เดินทางสะดวก ทช.ลุยขยายถนนโคราชเชื่อมมิตรภาพยาว21กม.


เพิ่มเพื่อน    

17 มิ.ย.63-นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชน(ทช.)เปิดเผยว่ากรมฯได้ดำเนินการขยายผิวจราจรและไหล่ทาง ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม สนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ เพิ่มศักยภาพการเดินทางสู่สถานีรถไฟชุมทางบัวลายและบัวใหญ่ ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

นายปฐม กล่าวว่า โครงการดังกล่าวเป็นการขยายผิวจราจรและไหล่ทาง ถนนทางหลวงชนบทสาย นม.1001 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 – โรงพยาบาลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา มีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 0+000 ถึง กม.ที่ 21+979 ระยะทางรวม 21.979 กิโลเมตรโดยขยายถนนเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 และ 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 – 14 เมตร พร้อมไหล่ทางกว้างข้างละ 1 – 2.5 เมตร พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 แห่ง

อย่างไรก็ตามปัจจุบันโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 79 %เร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการติดตั้งป้ายจราจรและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนมกราคม 2564ใช้งบประมาณในการก่อสร้างทั้งสิ้น 128.998 ล้านบาท

ทั้งนี้เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จนอกจากจะเป็นเส้นทางสนับสนุนโครงการรถไฟทางคู่ สายกรุงเทพฯ – นครราชสีมา – ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางบัวลาย – หนองคาย แล้ว ยังเป็นเส้นทางเชื่อมโยงระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) กับอำเภอบัวลาย,บัวใหญ่ เพื่อให้ประชาชนเดินทางไปยังจังหวัดชัยภูมิได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย


เฮ้อ..... ปลงสังขารตัวเองน่ะครับ! เห็น "เด็กส้ม" ในเข่งธนาธรกับ "เด็กแดง" ในเข่งทักษิณ หลอมเป็น "ม็อบล้มเจ้า" เกิดผลิตภัณฑ์ "รุ่นใหม่ ๓ นิ้ว"

ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'
"ฟางเส้นสุดท้ายของรัฐบาล"
'ปฐมสถาปนาล้มเจ้า'
'เผาหลอก-เผาจริง' ร่าง รธน.