ตบตา "ผบ.แป๊ะ"


เพิ่มเพื่อน    


    อภิโถ อภิถัง กะละมังแตก! "ตำรวจไทย" สมกับสโลแกน "ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้" จริงๆ 
    ขนาดโครงการดีๆ ที่ ผบ.แป๊ะ-พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีนโยบายให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ตำรวจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
    ก็ยังเจอฤทธิ์ "ตำรวจ" ผู้ใต้บังคับบัญชา บางแห่ง บางหน่วย บางคน เอาไปเล่นแร่แปรธาตุ สร้างความปั่นป่วนกันไปหมด
    ตามหนังสือ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ทำบันทึกข้อความที่ 0009.33/1496 ลง 1 มิ.ย.2563 ถึง ผบช.หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า ผบก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. หรือผู้ดำรงตำแหน่งเทียบเท่า เรื่องนโยบายการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ข้าราชการตำรวจ 
    เนื้อหาระบุ...เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของข้าราชการตำรวจและครอบครัว ในการนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยต่อข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง
    ตร.พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระทางด้านการเงินให้แก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้แก่ข้าราชการตำรวจ จึงให้ท่านสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงิน ดำเนินการตรวจสอบข้าราชการตำรวจในสังกัดที่มียอดเงินเดือนคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท โดยให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการ ดังนี้
    1.กำหนดมาตรการในการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนทางด้านการเงินแก่ข้าราชการตำรวจและครอบครัว เช่น จัดหาอาชีพเสริมให้ข้าราชการตำรวจและครอบครัวให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันเพื่อเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน ซึ่งเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น จัดโครงการอาหารกลางวันให้กับข้าราชการตำรวจ จัดโครงการตู้ปันสุข เป็นต้น
    2.ให้หน่วยงานระดับ บช. และ บก.ในสังกัด สง.ผบ.ตร. รายงานผลการดำเนินการให้ ตร. (ผ่าน ผบก.สก.) ทราบ ภายใน 30 มิถุนายน 2563 เพื่อ ตร.จะได้กำหนดแนวทางในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือในภาพรวมต่อไป
    ครับ..พลันที่นโยบายดังกล่าวถูกส่งลงไปแต่ละกองบัญชาการ ก็มีเสียงแว่วๆ จากตำรวจชั้นผู้น้อยหลายคนเริ่มมึนงงกับนโยบายนี้ว่าจริงๆ แล้ว "ผบ.แป๊ะ" จะช่วยเหลือตำรวจที่เงินเดือนคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาททุกคน หรือจัดแบ่งโควตาในการช่วยเหลือ
    เพราะขณะนี้มีบางกองบัญชาการ มีบางกองบังคับการ สั่งให้แต่ละกองกำกับเสนอชื่อ "ตำรวจ" ที่เงินเดือนคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท กองกำกับละ 1 คนเท่านั้น 
    ทั้งๆ ที่บางกองกำกับมีตำรวจที่เงินเดือนคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาทหลายคน แต่เมื่อ "นาย" สั่งให้ส่งชื่อแค่คนเดียวก็ต้องใช้วิธีเสี่ยงดวงกันบ้าง คัดจากคนที่ใกล้ชิดนายกันบ้าง
    แถมบางคนที่เงินเดือนคงเหลือต่ำกว่า 5,000 บาท ก็จะเป็นพวกมีเงินนอก มีเงินจากส่วนอื่นมาใช้เพียงพอ ก็เลยเอาเงินส่วนใหญ่ให้สหกรณ์ออมทรัพย์หักเป็นเงินฝาก เพื่อจะได้ดอกเบี้ยสูงๆ เพราะดอกเบี้ยสหกรณ์ออมทรัพย์ดอกดีกว่าฝากธนาคาร
    หลายคนเลยสงสัย หลายคนข้องใจ หลายคนเลยเป็นห่วง โครงการดีๆ โครงการช่วยเหลือ "ลูกน้อง" ของ ผบ.แป๊ะ กำลังจะตกเป็นแหล่งผลประโยชน์อันโอชะบางกลุ่ม บางคนที่มีอำนาจ ชงชื่อพวกพ้องลูกน้องใกล้ชิดเสนอขึ้นไป
    อย่างไรก็ฝาก "ผบ.แป๊ะ" เช็กข้อมูลให้ถ้วนถี่ มิเช่นนั้น "ตำรวจ" ดีๆ มีความเดือดร้อนจริงๆ เพียงแค่ไม่เชลียร์นาย เลยไม่ได้รับการโปรโมตจะเสียกำลังใจหมด.


ทะลุ "หลักพัน" แล้วนะครับ สถิติใหม่ล่าสุด "ยอดติดเชื้อโควิด" รายวันของไทย ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๔ แต่ไม่ต้องตกอก-ตกใจ

โควิด 'พาคิดไม่รู้จบ'
'มหาสงกรานต์' คืออะไร?
หมอ 'สงกรานต์' หมอ
"สัตว์เศรษฐกิจ" ตัวใหม่
ฤๅ "ฟ้าใส" จะล่มรัฐบาล?
'ศิษย์-อาจารย์' ในวันจักรี