กมว.ชะลอออก"ตั๋วผู้บริหาร"เรียนจบจากม.เอกชนพฤติกรรมน่าสงสัย


เพิ่มเพื่อน    


   
8มิ.ย.63- "กมว". มีมติชะลอการออก “ตั๋วผู้บริหาร” ผู้ที่จบปริญญาโท หลักสูตรบริหารการศึกษา จากม.เอกชนแห่งหนึ่ง หลังตรวจพบมหาวิทยาลัยแห่งนี้ รับนักศึกษาเกินจำนวน ปรับเปลี่ยนชื่อผู้เรียนและผู้จบการศึกษาหลายครั้ง  สอบถามไปไม่ยอมชี้แจง “เอกชัย” ฝากผู้ที่สนใจเรียนตรวจสอบหลักสูตรก่อนสมัคร

นายเอกชัย กี่สุขพันธ์ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพครู (กมว.) กล่าวว่า ตามที่ กมว.ได้ดำเนินการตรวจสอบพบว่า มีมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ดำเนินการผลิตมหาบัณฑิตปริญญาโท หลักสูตรบริหารการศึกษา และรับนักศึกษาเกินจำนวนที่ได้รับการอนุมัติจากคุรุสภา  รวมถึง มีการปรับเปลี่ยนชื่อผู้เรียนและผู้ที่จบการศึกษาหลายครั้ง และมีมติให้ตรวจสอบข้อมูล  เพื่อให้เกิดความชัดเจน พร้อมทั้งได้มีการส่งหนังสือให้ทางมหาวิทยาลัยชี้แจ้งเรื่องนี้ด้วย ซึ่งขณะนี้พบว่า ทางมหาวิทยาลัยเอกชนดังกล่าวไม่ได้ชี้แจง หรือทำหนังสือตอบกลับมาตามที่คุรุสภาขอข้อมูล ดังนั้น คุรุสภาจึงมีความจำเป็นต้องชะลอการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารไว้ก่อน สำหรับผู้ที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยดังกล่าวและยังไม่ได้ดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร จนกว่าจะได้รับข้อชี้แจ้งจากทางมหาวิทยาลัยถึงจำนวนและรายชื่อของผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมา กมว.ได้อนุมัติใบอนุญาตฯ ให้กับผู้เรียนในหลักสูตรดังกล่าวปี 2557 จำนวน 74 คน  ปี 2558 จำนวน 56 คน และยังเหลือผู้ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตฯ อีกประมาณ 100 คน

“อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีมหาวิทยาลัยเอกชนบางแห่งกำลังจะเปิดรับนักศึกษาในหลักสูตรบริหารการศึกษา ผมจึงอยากฝากให้ผู้ที่สนใจเรียนหลักสูตรดังกล่าว ทำการตรวจสอบรายชื่อมหาวิทยาลัยที่ได้รับอนุมัติจากคุรุสภาให้เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกได้ผ่านเว็บไซต์ของคุรุสภา ซึ่งจะมีรายละเอียดด้วยว่าแต่ละมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้จำนวนเปิดรับนักศึกษาจำนวนเท่าไร เพื่อที่จะเป็นการแก้ปัญหาให้กับผู้ที่สนใจเรียนแต่กังวลว่าจะไม่ได้รับใบอนุญาตฯ”ประธาน กมว.กล่าว


นี่... แสดงว่า "หมดท่า" กันแล้วจริงๆ โดยเฉพาะการเมืองฝ่ายค้าน สารพัดวิชามารที่มี ทั้งในระบบ-นอกระบบ งัดมาใช้จนหมดเกลี้่ยง แต่ก็ล้มประยุทธ์ไม่ลงซักที!

"อุตสาหกรรมภาพยนตร์"
เรื่องของ"กบเลือกนาย"
แซะจน "เสียมหัก" จนได้
"ก็...ไม่ได้กู้มาโกงนี่ครับ"    
"ข่าวนิมิต" ๒ ป.แตกกัน
๑๙ กันยา."วันรำลึกโกง"