พท.ดันกม.แก้ไขพรก.กู้เงินเข้าสภาฯ โวตรวจสอบได้ป้องรบ.แบ่งเค้กกันเอง


เพิ่มเพื่อน    

15 มิ.ย. 63 - ที่พรรคเพื่อไทย คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ ประธานยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย นายโภคิน พลกุล กรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) พรรคเพื่อไทย ร่วมกันแถลงข่าวภายหลังการประชุมของคณะยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย มีการพิจารณาในเรื่อการตรวจสอบดูแลพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) กู้เงิน 3 ฉบับ วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท มีความห่วง เงินก้อนนี้มีความสำคัญในการฟื้นฟูเศรษฐกิจประเทศไทย แต่จากการติดตามการทำงานของรัฐบาล พบว่า ในส่วนของการเยียวยา  5 แสนกว่าล้านบาท มีข้อบกพร่อง ผิดพลาด บริหารจัดการอย่างไม่มีประสิทธิภาพ จนแทบจะหมดหวังว่า เงินก้อนนี้จะช่วยเยียวยา เพิ่มกำลังซื้ออย่างไร ส่วนเงิน 4 แสนล้านบาท ก็วิตกกังวลมากว่า การใช้เงินเหมือนเอาไปแจกจ่ายตามหน่วยงานเพื่อแบ่งเค้กกัน พรรคเพื่อไทยมีความปรารถนาดีที่จะเห็นเงินจำนวนมหาศาลนี้ถูกนำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีวิสัยทัศน์ มีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ ดังนั้นจึงคิดว่าการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ มีส่วนร่วมในการเสนอแนะ เป็นสิ่งจำเป็น พล.อ.ประยุทธ์ พูดเสมอว่า การใช้เงินมหาศาลนี้อย่างโปร่งใสมีประสิทธิภาพ ดังนั้นถ้ามีความจริงใจก็ขอให้สนับสนุนร่างร่างพ.ร.บ.แก้ไข พ.ร.ก. กู้เงิน 3 ฉบับ ที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอในสัปดาห์นี้

นายโภคิน กล่าวว่า มีการยกร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ คือ 1.ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.ให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ฉบับที่...)  2.ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 (ฉบับที่...) และ 3.ร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพ.ร.ก.การรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศพ.ศ.2563 (ฉบับที่...) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

สำหรับร่าง พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เราเสนอให้ในคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ มีกรรมการผู้สังเกตการณ์ 4 คน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มาจากการเสนอของ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 2 คนและฝ่ายค้าน 2 คน รวม 4 คน ทำหน้าที่เหมือนกรรมการฯ ทุกอย่าง เว้นแต่ ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการลงมติ และรายงานต่อสภาฯทุก 3 เดือน โดย ส.ส.หรือ ส.ว.จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 สามารถเข้าชื่อร้องขอข้อมูลการกู้เงินและการใช้เงินต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบได้ ส่วน พ.ร.ก.เอสเอ็มอี ควรจะเน้นการช่วยเหลือผู้ประกาศผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม เราคิดว่าควรจำกัดไว้ว่าแต่ละแห่งไม่เกิน 500 ล้านบาท และทุกแห่งรวมกันต้องไม่เกิน 1 พันล้านบาท และเปิดโอกาสให้วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมตามคำนิยามในกฎหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้าถึงเงินจำนวนนี้ได้ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เขาขอสินเชื่อจากธนาคารได้ไม่เกิน 15 ล้านบาท ส่วนกลุ่มที่เป็นเอ็นพีแอลหรือกำลังจะเป็น อยากให้ช่วยปรับโครงสร้างหนี้

ส่วนร่างพ.ร.ก.ตราสารหนี้ เราเสนอให้มีคณะกรรมการผู้สังเกตการณ์ โดยเป็นผู้ทรงวุฒิที่เสนอจาก ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านอย่างละ 2 คน ไม่มีอำนาจในการลงมติ หลักการคือหุ้นกู้ออกใหม่ที่รัฐจะเข้าไปช่วยซื้อนั้นต้องไม่เกินร้อยละ 60 และควรจะมีการรายงานให้สภาฯ ทราบทุก 3 เดือนว่าการลงทุนที่ทำไปเป็นอย่างไร รวมถึงให้โอกาส ส.ส. และส.ว.1 ใน 5 เข้าชื่อขอข้อมูลรายละเอียดในการลงทุนด้วย

นายสุทิน กล่าวว่า ในวันที่16 มิ.ย. จะให้ส.ส.ลงชื่อ และจะนำร่าง พ.ร.บ. แก้เพิ่มเติมพ.ร.ก.ทั้ง 3 ฉบับ เสนอต่อสภาได้ในสัปดาห์นี้ นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอีก 1 ฉบับ ที่ประชุมคณะยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย ได้ข้อสรุปว่าต้องมีการแก้ไข คือกฎหมายประกันสังคม หรือ พ.ร.บ.ประกันสังคม ขณะนี้พรรคเพื่อไทยได้ทำการยกร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้แล้ว ซึ่งจะมีความละเอียดอ่อนคือ จะขอฟังความเห็นจากผู้ประกันตนทั้งหมด จะมีการจัดสัมมนาในสัปดาห์หน้าที่พรรคเพื่อไทย จะนำร่างของเราเป็นตุ๊กตาและเชิญผู้ประกันตนทั่วประเทศให้มาแสดงความเห็นว่าอยากให้แก้ตรงไหน ข้อใดที่เรายกร่าง ที่เรายกร่างไว้แล้วอยากให้มีการปรับเพิ่มเติม เชื่อว่าไม่เกินต้นเดือนก.ค.จะสามารถยื่นต่อสภาได้ นอกจากนี้ในส่วนของพ.ร.บ.โอนงบปี 2563 ที่จะเข้าที่ประชุมสภาในวันที่ 17-18 มิ.ย. ในวาระ2-3 อยากเชิญชวนประชนให้ติดตามการอภิปราย เพราะในการแก้ไขในชั้นกมธ.ก็ยังพบว่ามีปัญหา เช่น บางส่วนที่ควรตัดก็ไม่ตัด หรือบางส่วนที่ไม่ควรตัดก็ไปตัด

ในส่วนของเรื่องงบประมาณปี 2564 ก็จะไล่ตามมาติดๆ ในวันที่ 24 มิ.ย. ปัญหาขณะนี้คือรัฐบาลยังไม่ส่งเล่มมาให้ ฝ่ายค้านเตรียมตัวไว้เต็มที่ในการอภิปรายแต่ก็เหมือนปิดตาเดิน เนื่องจากไม่มีรายละเอียด ขอฝากรัฐบาลเร่งส่งเล่ม และหวังว่าจะได้ภายในสัปดาห์นี้ ไม่อยากเห็นส่งก่อนอภิปราย 1-2 วัน เหมือนที่ทำมาตลอด ครั้งนี้ขอร้อง เพราะการอภิปรายงบประมาณปี 2564 เพราะการพิจารณางบรอบนี้จะลำบาก เนื่องจากจะมีการโยงกันทั้งงบปี 2563 งบถ่ายโอน และเงินกู้ ซึ่งเงินไม่รู้กี่ก้อนกี่กองมันจะสับสน หากมีการจัดระบบจดแผนงานไม่ดีจะปนเป เมื่อต้องมีการพิจารณางบหลายกอง.