"หมออนุพงศ์" ส่งสัญญาณคลายล็อกเฟส 4 อาจเลื่อนจาก 14 วันเป็น 28 วัน ต้องไม่พบผู้ติดเชื้อเป็น 0 ต่อเนื่อง  


เพิ่มเพื่อน    


8มิ.ย.63- นพ.อนุพงศ์ สุจริยากุล ผู้ทรงคุณวุฒิ กรมควบคุมโรค กล่าวถึง สถานการณ์รายวันโควิด-19 ในประเทศ ที่ได้มีการผ่อนปรนเป็นระยะที่ 3 แต่ต้องมีการควบคุมโรคที่ต้องใช้ระยะเวลา 2 เท่าของการฟักตัวคือจาก 14 วัน เป็นการติดตามที่ 28 วัน ในการไม่พบผู้ติดเชื้อเป็น 0 ต่อเนื่อง เพื่อความอุ่นใจ ก่อนจะเข้าสู่ระยะผ่อนปรนที่ 4 ที่จะเข้าสู่การผ่อนปรนกิจกรรมหรือกิจการที่ค่อนข้างมีความเสี่ยงในระดับปานกลาง-ระดับสูง อย่าง ในวันที่ 1 กรกฎาคม ที่จะมีการเปิดโรงเรียน   อาจจะต้องมีการเฝ้าระวังการระบาดในโรงเรียนที่มาจากภายนอกโรงเรียนด้วย แต่หากเป็นไปอย่างปลอดภัย ก็จะเป็นเรื่องที่ดีในการผ่อนปรนส่วนอื่นๆได้  


อีกทั้งต้องตระหนักถึงพื้นที่ที่มีคนหนาแน่นว่าเป็นพื้นที่เสี่ยง อย่างในกรณีของประเทศเวียดนาม ที่ไม่มีการติดเชื้อเป็นเวลา 55 วัน ก็ยังไม่มีการผ่อนคลายมาตรการการเปิดน่านฟ้า ทำให้ไม่มีการนำเชื้อมาจากต่างประเทศ แม้ว่าจะมีประชาชนชาวเวียดนามอาศัยอยู่ในประเทศที่มีการระบาด  ก็ยังไม่ได้เดินทางกลับประเทศ แตกต่างจากประเทศไทย ที่มีการผ่อนคลายมาตรการในการอนุญาตให้ประชาชนชาวไทยที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ต่างประเทศที่มีการระบาดกลับมาดูแลรักษาในประเทศ จึงอยากจะย้ำว่าแม้ว่าผ่านมา 14 วัน ผู้ติดเชื้อในประเทศจะเป็น 0 ก็อย่าให้การ์ดตก รวมมือกันในการดูแลรักษาป้องกันตนเอง
 


เดือดจริงๆ! สนามเลือกตั้งนายกฯ อบจ.เชียงใหม่เที่ยวนี้มันหยด ฟาดฟันกันซะยิ่งกว่าการเลือกตั้งระดับชาติทุกครั้งที่ผ่านมา อย่างนั้นเลย.... ก็...ถึงขั้นที่ ทักษิณ ชินวัตร ต้องลงมาเองก็แล้วกัน

หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"