ราคา LNG กลับมาอยู่ที่ระดับ 2 เหรียญสหรัฐฯตลาดคาดความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในช่วงเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน


เพิ่มเพื่อน    

20 มิ.ย. 2563 นายวัฒนพงษ์  คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยถึงราคา ราคา Spot LNG เฉลี่ยในสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น มาอยู่ที่ระดับ 2.007 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู เนื่องจากตลาดมีความต้องการใช้ในเริ่มเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน และผู้ซื้อในหลายประเทศยังคงมี LNG สำรองในระดับสูง ส่วนราคาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยเดือนเมษายน 2563 อยู่ที่ 233.0334 บาท/ล้านบีทียู ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 4.6886 บาท/ล้านบีทียู

สถานการณ์ราคา Spot LNG (18 – 22 พฤษภาคม 2563) ราคา Spot LNG เฉลี่ยในสัปดาห์นี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน 0.088 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 2.007 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู เนื่องจากตลาดคาดการใช้เพิ่มในช่วงเข้าสู่ช่วงฤดูร้อน ซึ่งพยากรณ์อากาศในภูมิภาคเอเชียเหนือคาดการณ์ว่าสภาพอากาศจะร้อนกว่าปกติ อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อในหลายประเทศยังคงมี LNG สำรองในระดับสูง อีกทั้ง COVID-19 ยังส่งผลให้การเปิดประเทศเป็นไปอย่างระมัดระวัง จึงทำให้ความต้องการใช้ก๊าซฯ ฟื้นตัวอย่างจำกัด

สถานการณ์ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) เดือนเมษายน 2563ราคาก๊าซธรรมชาติของประเทศไทย เดือน เม.ย. อยู่ที่ 233.0334 บาท/ล้านบีทียู ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 4.6886 บาท/ล้านบีทียู ส่วนราคา Spot LNG เฉลี่ยเดือน เม.ย. ปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน 1.083 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู มาอยู่ที่ระดับ 2.162 เหรียญสหรัฐฯ/ล้านบีทียู

สำหรับปริมาณการจำหน่ายก๊าซ NGV ณ วันที่ 30 เม.ย. อยู่ที่ 2,955 ตันต่อวัน (หรือประมาณ 121.00 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน) และมีสถานีบริการ NGV สะสมจำนวน 511 สถานี (ที่ยังเปิดให้บริการ 436 สถานี แบ่งเป็น สถานีแม่ 19 สถานี สถานีลูกและสถานีแนวท่อ 417 สถานี)(*การซื้อขาย Liquefied Natural Gas หรือ LNG หรือก๊าซธรรมชาติเหลว ที่มีการส่งมอบเป็นรายเที่ยวเรือ โดยราคาซื้อขายจะอ้างอิงกับราคา LNG ในตลาดตามช่วงเวลานั้นๆ)


เดือดจริงๆ! สนามเลือกตั้งนายกฯ อบจ.เชียงใหม่เที่ยวนี้มันหยด ฟาดฟันกันซะยิ่งกว่าการเลือกตั้งระดับชาติทุกครั้งที่ผ่านมา อย่างนั้นเลย.... ก็...ถึงขั้นที่ ทักษิณ ชินวัตร ต้องลงมาเองก็แล้วกัน

หมาเยี่ยวรดภูเขาทอง
บาปหนาของคณะราษฎร
'ท่านสส.ครับ...โปรดฟังสักนิด'
เหตุจาก 'เลือดนอง' กลางจอ
สืบสายโลหิต 'ม็อบ ๓ นิ้ว'
ก็มันยาว "ก่อนจะเป็นศพ"