สดร.เตือนชม'สุริยุปราคาบางส่วน'ห้ามดูด้วยตาเปล่าและไม่เกี่ยวดวงเมือง


เพิ่มเพื่อน    

21​ มิ.ย. 63 - สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ชวนชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน ในวันนี้ที่เป็นวันครีษมายัน ที่มีเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี ถือเป็นวันเปลี่ยนฤดูกาลเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศทางซีกโลกเหนือ และเปลี่ยนสู่ฤดูหนาวของประเทศในซีกโลกใต้​ 

โดยนายศุภฤกษ์ คฤหานนท์ หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. กล่าวว่า วันอาทิตย์​ที่ 21 มิถุนายนนี้ จะเกิดปรากฏการณ์ สุริยุปราคาบางส่วน เหนือฟ้าเมืองไทย ช่วงเวลาประมาณ 13:00 - 16:10 น. สังเกตได้ทั่วประเทศ และยังตรงกับ วันครีษมายัน (ครีด-สะ-มา-ยัน) (Summer Solstice) วันที่เวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี ดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด และตกทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุด 

นายศุภฤกษ์ ระบุว่า สำหรับประเทศไทยนั้น ในวันดังกล่าวดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 05:51 น. ตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18:47 น. รวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏอยู่บนท้องฟ้านานถึง 12 ชั่วโมง 56 นาที ส่งผลให้เป็นวันที่ช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี ประเทศทางซีกโลกเหนือนับเป็นวันที่เข้าสู่ฤดูร้อน ส่วนประเทศทางซีกโลกใต้ช่วงกลางวันจะสั้นที่สุด นับเป็นวันที่ย่างเข้าสู่ฤดูหนาว 

ทั้งนี้ในระยะเวลา 1 ปี โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ จะเกิดปรากฏการณ์สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการขึ้น - ตก ของดวงอาทิตย์ทั้งหมด 4 ครั้ง ได้แก่ วันครีษมายัน วันที่กลางวันยาวนานที่สุด วันเหมายัน วันที่กลางคืนยาวนานที่สุด วันวสันตวิษุวัตและวันศารทวิษุวัต วันที่มีกลางวันและกลางคืนยาวนานเท่ากัน​ ซึ่งวันที่ 21 มิถุนายนปีนี้นับเป็นโอกาสดีที่จะได้สังเกตปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ทั้งสองในวันเดียวกัน ชมสุริยุปราคาบางส่วนเหนือฟ้าเมืองไทยในวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปี 

หัวหน้างานบริการวิชาการทางดาราศาสตร์ สดร. ระบุด้วยว่า สำหรับปรากฏการณ์สุริยุปราคาบางส่วน​นอกจากจะสังเกตการณ์ได้เองผ่านอุปกรณ์กรองแสงอาทิตย์แล้ว ยังสามารถรับชมถ่ายทอดสดปรากฏการณ์ จาก 4 ภูมิภาค ได้แก่  ภาคเหนือ : อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ. แม่ริม  จ. เชียงใหม่  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา ภาคกลาง : หอดูดาว        เฉลิมพระเกียรติฯ ฉะเชิงเทรา และ ภาคใต้ : หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ​www.facebook.com/NARITpage ตั้งแต่เวลา 13:00 - 16:10 น. 

โดย​ สดร.มีการแนะนำวิธีชมสุริยุปราคาบางส่วนอย่างปลอดภัยด้วย​ อย่ามองด้วยตาเปล่า​ และปรากฏการณ์​นี้เป็นเรื่องธรรมชาติทางดาราศาสตร์ไม่เกี่ยวกับดวงเมืองหรือความเชื่ออื่นใด http://www.narit.or.th/index.php/news/1139-narit-partial-solar-eclipse-2020-june-suggestion.


เอาละครับ..... นับจากวันนี้ (๘ ส.ค.๖๓) เป็นต้นไป ถึงสิ้นปี และมีความเป็นไปได้ ที่จะติดพันไปถึงต้นปีหน้า

"ตำรวจ-อัยการ" ใครคุกก่อน?
ชังชาติโดยสันดาน
'ประยุทธ์' ชวนแก้รัฐธรรมนูญ
'คำสั่งไม่ฟ้องของอัยการ'
บันทึกช่วย 'อัยการ-ตำรวจ' จำ
นิมิตหมายจาก 'ไฟในเมือง'