โควิดเป็นเหตุ!กมธ.ศึกษาแก้ไขรธน.เคาะขยายเวลาทำงานเพิ่ม 90 วัน


เพิ่มเพื่อน    

 

5 มิ.ย.63 - เมื่อเวลา 9.30น. ที่รัฐสภา นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์ และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560

ทั้งนี้ นายพีระพันธุ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ได้ทำหนังสือถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ เพื่อขอขยายระยะเวลาการทำงานของคณะกรรมาธิการออกไปอีก 70 วัน ซึ่งประธานสภาฯได้อนุญาต แต่ระยะเวลาดังกล่าวจะครบในวันที่ 25 มิ.ย. จึงมีความเห็นว่าควรขยายเวลาการทำงานออกไปอีก 60 วันนับจากวันที่ 25 มิ.ย. เพื่อให้คณะกรรมาธิการมีเวลาการจัดทำรายงานข้อเสนอแนะได้มากขึ้น

ต่อมาทั้งนายโภคิน พลกุล และ นายวัฒนา เมืองสุข กรรมาธิการจากพรรคเพื่อไทย มีความเห็นว่าควรขยายเวลาเป็น 90 วัน โดยนายโภคิน กล่าวว่า  สถานการณ์ของโควิด19น่าจะคลี่คลายลงรวมไปถึงการผ่อนคลายเรื่องการห้ามนอกเคหสถาน หรือ เคอร์ฟิว จึงคิดว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญจะสามารถรับฟังความคิดเห็นของประชาชนตามกระบวนการการมีส่วนร่วมได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการทำงาน

นายวัฒนา กล่าวว่า หากขยายเวลาแค่ 60 วันแล้ว แต่คณะกรรมาธิการไม่สามารถทำงานได้แล้วเสร็จ การไปขอขยายเวลาอีกครั้งอาจจะเป็นปัญหาได้ จึงคิดว่าควรขยายเวลาไปคราวเดียว 90 วัน เพื่อให้การพิจารณาของคณะกรรมาธิการมีความสมบูรณ์มากที่สุดและไม่เร่งรีบเกินไปซึ่งถ้าคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จก่อนครบกำหนด 90 วันก็ไม่เป็นไร

ต่อมาที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้ขยายเวลาออกไปอีก 90วัน นับจากวันที่ 25 มิ.ย.

 


วันนี้ มีเรื่องน่าสนใจ ๒ เรื่อง เรื่องแรก ๔ ยอดกุมาร "อุตตม-สนธิรัตน์-สุวิทย์-กอบศักดิ์" ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค "พลังประชารัฐ"

ลิงในวิถีที่เหนือคณะก้าวหน้า
'เมย์เดย์..เมย์เดย์' คนเห็นผี!
'การเมืองหน้ากาก' ไทย-สหรัฐฯ
'การเมือง' ที่ไม่มี 'วันพระ'
'การอยู่-การไป' ของสมคิด
หมอชาญชัย"เผยตาหมาก"