ตบตา "ผบ.แป๊ะ"


เพิ่มเพื่อน    


    อภิโถ อภิถัง กะละมังแตก! "ตำรวจไทย" สมกับสโลแกน "ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้" จริงๆ 
    ขนาดโครงการดีๆ ที่ ผบ.แป๊ะ-พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตำรวจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
    ก็ยังเจอฤทธิ์ "ตำรวจ" ผู้ใต้บังคับบัญชา บางแห่ง บางหน่วย บางคน เอาไปเล่นแร่แปรธาตุ สร้างความปั่นป่วนกันไปหมด
    ตามหนังสือ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ทำบันทึกข้อความที่ 0009.33/1496 ลง 1 มิ.ย.2563 ถึง ผบช.หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า เรื่องนโยบายการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ข้าราชการตำรวจ 
    เนื้อหาระบุ...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจและครอบครัว ในการนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยต่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง
    ตร.พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระทางด้านการเงินให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจ จึงให้ท่านสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงิน ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มียอดเงินเดือนคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท โดยให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการ ดังนี้
    1.กำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว เช่น จัดหาอาชีพเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จัดโครงการอาหารกลางวันให้กับข้าราชการตำรวจ จัดโครงการตู้ปันสุข เป็นต้น
    2.ให้หน่วยงานระดับ บช. และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. รายงานผลการดำเนินการให้ ตร. (ผ่าน ผบก.สก.) ทราบ ภายใน 30 มิถุนายน 2563 เพื่อ ตร.จะได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือในภาพรวมต่อไป
    ครับ..พลันที่นโยบายดังกล่าวถูกส่งลงไปแต่ละกองบัญชาการ ก็มีเสียงแว่วๆ จากตำรวจชั้นผู้น้อยหลายคนเริ่มมึนงงกับนโยบายนี้ว่าจริงๆ แล้ว "ผบ.แป๊ะ" จะช่วยเหลือตำรวจที่เงินเดือนคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาททุกคน หรือจัดแบ่งโควตาในการช่วยเหลือ
    เพราะขณะนี้มีบางกองบัญชาการ มีบางกองบังคับการ สั่งให้แต่ละกองกำกับเสนอชื่อ "ตำรวจ" ที่เงินเดือนคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท กองกำกับละ 1 คนเท่านั้น 
    ทั้งๆ ที่บางกองกำกับมีตำรวจที่เงินเดือนคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาทหลายคน แต่เมื่อ "นาย" สั่งให้ส่งชื่อแค่คนเดียวก็ต้องใช้วิธีเสี่ยงดวงกันบ้าง คัดจากคนที่ใกล้ชิดนายกันบ้าง
    แถมบางคนที่เงินเดือนคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท ก็จะเป็นพวกมีเงินนอก มีเงินจากส่วนอื่นมาใช้เพียงพอ ก็เลยเอาเงินส่วนใหญ่ให้สหกรณ์ออมทรัพย์หักเป็นเงินฝาก เพื่อจะได้ดอกเบี้ยสูงๆ เพราะดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ดอกดีกว่าฝากธนาคาร
    หลายคนเลยสงสัย หลายคนข้องใจ หลายคนเลยเป็นห่วง โครงการดีๆ โครงการช่วยเหลือ "ลูกน้อง" ของ ผบ.แป๊ะ กำลังจะตกเป็นแหล่งผลประโยชน์อันโอชะบางกลุ่ม บางคนที่มีอำนาจ ชงชื่อพวกพ้องลูกน้องใกล้ชิดเสนอขึ้นไป
    อย่างไรก็ฝาก "ผบ.แป๊ะ" เช็กข้อมูลให้ถ้วนถี่ มิเช่นนั้น "ตำรวจ" ดีๆ มีความเดือดร้อนจริงๆ เพียงแค่ไม่เชลียร์นาย เลยไม่ได้รับการโปรโมตจะเสียกำลังใจหมด.


วันก่อน........ "เพนกวิน" โพสต์ "พวกเราไม่ใช่ 'เด็ก' ของใคร" หมายถึงที่ปลุกระดม "ล้มเจ้า" ไม่มีใครอยู่เบื้องหน้า-เบื้องหลัง พวกเขาคิดกันเอง-ทำกันเอง ว่างั้น!

ใครทน 'ธรรมศาสตร์ไม่ทน'?
สารพันวันประเทศ 'ฝีแตก'
ชนชั้น 'นิสิต-นักศึกษา'
เดิมพัน 'สุดท้าย' ของไอ้สัส
"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน