สภาผ่านกม.โอนงบ8.8หมื่นล.


เพิ่มเพื่อน    


    ส.ส.ฝ่ายค้านรุมถล่มร่าง พ.ร.บ.โอนงบ 8.8 หมื่นล้านบาทส่งท้าย “กลาโหม” ไม่รอดถูกตำหนิทั้งเรื่องตัดงบน้อยเกินไปและรีบเร่งเก็บเอกสาร สุดท้ายที่ประชุมลงมติเห็นชอบ 250 เสียง ต่อ 6

    เมื่อวันพุธที่ 17 มิ.ย. มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 2 ครั้งที่ 5 (สมัยสามัญประจำปี ครั้งที่หนึ่ง) เป็นพิเศษ เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. .... ซึ่งคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วในวาระ 2 และวาระ 3 โดยมีผู้สงวนความเห็นและแปรญัตติทั้งสิ้น 49 คน ประกอบด้วย กมธ.สงวนความเห็น 19 คน และ ส.ส.สงวนคำแปรญัตติ 30 คน
    โดยก่อนประชุม นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า สามารถพิจารณาให้เสร็จภายในวันนี้ได้ แต่หากไม่เสร็จก็ต่อวันที่ 18 มิ.ย.ได้ ส่วนกรอบเวลาการอภิปรายขึ้นอยู่กับการตกลงของแต่ละฝ่าย
    นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า ได้หารือกับฝ่ายรัฐบาลแล้วว่าพยายามจะให้จบภายในวันนี้ โดยฝ่ายค้านจะอภิปราย 10 ชั่วโมง ถ้าไม่มีอะไรนอกเหนือความคาดหมายก็สามารถลงมติได้ เว้นแต่จะมีปัจจัยที่คาดไม่ถึงก็จะไปลงมติวันที่ 18 มิ.ย.ซึ่งมีโอกาสน้อย
    “มีประเด็นที่อภิปรายเยอะ กระทรวงที่ไม่ควรตัดงบประมาณก็ไปตัด เช่น กระทรวงสาธารณสุขและ ศึกษาธิการ และบางกระทรวงที่ควรตัดได้เยอะกว่านี้แต่กลับไม่ตัด เช่น กระทรวงกลาโหม รวมถึงบางพื้นที่ ส.ส.ก็อภิปรายปกป้องพื้นที่ตัวเอง และมีการตัดงบหลายจังหวัด” นายสุทินกล่าว
    นายสุทินยังกล่าวถึงการลงมติว่าจะดูที่หน้างานการอภิปราย เพราะ ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลหลายคนและกมธ.หลายคนในฝ่ายรัฐบาลก็ไม่เห็นด้วย เพราะกระทบพื้นที่ กระทบพรรคร่วม อาจมีปัจจัยที่ทำให้ผิดความคาดหมาย เช่น พรรคร่วมรัฐบาลอาจมองว่าการตัดงบประมาณแต่ละพรรคไม่เป็นธรรม ส.ส.รัฐบาลเองก็มีผลกระทบในพื้นที่ที่โดนตัดงบ ก็อาจไม่เห็นด้วยในบางกรณีบางมาตรา ซึ่งหากฝ่ายรัฐบาลไม่มีการจัดการที่เข้มแข็ง เชื่อว่า ส.ส.ฝ่ายรัฐบาลอยากโหวตคว่ำสวนกับมติรัฐบาลอยู่หลายเรื่อง หากฟรีโหวตเชื่อว่าจะลงมติร่วมกับฝ่ายค้านแน่นอน
    และในเวลา 10.00 น.ได้เริ่มการประชุม ซึ่งนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ในฐานะประธาน กมธ.วิสามัญได้ชี้แจง ก่อนให้สมาชิกอภิปรายในมาตราที่สงวนความเห็นและคำแปรญัตติไว้ ซึ่งพบว่ามาตรา 4 เรื่องการโอนงบประมาณรายจ่าย 88,452,597,900 บาทไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น มีผู้อภิปรายจำนวนมาก อาทิ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ กมธ.เสียงข้างน้อย อภิปรายว่าการโอนงบดังกล่าวขัดต่อ พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ และ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณปี 2561 ดังนั้น ครม.ที่เป็นผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.ฉบับนี้ รวมถึง ส.ส.ที่ลงมติเห็นชอบในวาระแรกอาจเข้าข่ายทุจริตได้ถ้ามีผู้ร้องไปยัง ป.ป.ช.
    นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวว่า การโอนงบ 8.8 หมื่นล้านจากหน่วยงานต่างๆ ครั้งนี้ หน่วยงานอย่างกระทรวงสาธารณสุขที่ถูกตัดงบถึง 1,300 ล้านบาท ทั้งที่ไม่ควรถูกตัด แต่ควรได้รับงบประมาณเพิ่มด้วยซ้ำ แต่งบที่ควรปรับลดมากที่สุดคือ งบจัดซื้ออาวุธของกองทัพ
    ส่วนนายภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง พรรคภูมิใจไทย (ภท.) อภิปรายว่า ที่น่าเจ็บปวดในการโอนงบครั้งนี้คือ งบกระทรวงศึกษาธิการในส่วนอาคารเรียน 400-500 แห่ง ลานกีฬาหลายร้อยแห่ง รวมมูลค่ากว่า 3,000 ล้านบาทถูกโอนกลับไปงบกลางหมด จึงหวังว่างบที่ถูกปรับลดส่วนนี้นำไปใช้แก้ปัญหาโควิด-19 จริงๆ ไม่ใช่แอบแฝงเอาไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น
    ด้าน น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ในฐานะ กมธ.อภิปรายว่า ในช่วงการพิจารณาโอนงบในส่วนของกระทรวงกลาโหม ได้มีเหตุการณ์นายทหารเดินเก็บเอกสารที่ระบุว่าลับคืนไปทั้งหมดทั้งที่เพิ่งแจก ซึ่งเอกสารที่ กมธ.ได้ขอดังกล่าวไม่ควรอยู่ในชั้นความลับอีกต่อไป เพราะเป็นงบที่ถูกปรับแล้ว ถือเป็นการปิดกั้นการทำงานของ กมธ.และ ส.ส.อย่างมาก กห.เป็นหน่วยงานเดียวที่ลึกลับ โดย กมธ.ไม่สามารถเรียกดูหรือแตะต้องได้เลย เปรียบเสมือนเป็นหน่วยงานที่เป็นหลุมดำ 
นายวราเทพ รัตนากร กมธ.เสียงข้างมาก ชี้แจงกรณีนี้ว่า การเก็บเอกสารไม่ใช่เป็นการบังคับ แต่เห็นว่า กมธ.ดูเอกสารจบแล้วจึงขอเก็บกลับไป ส่วนการตัดโอนงบประมาณทั้งหมดก็เน้นไปที่งบเดินทางไปต่างประเทศ และไม่ได้ตัดโอนงบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับประชาชน แต่ตัดเพียงแค่บางส่วนที่เบิกจ่ายได้ทัน ทั้งนี้หากงบที่ถูกโอนกลับมาแล้วกระทบกับโครงการที่จะแก้ปัญหาใหัประชาชน ให้ร้องเรียนมายังฝ่ายบริหารเพื่อจัดหางบประมาณส่วนอื่นมาทดแทน
น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายว่า ควรตัดงบเพิ่มในโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องจากแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ จำนวน 151  ล้านบาท เนื่องจากการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้ต้องใช้ความเข้าใจร่วมกัน ไม่ใช่การยัดเยียดความจริง จึงคิดว่าการตัดโครงการนี้จะทำให้มีเงิน 151 ล้านบาทมาใช้หนี้ให้ภาครัฐ
กระทั่งเวลา 18.20 น. หลังอภิปรายจนครบทุกมาตรา นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาคนที่ 1  ทำหน้าที่เป็นประธาน ได้ให้สมาชิกลงมติในวาระ 3 ผลปรากฏว่าที่ประชุมสภาเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.โอนงบประมาณให้ประกาศเป็นกฎหมายบังคับใช้ต่อไป ด้วยคะแนน 250 ต่อ 6 งดออกเสียง 178 เสียง จากนั้นนายสุชาติได้สั่งปิดประชุมในเวลา 18.30 น.
    มีรายงานว่าในวันที่ 18 มิ.ย. เวลา 13.30 น. จะมีการประชุมคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาติดตาม ตรวจสอบการใช้เงินตามพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) 3 ฉบับ เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วงเงิน 1.9 ล้านล้านบาท เป็นนัดแรก หลังที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง กมธ. 49 คน โดยมีวาระสำคัญเพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆ ซึ่งล่าสุดรัฐบาลได้เสนอชื่อนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ทำหน้าที่เป็นประธาน กมธ.วิสามัญฯ. 


เห็น "นพ.บุญ วนาสิน" ประธาน "ธนบุรี  เฮลท์แคร์ กรุ๊ป" ออกโทรทัศน์ช่องเนชั่น เที่ยงวาน (๒๓ มิ.ย.) ฉอดๆ เรื่องจัดหาวัคซีนทางเลือกและเศรษฐกิจแบบเมามัน ใจร้องถามขึ้นมาเองว่า "อีกแล้วหรือ...คุณหมอ เห็นหลบหน้าไปตั้งนาน?"

เรตติงวันเกิด 'ตูดตุ๊กๆ'
เขา 'แก้กันอีกแล้ว' พี่ขา
กีฬา 'ใหญ่กว่า' แก้รัฐธรรมนูญ
ภาษาสื่อ"ปูติน-ไบเดน"
"ลุงป้อม-น้องธรรมนัส"
'เวียดนาม' ใกล้บอลโลก