สิ้นศิลปินชาติ ศิลปะร่วมสมัย วิโชค มุกดามณี


เพิ่มเพื่อน    


    สิ้น "วิโชค มุกดามณี" ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์  ในวัย 67 ปี ด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ตั้งศพวัดตรีทศเทพถึง 13 มิ.ย. วงการศิลปะอาลัย ถือเป็นการสูญเสียปูชนียบุคคล
    นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)  กระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค  มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สื่อผสม) ปี 2555 ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 06.10 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช เนื่องจากโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง สิริรวมอายุ 67 ปี โดยทายาทขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เวลา 18.30 น. และกำหนดสวดพระอภิธรรมระหว่างวันที่ 7-13 มิถุนายน 2563 เวลา 18.30 น. ณ ศาลา 1 วัดตรีทศเทพ 
    ทั้งนี้ สวธ.ได้มอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิต เพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพจำนวน 20,000 บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 150,000 บาท พร้อมกันนี้ สวธ.จะดำเนินการขอพระราชทานเพลิงศพให้หลังจากบำเพ็ญกุศลศพเป็นเวลา 100 วัน
    ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การจากไปของ ศ.เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี ศิลปินแห่งชาติ และปูชนียบุคคลของวงการศิลปะร่วมสมัยไทย สร้างความอาลัยให้กับคนในวงการศิลปะร่วมสมัย คณาจารย์สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนศิลปะ เนื่องจากศิลปินแห่งชาติผู้นี้เป็นที่เคารพรัก และมีเมตตาให้คำแนะนำ ตลอดจนคำปรึกษาแก่ศิลปิน อาจารย์ ตลอดจนนิสิตนักศึกษา ไม่เคยขาด ช่วยปรับปรุงหลักสูตรเรียนการสอนด้านทัศนศิลป์ในหลายสถาบันให้มีคุณภาพมากขึ้น โดยมีการโพสต์แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการเสียชีวิตของ ศ.เกียรติคุณวิโชคบนโลกออนโลน์จำนวนมาก
    สำหรับประวัติและการทำงานโดยสังเขป ศาสตราจารย์เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี เกิดเมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2496 ที่จังหวัดสงขลา จบการศึกษาศิลปบัณฑิต สาขาจิตรกรรม (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ปริญญาโท สาขาจิตรกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร และ Diploma, Art Education (Graphic Design Contemporary Art) จาก Tokyo Gakugie University ประเทศญี่ปุ่น ด้านการทำงาน ศ.เกียรติคุณวิโชคเคยเป็นผู้อำนวยการหอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพฯ, อาจารย์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มแสดงงานศิลปะตั้งแต่ปี 2517 ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ อาทิ ญี่ปุ่น, เกาหลี, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย, ฮ่องกง, ไต้หวัน, ยูโกสลาเวีย, ออสเตรเลีย และเยอรมนีตะวันตก 
    ผลงานศิลปกรรมของ ศ.เกียรติคุณวิโชคมีทั้งรูปแบบนามธรรมและกึ่งนามธรรม โดยพัฒนาเริ่มต้นมาจากการศึกษาและวิเคราะห์รูปทรงของมนุษย์ สิ่งของและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่รอบตัว ต่อมาศิลปินได้ผสมผสานรูปแบบต่างๆ เข้ากับมุมมองของศิลปินที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และค่านิยมของสังคม ผลงานสะท้อนสภาพแวดล้อม วิพากษ์วิจารณ์สังคมภายนอก ความรุนแรง ความเสื่อมโทรม สงคราม รวมถึงสะท้อนความรู้สึกนึกคิดภายในจิตใจ สำหรับ ศ.เกียรติคุณวิโชค เป็นอาจารย์และศิลปินอาวุโสมากประสบการณ์ เป็นหนึ่งในศิลปินผู้บุกเบิกสร้างงานศิลปะสื่อผสมในบ้านเรา จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ พุทธศักราช 2555 
    ศิลปินแห่งชาติผู้นี้จัดแสดงนิทรรศการเดี่ยวและร่วมแสดงผลงานศิลปะในเทศกาลศิลปะสำคัญของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง   นิทรรศการเดี่ยวครั้งสุดท้ายจัดขึ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ศ.เกียรติคุณวิโชค มุกดามณี สร้างสรรค์งานศิลป์และแสดงมุทิตาจิตต่อ อ.เฟื้อ หริพิทักษ์ ครูใหญ่วงการศิลปะไทยผ่านนิทรรศการ "จิตรกรรมรำลึก 111 ปี อ.เฟื้อ หริพิทักษ์" นอกจากนี้ ได้ร่วมโครงการ "ศิลปินแห่งชาติสัญจร" ถ่ายทอดความรู้ให้กับครูอาจารย์ด้านศิลปะ ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาด้านศิลปะ ช่วยสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีงามในวงการศิลปกรรมไทย และสร้างแรงบันดาลใจแก่ศิลปินรุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์งานศิลปะสื่อผสม  ศิลปินแห่งชาติผู้นี้ยังดำรงตำแหน่งคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการศึกษาฯ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มีบทบาทร่วมพัฒนาส่งเสริมการศึกษาด้านศิลปะให้กับนักเรียนเรียนดีแต่ยากจน ท่านบริจาคผลงานศิลปกรรมร่วมประมูลจัดหาทุนมาอย่างสม่ำเสมอ การเสียชีวิตของ ศ.เกียรติคุณวิโชค ถือเป็นการสูญเสียครั้งสำคัญของประเทศไทย.


"วาระแห่งชาติ" ฉีดวัคซีนโควิด "เริ่มแล้ว" CEO กว่า ๔๐ บริษัท "ร่วมรัฐ" เปิดจุดกระจายฉีด "นำร่อง" ใน กทม.ที่ "เซ็นทรัล ลาดพร้าว" เมื่อวาน (๑๒ พ.ค.๖๔)

มหาดไทย "สะท้อนไทย"
๒ ยุค ๒ สมัย ใน ๑ ลีลา
เมื่อ "เดือนกันยา" มาเยือน
ประชาธิปัตย์ "เท่" อีกแล้ว
"ธรรมนัสกับจริยธรรม"
เมื่อ"เสือโทนี่"เป็น"อีแร้ง"