สภาผ่านกม.โอนงบ8.8หมื่นล.


เพิ่มเพื่อน    


    ส.ส.ฝ่ายค้านรุมถล่มร่าง พ.ร.บ.โอนงบ 8.8 หมื่นล้านบาทส่งท้าย “กลาโหม” ไม่รอดถูกตำหนิทั้งเรื่องตัดงบน้อยเกินไปและรีบเร่งเก็บเอกสาร สุดท้ายที่ประชุมลงมติเห็นชอบ 250 เสียง ต่อ 6

    เมื่อวันพุธที่ 17 มิ.ย. มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระ 2 และวาระ 3 โดยมีผู้สงวนความเห็นและแปรญัตติทั้งสิ้น 49 คน ประกอบด้วย กมธ.สงวนความเห็น 19 คน และ ส.ส.สงวนคำแปรญัตติ 30 คน
    โดยก่อนประชุม นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า สามารถพิจารณาให้เสร็จภายในวันนี้ได้ แต่หากไม่เสร็จก็ต่อวันที่ 18 มิ.ย.ได้ ส่วนกรอบเวลาการอภิปรายขึ้นอยู่กับการตกลงของแต่ละฝ่าย
    นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า ได้หารือกับฝ่ายรัฐบาลแล้วว่าพยายามจะให้จบภายในวันนี้ โดยฝ่ายค้านจะอภิปราย 10 ชั่วโมง ถ้าไม่มีอะไรนอกเหนือความคาดหมายก็สามารถลงมติได้ เว้นแต่จะมีปัจจัยที่คาดไม่ถึงก็จะไปลงมติวันที่ 18 มิ.ย.ซึ่งมีโอกาสน้อย
    “มีประเด็นที่อภิปรายเยอะ กระทรวงที่ไม่ควรตัดงบประมาณก็ไปตัด เช่น กระทรวงสาธารณสุขและ ศึกษาธิการ และบางกระทรวงที่ควรตัดได้เยอะกว่านี้แต่กลับไม่ตัด เช่น กระทรวงกลาโหม รวมถึงบางพื้นที่ ส.ส.ก็อภิปรายปกป้องพื้นที่ตัวเอง และมีการตัดงบหลายจังหวัด” นายสุทินกล่าว
    นายสุทินยังกล่าวถึงการลงมติว่าจะดูที่หน้างานการอภิปราย เพราะ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหลายคนและกมธ.หลายคนในฝ่ายรัฐบาลก็ไม่เห็นด้วย เพราะกระทบพื้นที่ กระทบพรรคร่วม อาจมีปัจจัยที่ทำให้ผิดความคาดหมาย เช่น พรรคร่วมรัฐบาลอาจมองว่าการตัดงบประมาณแต่ละพรรคไม่เป็นธรรม ส.ส.รัฐบาลเองก็มีผลกระทบในพื้นที่ที่โดนตัดงบ ก็อาจไม่เห็นด้วยในบางกรณีบางมาตรา ซึ่งหากฝ่ายรัฐบาลไม่มีการจัดการที่เข้มแข็ง เชื่อว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลอยากโหวตคว่ำสวนกับมติรัฐบาลอยู่หลายเรื่อง หากฟรีโหวตเชื่อว่าจะลงมติร่วมกับฝ่ายค้านแน่นอน
    และในเวลา 10.00 น.ได้เริ่มการประชุม ซึ่งนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ในฐานะประธาน กมธ.วิสามัญได้ชี้แจง ก่อนให้สมาชิกอภิปรายในมาตราที่สงวนความเห็นและคำแปรญัตติไว้ ซึ่งพบว่ามาตรา 4 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย 88,452,597,900 บาทไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น มีผู้อภิปรายจำนวนมาก อาทิ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กมธ.เสียงข้างน้อย อภิปรายว่าการโอนงบดังกล่าวขัดต่อ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ และ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณปี 2561 ดังนั้น ครม.ที่เป็นผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ รวมถึง ส.ส.ที่ลงมติเห็นชอบในวาระแรกอาจเข้าข่ายทุจริตได้ถ้ามีผู้ร้องไปยัง ป.ป.ช.
    นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า การโอนงบ 8.8 หมื่นล้านจากหน่วยงานต่างๆ ครั้งนี้ หน่วยงานอย่างกระทรวงสาธารณสุขที่ถูกตัดงบถึง 1,300 ล้านบาท ทั้งที่ไม่ควรถูกตัด แต่ควรได้รับงบประมาณเพิ่มด้วยซ้ำ แต่งบที่ควรปรับลดมากที่สุดคือ งบจัดซื้ออาวุธของกองทัพ
    ส่วนนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย (ภท.) อภิปรายว่า ที่น่าเจ็บปวดในการโอนงบครั้งนี้คือ งบกระทรวงศึกษาธิการในส่วนอาคารเรียน 400-500 แห่ง ลานกีฬาหลายร้อยแห่ง รวมมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทถูกโอนกลับไปงบกลางหมด จึงหวังว่างบที่ถูกปรับลดส่วนนี้นำไปใช้แก้ปัญหาโควิด-19 จริงๆ ไม่ใช่แอบแฝงเอาไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
    ด้าน น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะ กมธ.อภิปรายว่า ในช่วงการพิจารณาโอนงบในส่วนของกระทรวงกลาโหม ได้มีเหตุการณ์นายทหารเดินเก็บเอกสารที่ระบุว่าลับคืนไปทั้งหมดทั้งที่เพิ่งแจก ซึ่งเอกสารที่ กมธ.ได้ขอดังกล่าวไม่ควรอยู่ในชั้นความลับอีกต่อไป เพราะเป็นงบที่ถูกปรับแล้ว ถือเป็นการปิดกั้นการทำงานของ กมธ.และ ส.ส.อย่างมาก กห.เป็นหน่วยงานเดียวที่ลึกลับ โดย กมธ.ไม่สามารถเรียกดูหรือแตะต้องได้เลย เปรียบเสมือนเป็นหน่วยงานที่เป็นหลุมดำ 
นายวราเทพ รัตนากร กมธ.เสียงข้างมาก ชี้แจงกรณีนี้ว่า การเก็บเอกสารไม่ใช่เป็นการบังคับ แต่เห็นว่า กมธ.ดูเอกสารจบแล้วจึงขอเก็บกลับไป ส่วนการตัดโอนงบประมาณทั้งหมดก็เน้นไปที่งบเดินทางไปต่างประเทศ และไม่ได้ตัดโอนงบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประชาชน แต่ตัดเพียงแค่บางส่วนที่เบิกจ่ายได้ทัน ทั้งนี้หากงบที่ถูกโอนกลับมาแล้วกระทบกับโครงการที่จะแก้ปัญหาใหัประชาชน ให้ร้องเรียนมายังฝ่ายบริหารเพื่อจัดหางบประมาณส่วนอื่นมาทดแทน
น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า ควรตัดงบเพิ่มในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องจากแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 151  ล้านบาท เนื่องจากการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ต้องใช้ความเข้าใจร่วมกัน ไม่ใช่การยัดเยียดความจริง จึงคิดว่าการตัดโครงการนี้จะทำให้มีเงิน 151 ล้านบาทมาใช้หนี้ให้ภาครัฐ
กระทั่งเวลา 18.20 น. หลังอภิปรายจนครบทุกมาตรา นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาคนที่ 1  ทำหน้าที่เป็นประธาน ได้ให้สมาชิกลงมติในวาระ 3 ผลปรากฏว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณให้ประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป ด้วยคะแนน 250 ต่อ 6 งดออกเสียง 178 เสียง จากนั้นนายสุชาติได้สั่งปิดประชุมในเวลา 18.30 น.
    มีรายงานว่าในวันที่ 18 มิ.ย. เวลา 13.30 น. จะมีการประชุมคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท เป็นนัดแรก หลังที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง กมธ. 49 คน โดยมีวาระสำคัญเพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆ ซึ่งล่าสุดรัฐบาลได้เสนอชื่อนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ทำหน้าที่เป็นประธาน กมธ.วิสามัญฯ. 


ตอนนี้...... ต่างชาติแก๊ง "จักรวรรดินิยมอำนาจตะวันตก" โผล่หางบ่อยขึ้น หมายถึงอะไร? ก็หมายถึง "ม็อบ ๓ นิ้ว" กำลังถึงทางตัน ยิ่งถูกฝ่ายบ้านเมืองใช้แผน "น้ำร้อนปลาเป็น-น้ำเย็นปลาตาย"

ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"
'แค้นอาฆาต' ของคนคด
ประจักษ์ชัดแล้วว่า 'ล้มล้าง'
ทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
ฤๅหมาต้องตายในตรอก
'นิมิตเมืองจากชาวเมือง'