ผบ.ทบ.ให้ทุกหน่วยสร้างโอกาส 'พลทหาร' หลังแก้ระเบียบผู้มีรอยสักสอบ 'นายสิบ-จ่า' ได้


เพิ่มเพื่อน    

6 มิ.ย.63 - พ.อ.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ (4 มิ.ย.) พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) เป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก โดยย้ำถึงนโยบายการให้โอกาสและพัฒนาทหารกองประจำการ โดยเฉพาะผู้ที่สมัครใจอยู่ต่อหลังปลดและการส่งเสริมให้เข้าศึกษาในหลักสูตรส่งทางอากาศเพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักเรียนนายสิบ ซึ่งเป็นความตั้งใจของผู้บัญชาการทหารบก ที่จะสร้างเส้นทางการรับราชการให้กับทหารกองประจำการ โดยให้ทุกหน่วยดูแลเอาใจใส่พัฒนาสมรรถภาพร่างกายทหารรวมถึงการมีทัศนคติที่ดี พร้อมกันนี้กองทัพบกได้มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์ และระเบียบในหลายด้านเกี่ยวกับการเพิ่มโอกาสและสิทธิพิเศษให้กับทหารกองประจำการ ตามนโยบายที่ผู้บัญชาการทหารบกได้เคยประกาศไว้ในช่วงการรณรงค์ให้ทหารสมัครใจอยู่ต่อหลังปลดฯ ล่าสุดคือ การแบ่งโควต้าให้ทหารกองประจำการจากทุกหน่วยมีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ ซึ่งเดิมมีให้เฉพาะบางเหล่า นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ที่มีรอยสักในการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก และนายทหารประทวนของกองทัพบก ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทหารกองประจำการที่มีรอยสักอยู่แล้วในปัจจุบัน สามารถเข้าสู่กระบวนการสอบคัดเลือกดังกล่าวได้มากยิ่งขึ้น

สำหรับการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ซึ่งมีกำหนดการสอบในช่วงมิถุนายน - กรกฎาคม 2563 โดยจะมีการจัดสนามสอบกระจายตามกองทัพภาคต่างๆ เพื่อสอดคล้องกับมาตรการป้องกันไวรัส COVID-19 นั้น ผบ.ทบ.ได้มอบหมายให้แม่ทัพภาค ร่วมกับโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.) ดำเนินการสอบและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่เข้ารับการสอบรวมไปถึงผู้ปกครอง เพื่อให้การสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้สถานการณ์ไวรัส COVID-19 ได้มีการผ่อนปรนมาตรการในระยะที่ 3 รวมทั้งกองทัพบกได้มีการอนุญาตให้กำลังพลเดินทางข้ามเขตจังหวัดได้ตามปกติ ผบ.ทบ.ย้ำให้หน่วยรักษามาตรฐานการป้องกันโรค ทั้งในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต และให้ยังคงช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก ไวรัส COVID-19 ควบคู่ไปกับการดูแลเอาใจใส่กำลังพลและครอบครัวมิให้มีการติดเชื้อและมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถดำรงตนอยู่ได้อย่างมีความสุข


ไม่ได้คุยเรื่อง "หมอชาญชัย" ซะนาน วันนี้คุยกันลืมกันหน่อย ยังจำกันได้ใช้มั้ย?

ภาพสะท้อน 'อนาคตไทย'
อาจารย์แหม่ม 'ผิดตรงไหน?'
การเมืองเรื่อง 'คิดกันไปเอง'
ว่าด้วยเรื่อง"ลูกหลานจัญไร"
วิบากแห่งกรรม ๑๓ ปี
สำนึกรักจาก ผบ.และอดีต ผบ.ทบ.