เอาล่ะสิ 'เดอะอ๋อย' ของขึ้น!ประกาศลั่น 'พอกันที' ประยุทธ์-วิษณุ


เพิ่มเพื่อน    

15 มิ.ย.63 - นายจาตุรนต์ ฉายแสง  โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Chaturon Chaisang โดยมีเนื้อหาดังนี้

หยุดฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญ ท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง

รัฐบาลนี้ถ่วงเวลาไม่ให้มีการเลือกตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมานานเต็มทีแล้ว และคนที่ออกมาทำหน้าที่โยกโย้บ่ายเบี่ยงเพื่อไม่ให้มีการเลือกตั้งตัวเอ้ก็คือรองฯวิษณุ ซึ่งหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้มานานแล้วเช่นกัน

รัฐธรรมนูญ มาตรา 252 บัญญัติให้สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องมาจากการเลือกตั้ง ส่วนผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งหรือมาจากความเห็นชอบของสภาท้องถิ่น จะมียกเว้นได้บ้างก็ในกรณีอปท.รูปแบบพิเศษเท่านั้น

จึงกล่าวได้ว่าอปท.เกือบทั้งหมดต้องเชื่อมโยงกับการเลือกตั้ง ไม่เลือกตั้งไม่ได้

รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2560 ก็หลายปีแล้วที่ไม่มีการเลือกตั้งเสียที ถ้านับรวมถึงเวลาตั้งแต่อปท.ส่วนใหญ่ครบวาระหรือถูกปลดออก ก็ยิ่งหลายปี เท่ากับรัฐบาลคสช.และรัฐบาลนี้ซึ่งมีนายกฯคนเดียวกันจงใจไม่ทำตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญกันเลย

การอ้างว่างบประมาณหมดแล้ว ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้แบบไม่มีกำหนด เป็นการอ้างแบบข้างๆคูๆ ยิ่งอ้างสถานการณ์โควิดยิ่งเลอะเทอะไปใหญ่

อย่างนี้ถ้ารัฐบาลไม่อยากทำอะไรก็อ้างโควิด19 ได้หมด

มีช่องทางมากมายที่จะหางบประมาณมาใช้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นได้ ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถตรวจสอบควบคุมการใช้งบประมาณของท้องถิ่นหลายแสนล้านบาทให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนและยังป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นได้ดีกว่าปล่อยให้อยู่ใต้อำนาจกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลอย่างที่เป็นอยู่

สังคมไทยปล่อยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตกอยู่ใต้การกำกับบงการของรัฐบาลที่มาจากการยึดอำนาจที่ตรวจสอบควบคุมไม่ได้ ใช้งบประมาณกันตามความต้องการของผู้มีอำนาจมากกว่าที่จะฟังเสียงประชาชนมานานเกินไปแล้ว

ในหลายปีมานี้ การที่รัฐบาลสามารถสั่งอปท.ได้ตามอำเภอใจ ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลได้ น่าจะเกิดเป็นความรั่วไหล สูญเปล่านับเป็นแสนล้าน มากกว่างบประมาณที่จะใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นมากมายหลายเท่า

ถึงเวลาที่เราจะบอกพลเอกประยุทธ์และรองฯวิษณุว่า “พอกันที”


ย่ำเท้าอยู่กับเรื่อง "ล่มชาติ-ล่มสถาบัน" มันช่างไร้สาระ "ถ่วงความเจริญบ้านเมืองเสียจริงๆ"

'กราบเดียว' จันทร์ส่องหล้า
กระจกสภา 'ชุมพล จุลใส'
อำนาจแท้จริง "ประชาชน"
'อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญ'
'พระผู้ไม่ทอดทิ้งประชาชน'
ประตูบานที่ ๓ 'ระบอบทักษิณ'