลายี่สกไทย, ปลาแก้มช้ำ, ปลาสร้อยขาว, ปลากระแห, ปลาชะโอน, ปลาโพง และปลาบึก จำนวน 1,000,000 ตัว
    ที่พระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในการนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วางพวงมาลัย จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะ  กราบ จากนั้นผู้แทนพระองค์เข้าพระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร จุดธูปเทียนเครื่องนมัสการทองทิศบูชาพระพุทธอังคีรส ประธานพระอุโบสถ แล้วจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 กับพระราชสรีรางคารสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 และพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร กราบถวายความเคารพพระราชอาสน์นั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ เจ้าพนักงานศุภรัตอาราธนาศีล ผู้แทนพระองค์รับศีล สมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ประธานสงฆ์ให้ศีลจบ เจ้าพนักงานศุภรัตอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์ 43 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถึงบทเสกกำน้ำพระพุทธมนต์ ผู้แทนพระองค์ไปจุดเทียนที่ครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์ แล้วถวายที่ครอบพระกริ่งทำน้ำพระพุทธมนต์แด่ประธานสงฆ์
       เมื่อพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จบ ผู้แทนพระองค์ไปถวายสำรับภัตตาหารแด่ประธานสงฆ์ ถวายความเคารพพระราชอาสน์ กลับมานั่งเก้าอี้ ณ ที่เดิม สำรับภัตตาหารนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับ เมื่อพระสงฆ์ฉันเสร็จแล้ว เจ้าพนักงานถอนสำรับภัตตาหารแล้วตั้งเครื่องสังฆทานหน้าพระสงฆ์เรียบร้อยแล้ว ผู้แทนพระองค์กล่าวคำถวายสังฆทานจบ พระสงฆ์กล่าวคำสาธุ ผู้แทนพระองค์ไปถวายเครื่องสังฆทานพระราชทานแด่สมเด็จพระวันรัต ถวายความเคารพพระราชอาสน์ กลับมานั่งเก้าอี้ ณ ที่เดิม เครื่องสังฆทานนอกนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพารผู้ใหญ่ประเคนตามลำดับ ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำ พระสงฆ์อนุโมทนาถวายอดิเรก ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการและกราบลา สมเด็จพระวันรัตถวายความเคารพพระราชอาสน์ ผู้แทนพระองค์เดินทางกลับ
ปชช.ลงนามถวายพระพรชัยมงคล
    วันเดียวกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดฯ ให้หน่วยราชการในพระองค์เชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ต่างๆ จำนวน 6 แห่ง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิ.ย. เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่บกพร่องทางร่างกายและด้อยโอกาส รวมถึงประชาชนและเจ้าหน้าที่ได้รับการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง มีโภชนาการที่ดีและได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม อีกทั้งยังมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.ธีระ เชียงทอง เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน  151 คน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คุณจันทนี ธนรักษ์ เป็นประธาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน 526 คน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงรวิจิตร์ สุวรรณบุบผา เป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็ก รวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน 340 คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
    ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พล.อ.ต.จักรพงษ์ หอมไกรลาศ เป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็ก รวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน 534  คน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายไพศาล ล้อมทอง เป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็ก รวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน 357 คน ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเรือเอกปวิตร รุจิเทศ เป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่เด็กและเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่จำนวน 444 คน ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
    การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่เด็กเยาวชนและประชาชน  ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ต่างๆ ซึ่งต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
    ที่พระบรมมหาราชวัง สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชน คณะบุคคล ข้าราชการ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ ห้องรับรองอาคารหน่วยราชการในพระองค์ ศาลาสหทัยสมาคม และสนามหญ้าหน้ากองแพทย์หลวง ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00  น.  
    โดยตั้งแต่ช่วงเช้า คณะบุคคลต่างเดินทางมาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลอย่างพร้อมเพรียงกัน  อาทิ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และภริยา, พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ  รองนายกรัฐมนตรี, พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย​, นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข, นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม, นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์, นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม​ และคณะรัฐมนตรี, นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา,  นายพรเพชร พิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา, ผู้นำเหล่าทัพ, สำนักงานองคมนตรี, หน่วยราชการในพระองค์ประกอบด้วย สำนักพระราชวัง สำนักงานองคมนตรี หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์, นายสุรเกียรติ์ เสถียรไทย, ศาลฎีกา และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น
ยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ
    เวลา 12.00 น. ทหารทุกเหล่าทัพทำการยิงสลุตหลวง จำนวน 21 นัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 42 พรรษา โดยการยิงสลุตถือเป็นธรรมเนียมที่ทุกประเทศทั่วโลกได้ยึดถือสืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณ เพื่อเป็นการแสดงความเคารพให้แก่ชาติ หรือธง หรือบุคคล ซึ่งที่บริเวณท้องสนามหลวง กองทัพบกโดยกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ ทำการยิงสลุตหลวง 21  นัด กองทัพเรือโดยฐานทัพเรือกรุงเทพ ทำการยิงสลุตหลวง 21 นัด ที่ป้อมวิไชยประสิทธิ์ พระราชวังเดิม  ส่วนกองทัพอากาศ โดยกรมทหารต่อสู้อากาศยาน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ทำการยิงสลุตหลวง 21 นัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดี
    ขณะบรรยากาศประชาชนที่มาร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ สนามหญ้าหน้ากองแพทย์หลวงในพระบรมมหาราชวัง มีประชาชนจากทุกสารทิศสวมใส่เสื้อสีม่วง สีประจำวันพระราชสมภพทยอยเดินทางมาลงนามอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน
    ทั้งนี้ ในการจัดลงนามถวายพระพรภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID–19) ได้มีการดูแลความสะอาด และลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคตามคำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ผู้ลงนามถวายพระพรชัยมงคลต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือก่อนลงนาม 
    น.ส.เพ็ญจันทร์ ดิษฐ์กรณ์ ชาวอำเภอบ้านโป่ง จ.ราชบุรี กล่าวว่า เดินทางออกจากอำเภอบ้านโป่ง แต่เช้า เพื่อมาลงนามถวายพระพรขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน ในส่วนของพระราชินีทรงอัธยาศัยไมตรีดีมาก ทรงอ่อนน้อมถ่อมตน และประทับใจในความเมตตาของพระองค์ท่าน  ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานห้องตรวจเชื้อโควิด อุปกรณ์ทางการแพทย์แก่ รพ.ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทรงตัดเย็บหน้ากากอนามัยฝีพระหัตถ์แจกจ่ายข้าราชบริพาร รวมถึงทีมหมอและพยาบาล พระองค์จึงเป็นที่รักของประชาชน 
    นายไตรสิทธิ์ ไตรปิยะรัตน์ ชาวจังหวัดนนทบุรี อายุ 45 ปี กล่าวว่า เดินทางมาพร้อมเพื่อนชาวลพบุรีเพื่อมาลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระราชินี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยเทิดทูนสถาบันกษัตริย์ อีกทั้งตนเป็นจิตอาสาพระราชทาน ได้รับรู้ถึงพระอัจฉริยภาพของท่านด้านการทหาร และพระองค์ท่านทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ทำให้คนมีรายได้และพึ่งพาตัวเอง อยากให้คนไทยช่วยกันถ่ายทอดความคิดนี้ จะได้ช่วยพัฒนาประเทศและสิ่งแวดล้อม 
    น.ส.ชนิภา ภานุวันตร์ ชาวกรุงเทพฯ อายุ 45 ปี กล่าวว่า เดินทางจากบ้านพักย่านวงศ์สว่างเพื่อมาลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระองค์ทรงมีพระจริยวัตรงดงาม ช่วงที่ทำหน้าที่ราชองครักษ์ทรงมุ่งมั่นถวายความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ผ่านมาเคยเฝ้าฯ รับเสด็จในหลวงและพระราชินีที่เยาวราช ตนถือพระบรมฉายาลักษณ์พระราชินี เห็นทรงแย้มพระสรวลแล้วรู้สึกปลื้มปีติมาก ทรงรับภาระหนักเพื่อคนไทย ในฐานะพสกนิกรตั้งใจทำความดีเพื่อตอบแทนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตนได้แบ่งปันช่วงโควิดโดยนำของแห้งไปบริจาคในตู้ปันสุขด้วย 
    ด้าน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 3 มิถุนายน 2563 โดยมีปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสา กว่า 500 คน ร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ พัฒนาทำความสะอาดภายในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ  ซึ่งเป็นสวนสาธารณะและเป็นสวนพฤกษศาสตร์ ให้มีความร่มรื่น สวยงาม การปลูกต้นกระเจียวแดง ตัดแต่งต้นไม้และสนามหญ้า ล้างทำความสะอาดถนน ทางเดิน-วิ่ง และการขุดลอกสระน้ำ.


วัคซีน "Chula Cov19" จะเป็นวัคซีนที่ "ช้าหน่อย แต่ชัวร์" ด้านคุณภาพและความปลอดภัย ในบรรดาวัคซีนโควิด-๑๙ ที่มีอยู่ตอนนี้! ยิ่งกับปัญหา....

เรื่อง 'ไม่เป็นเรื่อง' (ซักวัน)
"การสื่อสารกับการเมือง"
ยอมให้ด่า "เพื่ออนาคต"
๗ ปี"ไล่นายกฯ"อย่างเดียว
"วิจัย-พัฒนา"ถึง"หมากัด"
"รัฐบาลทำดีแต่มีคนเซ็ง"